Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "miażdżyca"

ADD TO MY LIST
 
Cells of the immune system in atherosclerosis – chosen data

Author(s): Paulina Niedźwiedzka-Rystwej | Agata Mękal | Wiesław Deptuła
The role of T-regulatory cells in the pathogenesis of immunological disturbances accompanying obesity and atherosclerosis

Author(s): Włodzimierz Łuczyński | Artur Bossowski | Barbara Głowińska-Olszewska | Justyna Kos | Anna Stasiak-Barmuta
Nailfold videocapillaroscopy – a useful tool for screening patients with juvenile idiopathic arthritis at the risk of development of premature atherosclerosis

Author(s): Anna Górska | Lidia Rutkowska-Sak | Elżbieta Musiej-Nowakowska | Sławomir Chlabicz | Stanisław Górski
Zachowanie się stężeń lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Elżbieta Pac-Kożuchowska | Leszek Szewczyk | Daniel Witkowski
Zaburzenia lipidowe w cukrzycy typu 1 - czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Author(s): Jarosław Pędras | Przemysława Jarosz-Chobot | Mariola Minkina-Pędras | Grażyna Deja
Ocena wybranych czynników ryzyka miażdżycy u dzieci z cukrzycą typu 1 i hipercholesterolemią

Author(s): Małgorzata Muchacka-Bianga | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Małecka-Tendera | Maria Kalina | Maria Grychtoł
Rola receptorów PPAR-y w przebiegu chorób zapalnych przewodu pokarmowego

Author(s): Krzysztof Celiński | Tomasz Dworzański | Beata Prozorow-Król | Agnieszka Korolczuk
Zaburzenia metaboliczne u chorych przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C

Author(s): Łukasz Laurans | Igor Miroszniczenko | Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Zaburzenia wychwytowej funkcji nerek w badaniu spect u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Ewa Pietrzak-Stelmasiak | Marian J. Surma | Izabela Frieske | Jacek Kuśmierek | Jerzy Bodalski
Ocena stężenia wybranych biochemicznych markerów uszkodzenia śródbłonka naczyń u otyłych dzieci ze stłuszczeniem wątroby - badania wstępne

Author(s): Dariusz Lebensztejn | Elżbieta Skiba | Eugeniusz Tarasów | Danuta Kowalczuk | Irena Werpachowska | Maciej Kaczmarski
Zmiany naczyniowe w chorobach układowych tkanki łącznej

Author(s): Katarzyna Irzyk | Michał Ciurzyński
Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy

Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz
Dynamika progresji procesu miażdżycowego w tętnicach wieńcowych

Author(s): Jacek Morka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż
Rola odpowiedzi immunologicznej Thl i Th2 w rozwoju miażdżycy

Author(s): Piotr Kłuciński | Gayane Martirosian
Sztywność aorty u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych

Author(s): Tomasz Zapolski | Andrzej Wysokiński
Zwapnienia w obrębie zwężonego lewego ujścia tętniczego a zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych

Author(s): Andrzej Wysokiński | Tomasz Zapolski | Jerzy Przegaliński | Teresa Widomska-Czekajska
Przydatność ultrasonograficznej oceny miażdżycy tętnic szyjnych i udowych w ocenie ryzyka choroby wieńcowej

Author(s): Cezary Sosnowski | Tomasz Pasierski | Ewa Janeczko-Sosnowska | Rafał Dąbrowski | Anna Szulczyk | Witold Rużyłło
Wybrane nieinwazyjne metody oceny sztywności tętnic. Część II - implikacje kliniczne

Author(s): Szymon Gomułka | Katarzyna Mizia-Stłec | Magdalena Mizia | Paweł Kumor | Zbigniew Gąsior
Udział czynników zapalnych w patogenezie miażdżycy

Author(s): Andrzej Bolewski | Robert Plewa | Tomasz Siminiak
Ultrasonograficzna ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa tętnic obwodowych: przydatność kliniczna

Author(s): Anna Lisowska | Włodzimierz Jerzy Musiał | Jolanta Prokop | Jerzy Polaków | Małgorzata Knapp
Układ grupowy krwi Lewis a choroba wieńcowa

Author(s): Tomasz Rechciński | Katarzyna Kołodziej
Rola komórki tucznej w patogenezie zmian miażdżycowych

Author(s): Tomasz Kun | Grażyna Szpunar
Naturalny przebieg choroby wieńcowej u pacjenta poddanego przezskórnej rewaskularyzacji. Obserwacja 3-letnia

Author(s): Robert Gil | Rafał B. Żurawski | Artur Krzywkowski | Sebastian Ciuka | Tomasz Pawłowski
Najnowsze osiągnięcia terapii genowej miażdżycy

Author(s): Karina Wierzbowska | Michał Żebrowski | Jan Z. Peruga
Tętniak gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej u chorego z dwunaczyniową chorobą niedokrwienną serca - opis przypadku

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Wojciech Religa | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła
Sacharoza i fruktoza a hipertriglicerynemia

Author(s): Dorota Szostak-Węgierek
Przeciwciała anty-HSP70 w surowicy chorych na toczeń rumieniowaty układowy

Author(s): Beata Nowak | Magdalena Szmyrka-Kaczmarek | Anna-Durazińska | Krzysztof Borysewicz3 | Rafał Płaksej | Lucyna Korman | Walentyna Mazurek | Piotr Wiland
Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Elżbieta Dobreńko | Andrzej Hryniewicz | Joanna Tołwińska | Beata Żelazowska-Rutkowska | Magdalena Wojciuk | Włodzimierz Łuczyński | Janina Piotrowska-Jastrzębska | Artur Bossowski
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona