Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "dzieci"

ADD TO MY LIST
 
Ocena miejscowej aktywności cytokin oraz ich stężeń w surowicy krwi w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Author(s): Barbara Kamińska | Zbigniew Kmieć | Maria Korzon | Piotr Landowski | Dorota Kartanowicz | Grzegorz Stasiłojć
Jakość życia w ocenie własnej u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Barbara Zwolińska | Magdalena Janowska | Katarzyna Musioł | Izabela Błach-Legawiec | Anna Gawęda | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś
Ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci z niskim wzrostem

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Franciszek Iwańczak
Żywienie enteralne u dzieci - doświadczenia własne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Anna Pawlak | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Ocena leczenia behawioralnego "biofeedback" zaparć czynnościowych u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek | Elżbieta Krzesiek
Azatiopryna w leczeniu sterydozależnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

Author(s): Krystyna Grzybowska | Izabela Płaneta-Małecka | Anna Kisiel | Jadwiga Trojanowska-Lipczyk | Agnieszka Podczaska-Słowińska
Patologia i klinika nowej formy zapalenia jelita grubego u dzieci

Author(s): Jan Józefczuk | Bogdan Woźniewicz | Wrzesław Romańczuk
Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci z dyspepsją czynnościową

Author(s): Mirosława Uścinowicz | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Maciej Kaczmarski
Żółciopochodne zapalenie trzustki u 14-letniej dziewczynki - opis przypadku

Author(s): Grażyna Bała | Arleta Zajączkowska-Sadlok
Ocena pH-metryczna, bilimetryczna (Bilitec 2000TM) i endoskopowa u dzieci z objawami refluksu żołądkowo-przełykowego

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Agnieszka Matkowska | Karol Kremens | Barbara Iwańczak
Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na motorykę przełyku u dzieci bez odpływu żołądkowo-przełykowego

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski
Zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z przewlekłymi zaparciami czynnościowymi

Author(s): Stanisław Pieczarkowski | Anna Jarząb | Krzysztof Fyderek | Małgorzata Sładek
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z zaparciami

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Maciej Kaczmarski
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z zespołem jelita drażliwego

Author(s): Anna Jarząb | Krzysztof Fyderek | Stanisław Pieczarkowski
Badania mikologiczne próbek kału dzieci z objawami czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Alicja Kurnatowska
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci a idiopatyczne schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Katarzyna Kondej-Muszyńska | Józef Franus
Wtórne zaburzenia motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek
Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część I. Analiza rodzaju toksyn, postępowania wczesnego i zakresu zmian oparzeniowych

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Zbigniew Kołaciński | Jacek Rzepecki
Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część II. Rola endoskopii w ocenie powikłań wczesnych, odległych i ich leczeniu

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Kowalska
Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część III. Refluks żołądkowo-przełykowy (GER) jako powikłanie chemicznego oparzenia przewodu pokarmowego

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Kowalska | Ewa Kowalska
Wstawka z jelita cienkiego - jeden ze sposobów leczenia wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy

Author(s): Andrzej Kamiński | Marek Szymczak | Dorota Broniszczak | Joanna Teisseyre | Piotr Kaliciński | Elżbieta Świątek-Rawa | Justyna Komarnicka | Przemysław Kluge
Stężenie karnityny w surowicy krwi u dzieci z mukowiscydozą

Author(s): Halina Woś | Jacek Pawlik | Andrzej Pogorzelski | Jerzy Żebrak | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Bożena Darmolińska
Polipowatość młodzieńcza mnoga - opis 2 przypadków

Author(s): Krystyna Grzybowska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Paweł Wichan | Eleonora Dyńska | Anna Golińska | Ewa Kozielska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Lewandowski | Piotr Banach
Zaburzenia immunologiczne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Sabina Więcek | Maciej Kajor | Maria Szymańska | Anna Staszewska-Kwak
IgE-zależna alergia na białka mleka krowiego a zaparcia przewlekłe u dzieci starszych

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Maciej Kaczmarski
Rola alergii na białka mleka krowiego w etiopatogenezie przewlekłych bólów brzucha u dzieci

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Jolanta Wasilewska | Maciej Kaczmarski
Częstość występowania populacji metanogennej wśród dzieci i młodzieży miasta Gdańska

Author(s): Barbara Kamińska | Piotr Landowski | Marta Bogotko | Adam Szarszewski | Maria Korzon
Ocena wybranych parametrów funkcji granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Author(s): Anna Kisiel | Krystyna Grzybowska | Krzysztof Zeman | Izabela Płaneta-Małecka
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Ewa Andrzejewska | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski | Andrzej Szkaradkiewicz | Wojciech Cichy
Porównanie przydatności diagnostycznej prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w biegunkach o różnej etiologii

Author(s): Bartosz Korczowski | Waldemar Szybist | Wrzesław Romańczuk | Jerzy Sieklucki | Józef Rusin
Wpływ przewlekłego stosowania teofiliny na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z astmą oskrzelową

Author(s): Jarosław Kwiecień | Edyta Machura | Anna Janicka | Krystyna Karczewska
Alergia i Helicobacter pylori

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski
Ocena ilościowa wybranych komórek błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci z nadwrażliwością pokarmową, infekcją Helicobacter pylori i giardiazą

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Katarzyna Kondej-Muszyńska | Andrzej Kemona | Izabela Roszko | Justyna Cieśla
Rzadkie przyczyny zaparć u dzieci - leczenie chirurgiczne

Author(s): Małgorzata Markiewicz | Hor Ismail | Anna Chyżyńska | Piotr Kaliciński | Tomasz Drewniak | Przemysław Kluge
Ocena skuteczności terapii biofeedback w leczeniu czynnościowych zaparć u dzieci

Author(s): Grzegorz Oracz | Maciej Dądalski | Józef Ryżko
Zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Małgorzata Sładek | Urszula Jedynak-Wąsowicz | Stanisław Pieczarkowski | Andrzej Wędrychowicz | Małgorzata Gruszka | Krzysztof Fyderek
Wartość przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci

Author(s): Anna Szaflarska-Szczepanik | Wrzesław Romańczuk | Grażyna Odrowąż-Sypniewska | Grażyna Dymek
Bilitec 2000 w diagnostyce refluksu dwunastniczo-żołądkowego (DGR) u dzieci - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toprowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska
Porównanie przydatności oznaczania elastazy-1 i chymotrypsyny w stolcu w ocenie funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę

Author(s): Jarosław Walkowiak | Karl-Heinz Herzig | Krystyna Strzykała | Juliusz Przysławski | Marian Krawczyński
Przydatność oznaczania lipazy po stymulacji sekretyną w diagnostyce łagodnej niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę

Author(s): Jarosław Walkowiak | Sanda Nousia-Arvanitakis | Robert Piotrowski | Krystyna Strzykała | Bartosz Bychowiec | Tomasz Songin | Ifigienia Galli-Tsinopoulou | Dorota Sands | Aleksandra Lisowska | Assimina Pidonia | Marian Krawczyński | Andrzej Milanowski | Karl-Heinz Her
Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C

Author(s): Inga Adamska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Chrobot | Arleta Kulwas | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Niezbędne fosfolipidy w leczeniu choroby Wilsona - ocena funkcji wątroby i nasilenia peroksydacji

Author(s): Maciej Dądalski | Piotr Socha | Ewa Skorupa | Józef Ryżko | Joanna Pawłowska | Roman Lorenc | Jerzy Socha
Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C

Author(s): Kinga Michalska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Grażyna Dymek | Maria Kotschy | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Wpływ zakażenia HGV na obraz morfologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby

Author(s): Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Chrobot
Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska
Opracowanie kryteriów prognostycznych u dzieci z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby

Author(s): Małgorzata Woźniak | Marek Woynarowski | Jerzy Socha | Barbara Muszyńska
Wpływ leczenia olejem rybim na profil wielonienasyconych kwasów tluszczowych u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit

Author(s): Piotr Socha | Józef Ryżko | Berthold Koletzko | Piotr Czubkowski | Danuta Korszyńska | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Jerzy Socha
24-godzinna pH-metria przełyku u dzieci: metodyka, wskazania, ograniczenia

Author(s): Jarosław Kwiecień | Krzysztof Fyderek
Węglowodany w żywieniu dzieci

Author(s): Małgorzata Rogalska-Niedźwiedź
Skuteczność smektynu dwuoktanościennego w leczeniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka u dzieci

Author(s): Iwona Ignyś | Iwona Bączyk | Wojciech Cichy | Przemysław Majewski
Rola folianów w żywieniu kobiet i dzieci

Author(s): Światosław Ziemlański | Maria Wartanowicz
Grupy karbonylowe w białkach osocza u dzieci z przewlekłym nieswoistym zapaleniem jelit

Author(s): Stefan Popadiuk | Piotr Landowski | Maria Korzon | Joanna Renke | Michał Woźniak
Bezpieczeństwo w gabinecie endoskopii. 10 lat doświadczeń Pracowni Endoskopowej Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku

Author(s): Adam Szarszewski | Barbara Kamińska | Piotr Banach | Piotr Landowski | Grażyna Łuczak | Maria Korzon | Wojciech Radys
Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci. Analiza 50 przypadków

Author(s): Adam Szarszewski | Piotr Landowski | Barbara Kamińska | Piotr Banach | Wojciech Radys | Maria Korzon
Ocena sposobu żywienia dzieci z przewlekłymi czynnościowymi zaparciami stolca

Author(s): Wrzesław Romańczuk | Bartosz Korczowski | Anna Krupa
Białko kationowe eozynofilów (ECP) jako marker nadwrażliwości oskrzeli u dzieci do lat 4

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jarosław Dynowski | Monika Tomaszewska | Ewa Kowalska
Diagnostyka i klinika ostrych biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu w latach 1997-2000

Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Choroba Leśniowskiego-Crohna jako przyczyna niedoboru wzrostu u 9-letniej dziewczynki

Author(s): Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Landowski | Adam Szarszewski | Piotr Banach
Międzybłoniak otrzewnej współistniejący z nieswoistym zapaleniem jelit u 16-letniego chłopca

Author(s): Małgorzata Sładek | Urszula Jedynak-Wąsowicz | Krzysztof Fyderek
Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu nieziarniczego chłoniaka złośliwego u 11-letniego chłopca

Author(s): Jacek Gołębiewski | Wiesława Bukowska | Stefan Popadiuk | Piotr Banach | Aldona Kotłowska-Kmieć
Achalazja przełyku u 6-letniej dziewczynki

Author(s): Jarosław Kwiecień | Jacek Kasner | Józef Dzielicki | Marcin Pięta | Krzysztof Fyderek | Franciszek Halkiewicz | Krystyna Karczewska
Leczenie chirurgiczne choroby refluksowej przełyku u dzieci

Author(s): Krzysztof Fyderek | Jarosław Kwiecień
Ocena stosowania Duspatalinu w zawiesinie podczas leczenia bólów brzucha u dzieci

Author(s): Józef Ryżko | Marek Woynarowski | Wojciech Cichy | Wrzesław Romańczuk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Krzysztof Fyderek | Krystyna Karczewska | Iwona Ignyś | Grażyna Bała | Anna Krenska-Wiącek | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Crobot | Stanisław Pieczarkow
Przewlekłe zapalenia wątroby u dzieci

Author(s): Marek Woynarowski
Cholestaza u dzieci

Author(s): Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Jerzy Socha | Elżbieta Świątkowska | Jolanta Rujner
Marskość wątroby u dzieci

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Przeszczepianie wątroby u dzieci

Author(s): Piotr Kaliciński
Ocena wpływu diety bezglutenowej na występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych u dzieci z celiakią

Author(s): Ewa Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska
Częstość występowania nietolerancji laktozy u dzieci z IgE-zależną alergią na białka mleka krowiego

Author(s): Halina Woś | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Bożena Ubik-Wróbel | Maria Szymańska | Anna Maciejowska | Ilona Kopyta
Przezskórna endoskopowa gastrostomia. Opis przypadku

Author(s): Grażyna Rowicka | Janusz Książyk | Ewa Sawicka | Halina Gryglicka | Agnieszka Gawecka
Postępy w żywieniu dzieci

Author(s): Janusz Książyk
Czy istnieje ryzyko karmienia mieszankami sztucznymi?

Author(s): Małgorzata Łyszkowska
Znaczenie selektywnego niedoboru immunoglobuliny IgA w zespołach upośledzonego wchłaniania jelitowego u dzieci

Author(s): Wrzesław Romańczuk | Bogdan M. Woźniewicz | Ryszard Korczowski
Czy niedobór magnezu jest problemem w celiakii ukrytej?

Author(s): Jolanta Rujner | Jerzy Socha | Anna Wojtasik | Hanna Kunachowicz | Małgorzata Syczewska | Krystyna Iwanow | Anna Stolarczyk | Elżbieta Piontek
Interleukina 6 w surowicy i stolcu w aktywnej i nieaktywnej fazie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

Author(s): Andrzej Wędrychowicz | Janina Stopyrowa | Krzysztof Fyderek | Witold Mieżyński
Nawracające zakażenia układu moczowego i dysfunkcja pęcherza moczowego a zaparcia u dzieci

Author(s): Ryszard Makosiej | Izabela Płaneta-Małecka | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Małgorzata Niedworok | Beata Sordyl | Danuta Leśniak | Stanisław Materla | Waldemar Wroński | Andrzej Kałużyński
Charakterystyka grzybów izolowanych z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci zakażonych Helicobacter pylori

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Alicja Kurnatowska
Rola refluksu żołądkowo-przełykowego w patogenezie przewlekłej chrypki u dzieci

Author(s): Anna Kudlicka | Grażyna Niedzielska | Elżbieta Glijer | Grażyna Polkowska | Danuta Toman
Częstość zakażenia hbv i hcv u dzieci ze schorzeniami serca

Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Andrzej Nowak | Grażyna Swincow
Skuteczność powtórnej terapii interferonowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B

Author(s): Barbara Schneiberg | Wojciech Pieniążek | Tatiana Augustyn-Iwachów | Jolanta Porębska | Antoni Dyduch | Krystyna Karczewska
Przygotowanie pacjenta do przeszczepienia fragmentu wątroby pobranego od żywego spokrewnionego dawcy

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Błona śluzowa przewodu pokarmowego w stanach nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Maciorkowska | Janusz Semeniuk
Doustne próby prowokacyjne w diagnostyce alergii i nietolerancji pokarmowej

Author(s): Elżbieta Matuszewska | Maciej Kaczmarski | Janusz Semeniuk
Zaburzenia czynności wątroby w przebiegu ostrych zapaleń żołądkowo-jelitowych o etiologii rotawirusowej

Author(s): Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Joanna Kupś | Dorota Sułat-Syncerek | Bogdana Borowska-Rybus
Udział refluksu żołądkowo-przełykowego w etiopatogenezie zespołu ALTE u dzieci

Author(s): Jolanta Wasilewska | Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski
Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją

Author(s): Agnieszka Jarosińska | Elżbieta Czkwianianc | Magdalena Chmiela | Anna Bajer | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Zakażenie Helicobacter pylori - proces zapalny czy alergiczny? Ocena stężenia cytokin błony śluzowej żołądka

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Jarosław Kowalczuk | Andrzej Kemona
Stężenia interleukiny 1b i interleukiny 8 w soku żołądkowym i surowicy krwi dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Izabela Płaneta-Małecka
Wpływ leczenia eradykującego zakażenie Helicobacter pylori na historię naturalną choroby wrzodowej u dzieci

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Grażyna Woch | Andrzej Kałużyński | Andrzej Kulig
Gorączka chikungunya

Author(s): Ilona Cebula-Byrska | Eugeniusz J. Kucharz
Diabetic microangiopathy in capillaroscopic examination of juveniles with diabetes type 1

Author(s): Grażyna Kaminska-Winciorek | Grażyna Deja | Joanna Polańska | Przemysława Jarosz-Chobot
Infection cases in infants and small children with atopic dermatitis – own observations

Author(s): Helena Rotsztejn | Joanna Frankowska | Barbara Kamer | Ewa Trznadel-Grodzka
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona