Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "krwawienie z przewodu pokarmowego"

ADD TO MY LIST
 
Prospektywna analiza czynników ryzyka powikłań po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

Author(s): Agnieszka Budzyńska | Ewa Nowakowska-Duława | Tomasz Marek | Roman Kaczor | Andrzej Nowak
Przypadek megaoesophagus powikałny krwawieniem do przewodu pokarmowego

Author(s): Cezary Płatkowski | Marek Dobosz | Wiesław Nowobilski
Pierwotna przetoka aortalno-dwunastnicza przyczyną masywnego krwawienia z przewodu pokarmowego

Author(s): Maria Szymaniak | Dawid Murawa | Wojciech Burchardt
Rzadki przypadek przetoki aortalno-dwunastniczej spowodowany zakażeniem aortalnej protezy naczyniowej

Author(s): Artur Pupka | Stanisław Pawłowski | Artur Ruciński | Piotr Szyber
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu angiodysplazji przewodu pokarmowego

Author(s): Marek Guzek | Magdalena Stójek | Andrzej Jasiński | Anna Pawłowska | Andrzej Kryszewski
Masywny krwotok do światła przewodu pokarmowego wywołany odcinkową malformacją naczyniową w zakresie jelita cienkiego

Author(s): Mariusz Kózka | Marek Winiarski | Zbigniew Biesiada | Małgorzata Zając
Badania antropometryczne u chorych leczonych chirurgicznie z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Author(s): Krzysztof Sułkowski | Wiktor Bednarz | Robert Olewiński | Dorota Mrozowska
Angiodysplazja jako źródło krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Author(s): Michał Spychalski | Łukasz Dziki | Przemysław Galbfach
Tłuszczak żołądka jako przyczyna krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego - opis przypadku

Author(s): Marcin Migaczewski | Kazimierz Rembiasz | Marek Winiarski
Zastosowanie endoskopowej sondy dopplerowskiej - przegląd przypadków klinicznych

Author(s): Urszula Błauł | Jerzy Marecik | Jadwiga Gniady | Jerzy Ejma-Multański | Piotr J. Thor
Leczenie chirurgiczne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego

Author(s): Dorota Mrozowska | Wiktor Bednarz | Jan Cader | Leszek Paradowski | Zbigniew Krawczyk | Janusz Dawiskiba
Powikłania po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

Author(s): Grażyna Piotrowska-Staworko | Agnieszka Świdnicka-Siergiejko | Andrzej Baniukiewicz | Andrzej Dąbrowski
Leczenie chirurgiczne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)

Author(s): Włodzimierz Ruka | Piotr Rutkowski | Marcin Zdzienicki | Zbigniew I. Nowecki
Zespół Beana jako przyczyna krwawienia z przewodu pokarmowego - opis przypadku

Author(s): Iwona Ignyś | Iwona Bączyk | Anna Ignyś
Krwawienie z tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej do przewodu pokarmowego

Author(s): Janina Rybicka | Andrzej Nowak | Hubert Bołdys | Marek Hartleb | Paweł Lampe | Marek Smok | Krzysztof Januszewski
Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po operacji Hartmanna

Author(s): Radzisław Trzciński | Adam Dziki | Piotr Ziemniak | Andrzej Sygut | Michał Torzecki
Zespół Munchausen by proxy

Author(s): Anna Borkowska | Anna Galińska | Maria Korzon
Enteropatia z utratą białka w przebiegu choroby Henocha-Schönleina, jako główna przyczyna hipoproteinemii u 4-letniej dziewczynki - opis przypadku

Author(s): Dorota Gołyska | Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz | Beata Janek | Stanisław Skomra | Jakub Gołyska
Obraz kliniczny nieswoistych zapaleń jelit u dzieci do 5 roku życia - obserwacje własne

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Aneta Gębala | Barbara Garanty-Bogacka | Anna Woźniak-Prajwowska
Zespół Peutza-Jeghersa. Możliwości leczenia endoskopowego

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Józef Ryżko | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Hor Ismail | Tomasz Dzik | Ewa Orłowska | Maria Szarras-Czapnik
Krwawienia z przewodu pokarmowego u dzieci

Author(s): Danuta Celińska-Cedro
Skrajnie niska niedokrwistość jako objaw zaniedbanej przepukliny rozworu przełykowego

Author(s): Ewa Rabiej | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Agnieszka Krzywicka
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Hanna Grochulska-Cerska | Andrzej Chilarski | Izabela Płaneta-Małecka
Endoskopia kapsułkowa w rozpoznawaniu krwawienia z przewodu pokarmowego u 12-letniego chłopca

Author(s): Piotr Albrecht | Maria Kotowska | Aleksandra Banaszkiewicz | Anna Marchocka | Ewa Wrońska
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 9-dniowego noworodka

Author(s): Ewa Kozielska | Jacek Brodzicki | Anna Borkowska
Polipowatość młodzieńcza mnoga - opis 2 przypadków

Author(s): Krystyna Grzybowska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Paweł Wichan | Eleonora Dyńska | Anna Golińska | Ewa Kozielska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Lewandowski | Piotr Banach

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions