Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "lipidy"

ADD TO MY LIST
 
Gelsolin – variety of structure and functions

Author(s): Adam Sadzyński | Krzysztof Kurek | Tomasz Konończuk | Małgorzata Żendzian-Piotrowska
Korneometryczna ocena stopnia nawilżenia naskórka przy stosowaniu wybranych emolientów

Author(s): Weronika Chorążyczewska | Aleksandra Zamirska | Jacek Szepietowski
Zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu 1

Author(s): Anna Noczyńska
Zaburzenia lipidowe w cukrzycy typu 1 - czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Author(s): Jarosław Pędras | Przemysława Jarosz-Chobot | Mariola Minkina-Pędras | Grażyna Deja
Zastosowanie oznaczania elastazy 1 w kale w diagnostyce przewlekłego zapalenia trzustki (wyniki przed i po leczeniu operacyjnym)

Author(s): Dorota Diakowska | Witold Knast | Witold Diakowski | Krzysztof Grabowski | Marta Strutyńska-Karpińska | Krystyna Markocka-Mączka | Piotr Szelachowski
Biotypy enzymatyczne a wrażliwość na leki przeciwgrzybicze szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy jamy ustnej pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Wiaczesław Niczyporuk | Cecylia Łukaszuk | Henryka Sobaniec | Marek Wojtukiewicz | Maryna Krawczuk-Rybak | Maciej Szczurzewski
Zakażenia Malassezia

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak
Rola enzymów w patogenezie infekcji grzybiczych

Author(s): Monika Kobierzycka | Maria Cisło
Ocena stężenia wybranych biochemicznych markerów uszkodzenia śródbłonka naczyń u otyłych dzieci ze stłuszczeniem wątroby - badania wstępne

Author(s): Dariusz Lebensztejn | Elżbieta Skiba | Eugeniusz Tarasów | Danuta Kowalczuk | Irena Werpachowska | Maciej Kaczmarski
Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy

Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz
Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – program WOBASZ

Author(s): Stefan Rywik | Grażyna Broda | Walerian Piotrowski | Wojciech Drygas
Destabilizacja mieszaniny odżywczej w standardowym zestawie infuzyjnym

Author(s): Marlena Jakubczyk | Anna Meler | Roman Kaźmirczuk | Małgorzata Kuś | Daria Konderska | Katarzyna Leżuch | Ewa Wałęsa
Wybrane parametry przemiany lipidowej u niemowląt w zależności od rozwoju wewnątrzmacicznego

Author(s): Elżbieta Pac-Kożuchowska | Maria Zatorska-Karpuś | Anna Kudlicka | Wanda Furmaga-Jabłońska
Grupy karbonylowe w białkach osocza u dzieci z przewlekłym nieswoistym zapaleniem jelit

Author(s): Stefan Popadiuk | Piotr Landowski | Maria Korzon | Joanna Renke | Michał Woźniak
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil