Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "guzy trzustki"

ADD TO MY LIST
 
Lity pseudobrodawkowaty guz trzustki współistniejący z łagodnym guzem stromalnym żołądka: analiza immunohistochemiczna. Opis przypadku i przegląd literatury

Author(s): Barbara Górnicka | Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska | Maciej Otto | Grzegorz Szostek | Łukasz Koperski | Małgorzata Krasnodębska | Jacek Szmidt | Janusz Nauman | Aleksander Wasiutyński
Zalecenia postępowania diagnostycznego w guzach trzustki

Author(s): Jan Dzieniszewski | Grażyna Jurkowska
Guz trzustki - rozpoznanie, ocena stopnia zaawansowania i resekcyjności - stanowisko chirurga

Author(s): Rafał Paluszkiewicz | Marek Krawczyk | Piotr Kalinowski
Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część pierwsza: opis stosowanych metod

Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions