Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "istraživanje"

ADD TO MY LIST
 
Knjižnica centra za istraživanje mora

Author(s): Erman, Danijela
Učestalost pušenja i nikotinska ovisnost kod medicinskih radnika

Author(s): Željko Martinović, | Cvita Martinović, | Mladen Čuturić1
SENZIBILNOST ZA NASILJE NAD STARIJIMA U OBITELJI – RAZVOJ SKALE I PRVI REZULTATI

Author(s): Marina Ajduković | Ljiljana Muslić | Silvia Rusac | Jelena Ogresta
POČECI SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Author(s): Marina Ajduković | Vanja Branica
ISKUSTVO ŽIVOTA U DJEČJEM DOMU: KVALITATIVNA ANALIZA IZJAVA MLADIH

Author(s): Branka Sladović Franz | Klaudija Kregar Orešković | Lucija Vejmelka
FAKTORI RIZIKA KOD POJAVE SAMOOZLJEĐIVANJA DJECE I MLADIH

Author(s): Martina Sičić | Lana Mužinić
Epidemiološke karakteristike multiple skleroze u Bosni i Hercegovini

Author(s): Azra Alajbegović | Salem Alajbegović | Jasminka Đelilović-Vranić
Misli i sjećanja

Author(s): Catherine Mackintosh
Istraživanje molekulnih gibanja u poliuretan/polimetakrilatnim interpenetriranim mrežama i smjesama metodom spinske probe

Author(s): Jelena ČULIN | Mladen ANDREIS | Zorica VEKSLI | Alojz ANŽLOVAR | Majda ŽIGON
Analiza mogućnosti recikliranja diskontinuiranih E-staklenih vlakana / Analysis of recycling possibilities of discontinuous E-glass fibres

Author(s): Tatjana HARAMINA | Tomislav JELAVIĆ | Tomislav ŠOLIĆ | Marko KATALINIĆ | Ana PILIPOVIĆ
ISTRAŽIVANJE ENDEMSKE NEFROPATIJE U NEENDEMSKIM SEOSKIM NASELJIMA U NEPOSREDNOJ BLIZINI ŽARIŠTA ENDEMSKE NEFROPATIJE

Author(s): Sveto Suša | Radomir Raičević | Jovanka Zagorac | Jelena Cvetanović
RAZLIKE U ANTROPOLOŠKOM PROFILU KOŠARKAŠKIH SUDIJA S OBZIROM NA STAROSNU DOB

Author(s): Tomislav Rupčić | Bojan Matković | Damir Knjaz | Saša Rodić
ZNAČAJNOST UTICAJA SNAGE NA TEHNIKU IZVOĐENJA U SPORTSKOM PLESU

Author(s): Adriana Lukić | Snežana Bijelić | Meta Zagorc | Lejla Zuhrić-Šebić
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?