Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "electroacupuncture"

ADD TO MY LIST
 
Acute effect of electroacupuncture at the Zusanli acupoints on decreasing insulin resistance as shown by lowering plasma free fatty acid levels in steroid-background male rats

Author(s): Lin Rong-Tsung | Tzeng Chung-Yuh | Lee Yu-Chen | Ho Wai-Jane | Cheng Juei-Tang | Lin Jaung-Geng | Chang Shih-Liang
Acupuncture Treatment for Low Back Pain and Lower Limb Symptoms—The Relation between Acupuncture or Electroacupuncture Stimulation and Sciatic Nerve Blood Flow

Author(s): Motohiro Inoue | Hiroshi Kitakoji | Tadashi Yano | Naoto Ishizaki | Megumi Itoi | Yasukazu Katsumi
Isolated and Combined Effects of Electroacupuncture and Meditation in Reducing Experimentally Induced Ischemic Pain: A Pilot Study

Author(s): Kyung-Eun Choi | Frauke Musial | Nadine Amthor | Thomas Rampp | Felix J. Saha | Andreas Michalsen | Gustav J. Dobos
Low-Frequency Electroacupuncture Improves Insulin Sensitivity in Obese Diabetic Mice through Activation of SIRT1/PGC-1α in Skeletal Muscle

Author(s): Fengxia Liang | Rui Chen | Atsushi Nakagawa | Makoto Nishizawa | Shinichi Tsuda | Hua Wang | Daisuke Koya
Serotonin Receptor 2A/C Is Involved in Electroacupuncture Inhibition of Pain in an Osteoarthritis Rat Model

Author(s): Aihui Li | Yu Zhang | Lixing Lao | Jiajia Xin | Ke Ren | Brian M. Berman | Rui-Xin Zhang
A Parametric Study on the Immunomodulatory Effects of Electroacupuncture in DNP-KLH Immunized Mice

Author(s): Sun Kwang Kim | Youngseop Lee | Hyunjoo Cho | Sungtae Koo | Sun Mi Choi | Min-Kyu Shin | Moo-Chang Hong | Byung-Il Min | Hyunsu Bae
Electroacupuncture Inhibits Inflammation Reaction by Upregulating Vasoactive Intestinal Peptide in Rats with Adjuvant-Induced Arthritis

Author(s): Tian-Feng He | Wen-Jia Yang | Shu-hui Zhang | Chun-Yan Zhang | Lian-Bo Li | Yun-Fei Chen
A Novel Uni-Acupoint Electroacupuncture Stimulation Method for Pain Relief

Author(s): Chuansen Niu | Hongwei Hao | Jun Lu | Luming Li | Zhirong Han | Ya Tu
Electroacupuncture Delays Hypertension Development through Enhancing NO/NOS Activity in Spontaneously Hypertensive Rats

Author(s): Hye Suk Hwang | Yoo Sung Kim | Yeon Hee Ryu | Ji Eun Lee | Young Seop Lee | Eun Jin Yang | Sun-Mi Choi | Myeong Soo Lee
Endogenous Opiates in the Nucleus Tractus Solitarius Mediate Electroacupuncture-Induced Sleep Activities in Rats

Author(s): Chiung-Hsiang Cheng | Pei-Lu Yi | Jaung-Geng Lin | Fang-Chia Chang
Non Pharmacological Interventions for Chemotherapy Induced Nauseas and Vomits: integrative review

Author(s): Dacirene Ribeiro França Silva | Paula Elaine Diniz Reis | Isabelle Pimentel Gomes | Silvana Schwerz Funghetto | Casandra G. R. M. Ponce de Leon
Electroacupuntura en el tratamiento de la colitis ulcerosa experimental en ratas Sprague Dawley - Electro acupuncture in the treatment of experimental ulcerous colitis in Sprague Dawley rats

Author(s): Molina Martínez, José L. | Cuesta Mazorra, Mario | Silveira Prado, Enrique A. | Castro Gutiérrez, Maribel | González Madariaga, Yisell | Sánchez Álvarez, Carmen | Blanco Machado, Freisman | Verdecia Machado, Belkis | Rodriguez Santos, Caridad
Imaging the functional connectivity of the Periaqueductal Gray during genuine and sham electroacupuncture treatment

Author(s): Zyloney Carolyn | Jensen Karin | Polich Ginger | Loiotile Rita | Cheetham Alexandra | LaViolette Peter | Tu Peichi | Kaptchuk Ted | Gollub Randy | Kong Jian
Protective effects of electroacupuncture on acetylsalicylic acid-induced acute gastritis in rats

Author(s): Hye Suk Hwang, Kyung-Ju Han, Yeon Hee Ryu, Eun Jin Yang, Yoo Sung Kim, Sang Yong Jeong, Young-Seop Lee, Myeong Soo Lee, Koo Sung Tae, Choi Sun-Mi
Protective effects of electroacupuncture on acetylsalicylic acid-induced acute gastritis in rats

Author(s): Hye Suk Hwang, Kyung-Ju Han, Yeon Hee Ryu, Eun Jin Yang, Yoo Sung Kim, Sang Yong Jeong, Young-Seop Lee, Myeong Soo Lee, Koo Sung Tae, Choi Sun-Mi
Effects of electroacupuncture on cardiac and gastric activities in acute myocardial ischemia rats

Author(s): Shu-Bin Wang, Shu-Ping Chen, Yong-Hui Gao, Ming-Fu Luo, Jun-Ling Liu
Electroacupuncture versus Diclofenac in symptomatic treatment of Osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial

Author(s): Sangdee Chaichan | Teekachunhatean Supanimit | Sananpanich Kanit | Sugandhavesa Nantawit | Chiewchantanakit Siripong | Pojchamarnwiputh Suwalee | Jayasvasti Subhachai
Electroacupuncture enhances extragonadal aromatization in ovariectomized rats

Author(s): Zhao Hong | Tian Zhanzhuang | Cheng Lina | Chen Boying
Corticosterone mediates electroacupuncture-produced anti-edema in a rat model of inflammation

Author(s): Li Aihui | Zhang Rui-Xin | Wang Yi | Zhang Haiqing | Ren Ke | Berman Brian | Tan Ming | Lao Lixing
Acupuncture in the treatment of rheumatoid arthritis: a double-blind controlled pilot study

Author(s): Tam Lai-Shan | Leung Ping-Chung | Li Tena | Zhang Lang | Li Edmund
The effect of acupuncture duration on analgesia and peripheral sensory thresholds

Author(s): Leung Albert | Kim Susan | Schulteis Gery | Yaksh Tony
Kappa-Opioid Receptors in the Caudal Nucleus Tractus Solitarius Mediate 100 Hz Electroacupuncture-Induced Sleep Activities in Rats

Author(s): Chiung-Hsiang Cheng | Pei-Lu Yi | Han-Han Chang | Yi-Fong Tsai | Fang-Chia Chang
The Limbic-Prefrontal Network Modulated by Electroacupuncture at CV4 and CV12

Author(s): Jiliang Fang | Xiaoling Wang | Hesheng Liu | Yin Wang | Kehua Zhou | Yang Hong | Jun Liu | Lei Wang | Chao Xue | Ming Song | Baoyan Liu | Bing Zhu
Changes in Cytokine Expression after Electroacupuncture in Neuropathic Rats

Author(s): Myeoung Hoon Cha | Taick Sang Nam | Yongho Kwak | Hyejung Lee | Bae Hwan Lee
Effects of Electroacupuncture on N-Methyl-D-aspartate Receptor-Related Signaling Pathway in the Spinal Cord of Normal Rats

Author(s): Ha-Neui Kim | Yu-Ri Kim | Ji-Yeon Jang | Hwa-Kyoung Shin | Byung-Tae Choi
The Cortical and Striatal Gene Expression Profile of 100 Hz Electroacupuncture Treatment in 6-Hydroxydopamine-Induced Parkinson's Disease Model

Author(s): Li-Rong Huo | Xi-Bin Liang | Bo Li | Jian-Tao Liang | Yi He | Yan-Jun Jia | Jun Jia | Xiao-Li Gong | Fen Yu | Xiao-Min Wang
Eletroacupuntura e morfina sobre parâmetros cardiorrespiratórios em gatas submetidas à ovariosalpingohisterectomia eletiva Electroacupuncture and morphine on cardiorespiratory parameters on cat elective ovariohysterectomy

Author(s): Patricia Maria Coletto Freitas | Wangles Pignaton | Janaína Rodrigues Simões | Evandro Zacché | Marcelo Rezende Luz | Ana Elisa Pato Salgado | Marilda Onghero Taffarel | Duvaldo Eurides | Letícia Binda Baungarten
Electro-acupuncture could be an effective pretreatment for cerebral ischemia

Author(s): Feng Zhang | Yi Wu | Jie Jia | Qing-Chuan Guo | Yong-Shan Hu
Homeopathy and cancer: a literature review

Author(s): Marina das Neves Gomes | Carla Holandino
Differences in cortical response to acupressure and electroacupuncture stimuli

Author(s): Witzel Thomas | Napadow Vitaly | Kettner Norman | Vangel Mark | Hämäläinen Matti | Dhond Rupali
Gene Expression Profile of the Hypothalamus in DNP-KLH Immunized Mice Following Electroacupuncture Stimulation

Author(s): Sun Kwang Kim | Jeungshin Kim | Eunjung Ko | Hyunseong Kim | Deok-Sang Hwang | Sanghoon Lee | Yonghyeon Baek | Byung-Il Min | Sangsoo Nam | Hyunsu Bae
Needle-Free Electroacupuncture for Postoperative Pain Management

Author(s): Daniel Lee | Hong Xu | Jaung-Geng Lin | Kerry Watson | Rick Sai Chuen Wu | Kuen-Bao Chen
Electroacupuncture Treatment Normalized Sleep Disturbance in Morphine Withdrawal Rats

Author(s): Yi-Jing Li | Fei Zhong | Peng Yu | Ji-Sheng Han | Cai-Lian Cui | Liu-Zhen Wu
Electroacupuncture-Induced Cholinergic Nerve Activation Enhances the Hypoglycemic Effect of Exogenous Insulin in a Rat Model of Streptozotocin-Induced Diabetes

Author(s): Yu-Chen Lee | Te-Mao Li | Chung-Yuh Tzeng | Yu-Wen Cheng | Ying-I Chen | Wai-Jane Ho | Jaung Geng Lin | Shih-Liang Chang
The analgesic effect of electroacupuncture on acute thermal pain perception-a central neural correlate study with fMRI

Author(s): Shukla Shivshil | Torossian Artour | Duann Jeng-Ren | Leung Albert

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program