Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "myocardial infarction"

ADD TO MY LIST
 
Prevalence of estrogen receptor alpha PvuII and XbaI polymorphism in population of Polish postmenopausal women.

Author(s): Artur Jakimiuk | Malgorzata Nowicka | Michal Bogusiewicz | Aneta Adamiak | Pawel Skorupski | Pawel Miotla | Tomasz Rechberger | Jozef Haczynski
Stem cells as therapy for cardiac disease — a review

Author(s): Katarzyna Jezierska-Woźniak | Dorota Mystkowska | Anna Tutas | Marek Kajetan Jurkowski
The effects of carotid artery stenting on short-term clinical outcomes and evaluation of restenosis

Author(s): Oktay Ergene | Cem Nazlı | Fatih Toptancı | Hamza Duygu | Uğur Kocabaş | Nihan Kahya Eren | Zehra İlke Akyıldız | Rida Berilğen | Sefa Nuri Akdemir
Early Biventricular Molecular Responses to an Acute Myocardial Infarction

Author(s): Cenk Erdal, Gökhan Karakülah, Emel Fermancı, İmge Kunter, Erdem Silistreli, Tülay Canda, Esra Erdal, Hasan Hepaguslar
Atorvastatin Inhibits Myocardial Cell Apoptosis in a Rat Model with Post-myocardial Infarction Heart Failure by Downregulating ER Stress Response

Author(s): Xian Jing Song, Chun Yan Yang, Bin Liu, Qun Wei, Melvin T. Korkor, Jie Yu Liu, Ping Yang
Relationship between Post-Myocardial Infarction Depression and Left Ventricular Function

Author(s): Reza Bagherian Sararoudi | Bijan Guilani | Hadi Bahrami Ehsan | Hamid Saneei
Same coping styles related to reduction of anxiety and depressive symptoms among myocardial infarction patients

Author(s): Reza Bagherian Sararoudi | Mohsen Maroofi | Gholam Reza kheirabadi | Maryam Fatolah | Fatemeh Zare
Hepatic and Renal Failure after Anterior Myocardial Infarction Induced Apical Ventricular Septal Defect

Author(s): Dirk Lossnitzer | Vedat Schwenger | Stephanie Lehrke | Evangelos Giannitsis | Martin Zeier | Hugo A. Katus | Henning Steen
Syphilitic Coronary Artery Ostial Stenosis Resulting in Acute Myocardial Infarction Treated by Percutaneous Coronary Intervention

Author(s): Marcelo A. Nakazone | Maurício N. Machado | Raphael B. Barbosa | Márcio A. Santos | Lilia N. Maia
Kounis Syndrome together with Myocardial Bridging Leading to Acute Myocardial Infarction at Young Age

Author(s): Ilker Murat Caglar | Alper Vural | Fatma Nihan Turhan Caglar | Murat Ugurlucan | Osman Karakaya
Systemic Embolization and Myocardial Infarction due to Clinically Unrecognized Left Atrial Myxoma

Author(s): Britta Vogel | Dierk Thomas | Derliz Mereles | Wolfgang Rottbauer | Hugo A. Katus
Acute Myocardial Infarction. Clinical Practice Guidelines Infarto agudo de miocardio. Guía de práctica clínica

Author(s): Yanier Coll Muñoz | Francisco de Jesús Valladares Carvajal | Claudio M. González Rodríguez | Arelys Falcón Hernandez | Eddy Pereira Valdés
Presentación tardía de aneurisma ventricular post-infarto. Caracterización por múltiples modalidades de imagen

Author(s): Julio Oscar Cabrera Rego | Osmín Castañeda | Juan Valiente Mustelier | Roberto LLerena Rojas | Leonardo López Ferrero | Vladimir Mendoza Rodríguez
Physical education techears’ knowledge about chronic diseases risk factors in a southern Brazilian city. DOI: 10.5007/1980-0037.2012v14n1p61

Author(s): Airton José Rombaldi | Thiago Terra Borges | Lúcio Kerber Canabarro | Marilda Borges Neutzling | Leandro Quadro Corrêa
Serum Levels of the MCP-1 Chemokine in Patients With Ischemic Strokeand Myocardial Infarction

Author(s): A. Arakelyan | J. Petrkova | Z. Hermanova | A. Boyajyan | J. Lukl | M. Petrek
Risk factors for post-acute myocardial infarction depression in elderly

Author(s): Cristina Moşuţan | Raluca E. Diaconu | Maria L. Rădulescu | Adela M. Şerban | Caius R. Duncea
Determinants of Invasively Measured Aortic Pulse Pressure and its Relationship with B-type Natriuretic Peptides in Stable Patients with Preserved Left Ventricular Systolic Function

Author(s): J. Jarkovsky | J. Parenica | R. Miklik | M. Pavkova Goldbergova | P. Kala | L. Malaskova | Z. Cermakova | M. Poloczek | M. Vytiska | L. Kubková | S. Littnerova | K. Helanová | I. Parenicova | L. Dostalova | P. Kubena | J. Spinar | A. Vasku
OCLUSIÓN DEL TRONCO DE LA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA / Occlusion of the left main coronary artery

Author(s): Ángel L. Olivera Escalona | Abel Salas Fabré | José C. López Martín
NUESTRAS ESTADÍSTICAS: ¡LO QUE EL VIENTO NOS DEJÓ! / Our statistics:

Author(s): Arnaldo Rodríguez León | Luis M. Reyes Hernández | José A. Jiménez Trujillo
Clinical case. 88-years old woman with acute chest pain

Author(s): Joanna Jędrzejczyk-Spaho | Agnieszka Skrzypek | Andrzej Gackowski | Danuta Czernecka-Mroczek | Jadwiga Nessler
The value of acute versus sub-acute BNP measurements for the prediction of long-term mortality after first ST-elevation myocardial

Author(s): Agnieszka M. Tycińska | Anna Lisowska | Robert Sawicki | Bożena Sobkowicz | Anna Kozieradzka | Karol Kamiński | Barbara Mroczko | Włodzimierz J. Musiał | Sławomir Dobrzycki | Maciej Szmitkowski
Assessment of left atrial function using velocity vector imaging in patients with coronary artery disease and healthy subjects - relationship with mitral inflow and mitral annular velocities

Author(s): Karina Wierzbowska-Drabik | Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Radosław Kręcki | Michał Plewka | Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński | Ewa Trzos | Edyta Płońska | Jarosław D. Kasprzak
Predictors of ischemic mitral valve regurgitation complicating ST-segment elevation myocardial infarction - a cardiac magnetic resonance study

Author(s): Łukasz A. Małek | Mateusz Śpiewak | Mariusz Kłopotowski | Joanna Petryka | Łukasz Mazurkiewicz | Magdalena Żabicka
Pozawałowe ubytki przegrody międzykomorowej. Część I. Technika przezskórnego zamknięcia - analiza materiału własnego.

Author(s): Małgorzata Szkutnik | Jacek Białkowski | Jacek Kusa | Zbigniew Kalarus | Lech Poloński | Marian Zembala
Ocena czynników ryzyka wystąpienia pęknięcia wolnej ściany serca z towarzyszącą tamponadą u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

Author(s): Zbigniew Bednarkiewicz | Maciej Tymiński | Jakub Foryś | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Ewa Trzos | Maria Krzemińska-Pakuła
Przydatność NT-proBNP w diagnostyce dysfunkcji rozkurczowej lewej komory u chorych po ostrym zawale serca leczonych pierwotną angioplastyką

Author(s): Iwona Świątkiewicz | Marek Koziński | Arkadiusz Grubecki | Adam Sukiennik | Marek Woźnicki | Grzegorz Grześk | Marzenna Gruszka | Grażyna Odrowąż-Sypniewska | Jacek Kubica
"Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Tomasz Wierzchowski | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
Ocena przeciwpłytkowego działania aspiryny wśród pacjentów po zawale serca leczonych PCI w obserwacji półrocznej - wyniki wstępne

Author(s): Marta Kamińska | Joanna Osada | Milena Dąbrowska | Janusz Kłoczko | Karol Kramkowski | Włodzimierz J. Musiał
Wpływ tirofibanu na normalizację uniesionego odcinka ST u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną interwencją wieńcową

Author(s): Marcin Kożuch | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Janusz Korecki | Bogumił Ramotowski | Łukasz Stachurski | Paweł Radecki | Magdalena Puciłowska | Bogusław Poniatowski | Wojciech Achremczyk | Włodzimierz J. Musiał
Zależność pomiędzy dyspersją odstępu QT a prędkościami mięśnia serca ocenianymi za pomocą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u chorych po zawale serca leczonym pierwotną angioplastyką

Author(s): Wojciech Kosmala | Jacek Orzeszko | Monika Przewłocka-Kosmala | Adam Spring | Łukasz Karpiński | Rafał Płaksej | Walentyna Mazurek
Indeks SIMPLE - narzędzie prognostyczne u pacjentów z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową

Author(s): Anna Kozieradzka | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Konrad Nowalć | Włodzimierz J. Musiał
Rola pomostowania aortalno-wieńcowego w późnym okresie pozawałowym w dobie leczenia zawału pierwotną angioplastyką wieńcową

Author(s): Marzenna Zielińska | Izabela Plesiewicz | Andrzej Walczak | Włodzimierz Koniarek | Ryszard Jaszewski | Janusz Zasłonka | Jan Henryk Goch
Przydatność tkankowej echokardiografii doplerowskiej w rozpoznawaniu zawału prawej komory

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Ilościowa ocena funkcji lewej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z niewydolnością serca, wtórną do przebytego zawału mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Karina Wierzbowska | Michał Kidawa | Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Endocannabinoids and cardiovascular prevention: real progress?

Author(s): Savina Nodari | Alessandra Manerba | Marco Metra | Livio Dei Cas
Improved graft patency rates and mid-term outcome of diabetic patients undergoing total arterial myocardial revascularization

Author(s): Claudio Muneretto | Gianluigi Bisleri | Alberto Negri | Paolo Piccoli | Savina Nodari | Livio Dei Cas
The immune system in atherosclerosis and in acute myocardial infarction

Author(s): Matteo Vercellino | Patrizia Fabbi | Massimiliano Fedele | Francesco Indiveri | Antonio Barsotti
Sudden death prevention in heart failure: The case of CIBIS III

Author(s): Emilio Vanoli | Livio Dei Cas | Ronnie Willenheimer
Myocardial infarction in major noncardiac surgery: Epidemiology, pathophysiology and prevention

Author(s): Stefano Lucreziotti | Francesca Carletti | Giulia Santaguida | Cesare Fiorentini
AngioJet thrombectomy for the treatment of coronary artery aneurysm after failed thrombolysis in acute myocardial infarction

Author(s): Claudio Giombolini | Salvatore Notaristefano | Stefano Santucci | Francesco Notaristefano | Antonio Notaristefano | Giuseppe Ambrosio
Single coronary artery from the right sinus of Valsalva

Author(s): Elio Venturini | Lucia Magni
Prognostic significance of heart rate in hospitalized patients presenting with myocardial infarction

Author(s): Lorenzo Fácila | Pedro Morillas | Juan Quiles | Federico Soria | Alberto Cordero | Pilar Mazón | Manuel Anguita | Cándido Martín-Luengo | Jose Ramón Gonzalez-Juanatey | Vicente Bertomeu | on behalf of the “The Prevalence of Peripheral Arterial Disease in Patients with Acute Coronary Syndrome” (PAMISCA) Investigators
Amount of ST wave resolution in patients with and without spontaneous coronary reperfusion in the infarct -related artery after primary PCI: an observational study

Author(s): Emine Çakcak Erden | İsmail Erden | Yasin Türker | Yusuf Aslantaş | Subhan Yalçın | Ahmet Karabacak
Comparison of Lipoprotein (a) and Apolipoproteins in Children with and without Familial History of Premature Coronary Artery Disease

Author(s): Azita Fesharakinia |  Toba Kazemi | Asghar Zarban | Gholam Reza Sharifzadeh
Extensive Myocardial Infarction in a Child with Takayasu Vasculitis: Report of a Case and Literature Review

Author(s): Hassan Otukesh | Seyed-Mohammad Fereshtehnejad | Rozita Hoseini | Azita Zabihi | Roya Tafreshi | Farideh Hallaji
Cardiac Calcification

Author(s): Morteza Joorabian
Prognosis of Developing Heart Failure Following ST Elevation (STEMI) and Non ST Elevation (NSTEMI) Infarct

Author(s): A Torabi | PH Loh | NK Khan | J Windram | K Lalukota | P Velavan | M Lammimam | JGF Cleland
Echocardiographic wall motion abnormality in posterior myocardial infarction: the diagnostic value of posterior leads

Author(s): Mohammadzadeh R | Kamal Hedayat D | Mohagheghi A | Tabatabaie A H | Darehzereshki A
The Frequency of Cerebral Microembolism in Acute Myocardial Infarction

Author(s): Masoud Mehrpour | Babak Zamani | Hamid R Baradaran | Mohamad R Motamed
Coronary Flow in Patients with Three-Vessel Disease: Simulated Hemodynamic Variables in relation to Angiographically Assessed Collaterality and History of Myocardial Infarction

Author(s): Issam Abouliatim | Majid Harmouche | Agnès Drochon | Mahmoud Maasrani | Hervé Corbineau | Jean-Philippe Verhoye
Cellular Interaction around Capillaries in Different Parts of Heart at Myocardial Infarction

Author(s): Dmitriy V. Kozlov | Yulia S. Korneva | Alexander E. Dorosevich
Late ventricular potentials can be predicted from twelve-lead ECG in post-infarction heart failure '

Author(s): Ioana Mozos | Mircea Hancu | Corina Serban | Anca Tudor | Lelia Susan
Coronary artery disease in Africa and the Middle East

Author(s): Almahmeed W | Arnaout MS | Chettaoui R | Ibrahim M | Kurdi MI | Taher MA | Mancia G
Right Bundle Branch Block Is not a Predictor of Coronary Artery Disease

Author(s): Amir Farhang Zand Parsa | Ladan Haghighi
A Rare Complication of Electric Shock: Myocardial Infarction

Author(s): Behçet Al | Pınar Yarbil | Hasan Orhan Özer | Selve Aslan | Cuma Yıldırım | Vedat Davutoğlu
Hypokalemia with ECG Abnormalities Mimicking Acute Coronary Syndrome in a Diabetic Ketoacidotic Patient

Author(s): Evrim Çakır | Mustafa Özbek | Nujen Çolak | Erman Çakal | Tuncay Delibaşı
Survival of patients with well-developed collaterals undergoing CABG or medical treatment: An observational case-controlled study

Author(s): Ersan Tatlı | Meryem Aktoz | Mehmet Akif Çakar | Emir Doğan | Mustafa Alkan | Bilhan Özalp
Relationship of urocortin-2 with systolic and diastolic functions and coronary artery disease: an observational study

Author(s): Ergün Topal | Jülide Yağmur | Barış Otlu | Halil Ataş | Mehmet Cansel | Nusret Açıkgöz | Necip Ermiş
Cellular Interaction around Capillaries in Different Parts of Heart at Myocardial Infarction

Author(s): Dmitriy V. Kozlov | Yulia S. Korneva | Alexander E. Dorosevich
Outcomes of patients with low risk cardiac chest pain underwent immediate exercise testing: two months fallow up

Author(s): Saeed Abbasi | Kambiz Masoumi | Mohsen Ebrahimi | Mohammad Amin Zare | Mohammad Javad Alemzadeh Ansari
Acute myocardial infarction associated with Captagon use

Author(s): Abdullah Uluçay | Canan Arpacık Kargı | Mehmet Faruk Aksoy
Gender gap in acute coronary heart disease: Myth or reality?

Author(s): Mette Claassen | Kirsten C Sybrandy | Yolande E Appelman | Folkert W Asselbergs
Challenges for heart disease stem cell therapy

Author(s): Hoover-Plow J | Gong Y
Endocardial microwave ablation in patients following mitral valve surgery

Author(s): Michael Knaut | T. Link | Friedrich Jung | Stefan Brose | Klaus Matschke
Catastrophic Complications of Intravenous Line Flushing with Unfractionated Heparin

Author(s): Tobias Silzle | Lorenzo Alberio | Giuseppe Colucci | Maximilian Jahns
Statistical Methods of SNP Data Analysis and Applications

Author(s): Alexander Balatskiy | Pavel Yaskov | Vsevolod Tkachuk | Larisa Samokhodskaya | Oleg Butkovsky | Alexander Bulinski | Alexey Shashkin | Victor Sadovnichy
Streptokinase :A novel clot buster

Author(s): Vaishnavi. B, Mohanasrinivasan.V and Subathra Devi.C*
A Case of Slow Coronary Flow Presented with Supraventricular Tachycardia and Troponin Positive Acute Coronary Syndrome

Author(s): Osman Karakaya | İrfan Barutçu | Hekim Karapınar | Mustafa Akçakoyun | Ali Metin Esen
Spontaneous Coronary Artery Dissection in a Patient with Henoch -Schönlein Purpura

Author(s): Zeki Şimşek | Göksel Acar | Elnur Alizade | Mustafa Akçakoyun | Özlem Esen | Ali Metin Esen
Application of Contrast Echocardiography in Invasive Cardiology

Author(s): Atila Bitigen | Mustafa Bulut
Reducing creatine kinase-MB levels following oxytocin administration during ischemia-reperfusion periods in isolated rat heart

Author(s): Khansari M | Imani A | Faghihi M | Aali Anvari M | Moghimian M | Sadeghipour Roodsari HR
The relationship between platelet glycoprotein VI T13254C polymorphism and acute myocardial infarction (MI)

Author(s): A Fatemi | A Kazemi | MM Peighambari | N Givtaj | H Bakhshandeh
HYPERTENSION AND HERBAL PLANTS

Author(s): Jawaid Talha | Maddheshiya Priyanka | Awasthi Akanksha
The clinical significance of fatty acid binding proteins

Author(s): Barbara Choromańska | Piotr Myśliwiec | Jacek Dadan | Hady Razak Hady | Adrian Chabowski
Increased neopterin levels and its association with angiographic variables in patients with slow coronary flow: an observational study

Author(s): Ercan Varol | Mehmet Gülcan | Firdevs Aylak | Mehmet Özaydın | Recep Sütçü | Doğan Erdoğan | Abdullah Doğan
MYOCARDIAL INFARCTION

Author(s): SHIEKH NADEEM AHMAD | MUHAMMAD YOUSUF SALAT | SYED SAUD HASAN
Coping Styles among Post MI Patients with Depressive Symptoms

Author(s): Reza Bagherian | Mohsen Maroofi | Fatemeh Seyed Zare | Ali Baghbanian
EVALUATION OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS OF MYOCARDIAL INFARCTION

Author(s): Rajni D. Mahajan | Anil Gurtoo | Ritu Singh
Integrated care through disease-oriented critical paths:experience from Japan’s regional health planning initiatives

Author(s): Etsuji Okamoto | Masaki Miyamoto | Kazuhiro Hara | Jun Yoshida | Masaki Muto | Aizan Hirai | Haruyuki Tatsumi | Masaaki Mizuno | Hiroshi Nagata | Daisuke Yamakata | Hiroshi Tanaka
Influence of discharge planning on anxiety levels in patients with myocardial infarction

Author(s): Mahmood Babaei | Sima Mohammad Khan Kermanshahi | Fatemeh Alhani
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona