Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "homocysteina"

ADD TO MY LIST
 
Zależność między aktywnością fizyczną a stężeniem homocysteiny w osoczu u młodych mężczyzn

Author(s): Anna Czajkowska | Grażyna Lutosławska | Krzysztof Mazurek | Jadwiga Ambroszkiewicz | Piotr Żmijewski
Ocena wybranych czynników ryzyka miażdżycy u dzieci z cukrzycą typu 1 i hipercholesterolemią

Author(s): Małgorzata Muchacka-Bianga | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Małecka-Tendera | Maria Kalina | Maria Grychtoł
Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy

Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz
Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca

Author(s): Joanna Wilczyńska | Grzegorz J. Horszczaruk | Justyna Kotlicka | Janusz Kochman | Marzena Iwanowska | Dariusz Kosior | Dagna Bobilewicz | Grzegorz Opolski

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program