Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "grzyby"

ADD TO MY LIST
 
Patogeny grzybicze w powietrzu sal bloku operacyjnego. Doniesienia wstępna

Author(s): Hanna Rolka | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Katarzyna Krajewska | Joanna Lach | Jan Karczewski
Grzybica paznokci u biorców przeszczepów nerek. Część II. Aspekty mikologiczne

Author(s): Jolanta Węgłowska | Jacek Szepietowski | Bronisława Walów | Tomasz Szepietowski
?rodowiskowe uwarunkowania infekcji grzybami u dzieci

Author(s): Elżbieta Ejdys | Maria Dynowska
Badania termograficzne i aktywność enzymatyczna grzybów u chorych z grzybicą paznokci

Author(s): Monika Różewicka | Romuald Maleszka | Violetta Rałajczak-Słefańska | Agnieszka Kempińska | Mirosław Parafiniuk
Grzyby izolowane z owrzodzeń żylnych podudzi. Aktywność enzymatyczna

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Joanna Maj | Bronisława Wałów
Badania ankietowe i mikologiczne wśród pacjentów z podejrzeniem grzybicy paznokci

Author(s): Violetta Rałajczak-Słefańska | Romuald Maleszka | Katarzyna Turek-Urasińska | Monika Różewicka | Anna Romaniec | Edyta Rybnicka | Joanna Stosio | Magdalena Kabat
Użycie metody Amplified Fragment Length Polymorphism jako narzędzia do identyfikacji i typowania grzybów drożdżopodobnych

Author(s): Todor Kantardjiev | Vikłoria Levłerova | Stefan Panaiołov | Ivan Ivanov
Wybrane kliniczne aspekty grzybicy paznokci

Author(s): Jacek C. Szepietowski
Wybrane zagadnienia diagnostyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci z chorobą nowotworową

Author(s): Katarzyna Juszczak | Krzysztof Szmyd | Alicja Chybicka
Ocena skuteczności leczenia flukonazolem chorych na przewlekłe zapalenie zatok przynosowych

Author(s): Teresa Hofman | Wanda Skrobisz | Anna Maria Hofman
Funkcjonalne, strukturalne i molekularne spojrzenie na adhezję Candida spp.

Author(s): Magdalena Mnichowska | Stefania Giedrys-Kalemba
Zakażenia Malassezia

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak
Ocena właściwości hemaglutynacyjnych szczepów z rodzaju Candida izolowanych z materiałów klinicznych

Author(s): Maria Szymankiewicz | Grażyna Janicka | Joanna Wróblewska | Alicja Sękowska
Wstępna ocena wiedzy pacjentów na temat zakażeń szpitalnych

Author(s): Anna Laskowska | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Hanna Rolka | Piotr Jakoniuk | Katarzyna Leszczyńska
Rola ochrony obuwia przed mikrobiologicznym skażeniem w profilaktyce grzybicy stóp

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik | Bolesław Pawlik | Anna B. Matura
Stosowanie klimatyzacji a występowanie grzybów w powietrzu sal bloku operacyjnego

Author(s): Agnieszka Gniadek | Maria Skawińska | Marta Szczypczyk | Anna B. Macura
Różne wskazania do stosowania itrakonazolu

Author(s): Zygmunt Adamski | Małgorzata Deja
Badanie aktywności enzymatycznej szczepów Candida izolowanych z materiałów klinicznych chorych z układową kandydozą

Author(s): Maria Dąbkowska | Ewa Swoboda-Kopeć | Dariusz Kawecki | Piotr Obuch-Woszczatyński | Ewa Stelmach | Mirosław Łuczak
Grzybicze zakażenia nosa i zatok przynosowych

Author(s): Alina Jankowska-Konsur | Krzysztof Preś | Eugeniusz Baran
Gatunkowe i genetyczne zróżnicowanie grzybów z rodzaju Candida izolowanych z dróg oddechowych pacjentów oddziału intensywnej terapii

Author(s): Barbara Krasnodębska-Szponder | Ludmiła Szymaniak | Iwona Wojciechowska-Koszko | Magdalena Mnichowska | Grażyna Michalska-Krzanowska | Stefania Giedrys-Kalemba
Enzymatyczna zmienność Candida krusei w przebiegu zakażenia grzybiczego u biorcy wątroby

