Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "niski wzrost"

ADD TO MY LIST
 
Ocena wydolności beztlenowej nisko-, normo- i wysokorosłych osób w wieku 18-23 lat

Author(s): Tatiana Poliszczuk | Andrzej Wiśniewski | Paweł Tomaszewski | Henryk Norkowski | Krzysztof Krawczyk
Analiza przyczyn niedoboru wzrostu u dzieci w materiale własnym

Author(s): Anna Majcher | Joanna Bielecka-Jasiocha | Beata Pyrżak
Ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Wioleta Umławska | Joanna Michałowska | Maria Podwysocka-Harasimowicz
Zmiany skórne u pacjentek z zespołem Turnera

Author(s): Joanna Bartosińska | Grażyna Chodorowska | Jarosław Bartosiński
Rzekoma niedoczynność przytarczyc u 14-letniej dziewczynki

Author(s): Maria Gardziejczyk | Anna Górska | Elżbieta Dobreńko | Mirosława Urban
Lekooporność szczepów Helicobacter pylori izolowanych od pacjentów

Author(s): Aneta Łękowska-Kochaniak | Janusz Popowski
Zaburzenia wzrostu u dzieci z chorobą trzewną

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Izabela Zielińska
Niedobór siarczanu dehydroepiandrosteronu u premenopauzalnych kobiet z przedwczesną miażdżycą

Author(s): Beata Malczewska | Jadwiga Słowińska-Srzednicka | Hanna Szwed | Ewa Chotkowska | Ilona Kowalik | Andrzej Wiernikowski | Zygmunt Sadowski
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka metodą elektrogastrografii u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Anna Noczyńska | Franciszek Iwańczak
Ocena jakości życia dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, leczonych zabiegiem częściowego zewnętrznego odprowadzenia żółci

Author(s): Anna Kwak | Maria Dąbrowska | Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Hor lsmail | Piotr Kaliciński | Jerzy Socha

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program