Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "galaktomannan"

ADD TO MY LIST
 
Problem diagnostyki mikologicznej u chorych z ostrą białaczką oraz poddawanych przeszczepom szpiku

Author(s): Urszula Nawrot | Jadwiga Nowicka | Katarzyna Juszczyk | Barbara Gusin
Ocena przydatności galaktomannanu Aspergillus w diagnostyce inwazyjnej aspergilozy u pacjentów po przeszczepie komórek hematopoetycznych

Author(s): Urszula Nawrot | Marek Ussowicz | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Magdalena Pajączkowska

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program