Author(s): Ewa Swoboda-Kopeć | Maria Dąbkowska | Ewa Stelmach | Dariusz Kawecki | Piotr Obuch-Woszczatyński | Mirosław Łuczak
Zakażenia wywoływane przez grzyby Candida. Czynniki predysponujące

Author(s): Maria Szymankiewicz | Janusz Kowalewski
Rola enzymów w patogenezie infekcji grzybiczych

Author(s): Monika Kobierzycka | Maria Cisło
Kandydoza narządów płciowych u partnerów seksualnych: zakażenia wieloogniskowe

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Agnieszka Jaskółowska | Anna Choczaj-Kukuła
Nie-lipofilna flora drożdżakowa z wybranych miejsc ciała zdrowych ludzi

Author(s): Ludmiła Szymaniak | Iwona Wojciechowska-Koszko | Bogumiła Klimowicz | Stefania Giedrys-Kalemba
Podatność grzybów drożdżopodobnych zasiedlających przewód pokarmowy dzieci z cukrzycą typu 1 na wybrane leki przeciwgrzybicze

Author(s): Urszula Nawrot | Maria Cisło | Anna Noczyńska | Katarzyna Włodarczyk | Eugeniusz Baran
Przeciwgrzybicze działanie metody fotodynamicznej

Author(s): Jan Gawlik | Dorota Dąbrowska | Joanna Zychowicz | Halina Podbielska
Terapia itrakonazolem - szeroki zakres zastosowania

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda
Patogeny izolowane z grzybicy paznokci występującej u pacjentów poddanych dializoterapii

Author(s): Monika Kobierzycka | Maria Cisło | Bronisława Walów
Cyklopiroksoolamina - nowe spojrzenie na mechanizm działania. Skuteczność działania

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Joanna Maj | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Anna Czarnecka
Zakażenia grzybicze pochwy u kobiet ciężarnych, u kobiet leczonych z powodu nowotworów łagodnych i złośliwych macicy

Author(s): Krzysztof Drews | Anna Markowska | Agata Kuszerska | Janina Markowska
Aktywność enzymatyczna grzybów drożdżopodobnych u pacjentów wrażliwych i opornych na próchnicę

Author(s): Anna Majewska | Zofia Sozańska | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz | Bronisława Wałów
Zastosowanie itrakonazolu w ginekologii

Author(s): Krzysztof Drews | Zygmunt Adamski | Ewa Bieszczad
Kandydoza pochwy a poród przedwczesny

Author(s): Ewa Woźniakowska | Tomasz Paszkowski
Toksynotwórczy grzyb - Stachybotrys chartarum [Ehrenberg ex Link] Hughes [S. atra Corda]

Author(s): Mariusz Dyląg1 | Małgorzata Bień2 | Eugeniusz Baran
Mikoflora pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego

Author(s): Agnieszka Gniadek | Anna B. Macura | Monika Nowak
Kolonizacja przewodu pokarmowego niemowląt grzybami drożdżopodobnymi

Author(s): Krystyna Stencel-Gabriel | Aldona Lukas | Anna Obuchowicz | Iwona Gabriel
Częstość występowania grzybów Candida spp. w pochwie kobiet ze zmianami dysplastycznymi nabłonka szyjki macicy

Author(s): Alicja Ekiel | Daniela Friedek | Małgorzata Romanik | Gayane Martirosian
Zakażenia dematofitami u chorych na łuszczycę

Author(s): Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski | Lucyna Kurek
Analiza występowania grzybów w pomieszczeniach bloku operacyjnego

Author(s): Hanna Rolka | Elżbieta Krajewska-Kułak | Jacek Szepietowski | Cecylia Lukaszuk | Krystyna Kowalczuk | Krystyna Klimaszewska | Anna Baranowska | Barbara Jankowiak | Katarzyna Kajewska
Półinwazyjna aspergiloza płuc u 48-letniej kobiety - opis przypadku

Author(s): Beata Brajer | Halina Batura-Gabryel | Barbara-Kuźnar-Kamińska
Grzyby drożdżopodobne w pochwie kobiet ciężarnych

