Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "leczenie osteoporozy i osteopenii"

ADD TO MY LIST
 
Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Kiliańska | Agnieszka Rusińska | Elżbieta Loba-Jakubowska
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Ocena stanu odżywienia dzieci z nowo rozpoznanym nieswoistym zapaleniem jelit

Author(s): Iwona Ignyś | Natalia Kobelska-Dubiel | Marian Krawczyński
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions