Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "djeca u skrbi"

ADD TO MY LIST
 
KVALITATIVNA ANALIZA ISKUSTVA UDOMITELJA

Author(s): Marijana Kletečki Radović | Klaudija Kregar Orešković
SOCIO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I ISKUSTVA UDOMITELJSKIH OBITELJI

Author(s): Olja Družić Ljubotina | Marijana Kletečki Radović | Nataša Jelača
AGRESIVNO I PROSOCIJALNO PONAŠANJE DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA

Author(s): Marina Ajduković | Linda Rajhvajn Bulat | Branka Sladović Franz
IZDVAJANJE DJECE IZ OBITELJI KAO MJERA SOCIJALNE SKRBI

Author(s): Branka Sladović Franz | Đenka Mujkanović
ISKUSTVO ŽIVOTA U DJEČJEM DOMU: KVALITATIVNA ANALIZA IZJAVA MLADIH

Author(s): Branka Sladović Franz | Klaudija Kregar Orešković | Lucija Vejmelka
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?