Author(s): Iwona Gabriel | Krystyna Stencel-Gabriel | Eugeniusz Gabriel | Anita Olejek | Andrzej Wiczkowski
Zwierzęta towarzyszące i egzotyczne, jako potencjalne źródło zakażeń grzybiczych

Author(s): Małgorzata J. Biegańska | Michał Leśniak | Bożena Dworecka-Kaszak
Rola sanityzacji spodów obuwia w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń wewnątrzszpitalnych

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik | Bolesław Pawlik | Anna B. Macura | Tadeusz Sadowski
Właściwości enzymatyczne szczepów grzybów potencjalnie chorobotwórczych wyizolowanych z wód Jeziora Charzykowskiego

Author(s): Piotr Kurnatowski | Anna Rózga | Anna Wójcik | Błażej Rózga | Piotr Babski
Heterogenność genomowego DNA Malassezia pachydermatis

Author(s): Michał Leśniak | Małgorzata J. Biegańska | Bożena Dworecka-Kaszak
Częstość występowania infekcji jamy ustnej grzybami z rodzaju Candida u pacjentów stomatologicznych

Author(s): Zbigniew Kozłowski | Tomasz Konopka | Ewa Karolewska | Magdalena Mendak
Porównanie wybranych odczynów serologicznych stosowanych w diagnostyce inwazyjnej kandydozy

Author(s): Magdalena Bochenek | Elżbieta Rup | Anna B. Macura
Zakażenia grzybicze u pacjentów HIV-dodatnich z objawami dyspepsji

Author(s): Anna B. Macura | Tomasz Mach | Paweł Skwara | Bolesław Pawlik
Wpływ antybiotykoterapii na zakażenia grzybicze u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii

Author(s): Ewa Tyczkowska-Sieroń | Anna Bartoszko-Tyczkowska | Wojciech Gaszyński
Badania "jednego dnia" jako metoda oceny mikobioty u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego

Author(s): Jadwiga Nowicka | Urszula Nawrot | Katarzyna Włodarczyk | Kazimierz Kuliczkowski
Flora grzybicza w mastitis u krów i jej wrażliwość na antymikotyki

Author(s): Zdzisław Staroniewicz | Artur Włodarczak | Magdalena Florek | Jarosław Król
Zdolność do wytwarzania śluzu przez grzyby z rodzaju Candida wyizolowane z gruczołu mlekowego krów

Author(s): Henryk Krukowski | Maria Szymankiewicz | Andrzej Lisowski
Rola grzybów Malassezia spp. w etiopatogenezie chorób skóry

Author(s): Marta Woźniak | Roman Nowicki
Choroby alergiczne i ich związek z grzybami chorobotwórczymi

Author(s): Anna Galęba | Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski
Diagnostyka laboratoryjna kandydozy - metody konwencjonalne

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Techniki molekularne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Oznaczanie wrażliwości dermatofitów na leki -propozycja standaryzacji inokulum

Author(s): Anna Ciebiada-Adamiec | Ireneusz Ciebiada | Eugeniusz Małafiej | Andrzej Denys
Ocena zagrożeń grzybami drożdżopodobnymi na oddziałach intensywnego nadzoru neonatologicznego

Author(s): Zygmunt Adamski | Janusz Gadzinowski | Agnieszka Zawirska | Anna Szumała-Kąkol | Dorota Pietrzycka | Honorata Kubisiak-Rzepczyk
Mechanizmy oporności drożdży na stosowane leki przeciwgrzybicze

Author(s): Emilia Ciok-Pater | Agata Białucha | Małgorzata Szabelska | Eugenia Gospodarek
Godne uwagi gatunki grzybów izolowane z przewodu pokarmowego osób poddanych endoskopii - badania rekonesansowe

Author(s): Maria Dynowska | Katarzyna Góralska | Tomasz Szewczyk | Elżbieta Buczyńska
Grzybice koni

Author(s): Jerzy Kita | Bożena Dworecka-Kaszak
Występowanie i chorobotwórczość grzybów z rodzaju Scopulariopsis

Author(s): Magdalena Bochenek | Jadwiga Witalis | Anna B. Macura
Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych. Doniesienie wstępne

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wojciech Kułak | Bogumiła Kraszyńska
Udział grzybów drożdżopodobnych w zakażeniach szpitalnych

Author(s): Maria Dynowska | Katarzyna Góralska | Małgorzata Rosłan
Grzyby drożdżopodobne w zakażeniach u psów

Author(s): Zdzisław Staroniewicz | Magdalena Florek | Jarosław Król
Zakażenia grzybicze w materiale Kliniki Dermatologii UM w Łodzi w latach 2004-2006

Author(s): Anna Erkiert-Polguj | Anna Burzyńska | Elżbieta Waszczykowska
Wrażliwość na leki przeciwgrzybicze i aktywność enzymatyczna szczepów Scopulariopsis brevicaulis określone in vitro

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Bronisława Wałów | Anna Czarnecka
Częstość infekcji grzybiczych paznokci u pacjentów z łuszczycą

Author(s): Anna Czarnecka | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Tomasz Kołodziej
Możliwości terapii fotodynamicznej w infekcjach grzybiczych

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Joanna Maj | Anna Czarnecka
Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych w Białymstoku i Krakowie

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Agnieszka Gniadek | Cecylia R. Łukaszuk | Anna B. Macura | Wojciech Kułak | Bogumiła Kraszyńska
Wstępne porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami z wykorzystaniem aparatu SAS SUPER 100 i MAS 100. Doniesienie wstępne

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Agnieszka Gniadek | Cecylia R. Łukaszuk | Anna B. Macura | Wojciech Kułak
Inwazyjna aspergiloza u pacjentów po przeszczepach

Author(s): Piotr Kurnatowski | Stefan Miśkiewicz
?miertelny krwotok płucny w przebiegu aspergilozy u 14-letniej pacjentki z ostrą białaczką mieloblastyczną

Author(s): Ninela Irga | Witold Rzyman | Maciej Niedźwiecki | Wojciech Kosiak | Marek Tomaszewski | Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Analiza zanieczyszczenia grzybami powietrza pracowni radiologicznych w Białymstoku

Author(s): Tadeusz Makarowski | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Agnieszka Gniadek | Anna B. Macura | Marek Sobolewski | Bogumiła Kraszyńska
Charakterystyka biofilmu Candida

Author(s): Magdalena Mnichowska-Polanowska | Magdalena Kaczała | Stefania Giedrys-Kalemba
Lekooporność oraz zwalczanie biofilmu Candida

Author(s): Magdalena Mnichowska-Polanowska | Magdalena Kaczała | Stefania Giedrys-Kalemba
Różnicowanie dermatofitów z rodzaju Trichophyton

Author(s): Katarzyna Kalinowska | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda
Rhodotorula wytwarzająca pseudomycelium - niezwykły obraz biofilmu

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak | Magdalena Kizerwetter-Świda
Zanieczyszczenia powietrza grzybami na różnych podłożach hodowlanych w wybranych pomieszczeniach kliniki dermatologicznej. Część II

Author(s): Rafał Ogórek | Katarzyna Kalinowska | Elżbieta Pląskowska | Eugeniusz Baran
Ocena mikologiczna powietrza w domach zalanych w czasie powodzi na przykładzie gminy Wilków

Author(s): Bożena Nowakowicz-Dębek | Henryk Krukowski | Łukasz Wlazło | Mieczysław Bojarczyk
Powierzchowne infekcje grzybicze w rejonie Gdańska (2009-2010)

Author(s): Barbara Bykowska | Roman Nowicki
Pimafucort®. Nowe spojrzenie na dobrze znany lek

Author(s): Eugeniusz Baran | Wojciech Baran
Zmiany infekcyjne paznokci

Author(s): Romuald Maleszka | Violetta Ratajczak-Stefańska | Monika Różewicka-Czabańska
Grzyby występujące w pomieszczeniach klimatyzowanych. Część I

Author(s): Elżbieta Pląskowska | Magdalena Korol | Rafał Ogórek
Kandydoza u pacjentów z suchością błony śluzowej jamy ustnej

Author(s): Agnieszka Toll | Piotr Kurnatowski | Anna J. Kurnatowska
Badania mikologiczne próbek kału dzieci z objawami czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Alicja Kurnatowska
Charakterystyka grzybów izolowanych z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci zakażonych Helicobacter pylori

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Alicja Kurnatowska

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions