Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "nadciśnienie wrotne"

ADD TO MY LIST
 
Trzy przypadki patologii trzustki doprowadzające do lewostronnego nadciśnienia w żyle wrotnej

Author(s): Marek Olakowski | Paweł Lampe | Andrzej Nowak | Hubert Bołdys | Jarosław Słota | Edyta Olakowska
Analiza efektywności kosztów endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Jerzy Socha
Chora z wrodzonym włóknieniem wątroby

Author(s): Małgorzata Ławniczak | Elżbieta Urasińska | Teresa Starzyńska
Chirurgiczne leczenie rzekomych torbieli trzustki

Author(s): Krystyna Markocka-Mączka | Krzysztof Grabowski | Renata Taboła
Nadciśnienie wrotne - elementy etiopatogenezy

Author(s): Halina Cichoż-Lach | Krzysztof Celiński | Maria Słomka | Monika Grzyb | Beata Kasztelan-Szczerbińska
Ocena stanu odżywienia u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu mukowiscydozy

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Jarosław Kierkuś | Beata Oralewska | Jerzy Socha
Badania prospektywne nad skutecznością endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska
Nadciśnienie wrotne pochodzenia pozawątrobowego

Author(s): Magdalena Sudnik, Jarosława Semianów-Wejchert, Leszek Paradowski
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona