Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "noworodki"

ADD TO MY LIST
 
Cukrzyca ciężarnych: stężenie insuliny we krwi pępowinowej, stan noworodka po urodzeniu a odsetek HbA1c u matki w trzecim trymestrze ciąży

Author(s): Grażyna Dawid | Anita Horodnica-Józwa | Elżbieta Petriczko | Agnieszka Biczysko-Mokosa
Niskorosłość u dzieci z grupy wewnątrzmacicznego opóźnionego wzrastania. Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie

Author(s): Marek Jaworski | Barbara Dobrowolska-Wiciak | Tomasz Lebda-Wyborny | Małgorzata Firek-Pędras
Dystrofia wewnątrzmaciczna – jeden z objawów zespołu Turnera

Author(s): Andrzej Wiśniewski | Katarzyna Milde | Romuald Stupnicki
Uogólniona drożdżyca u noworodków - obraz patomorfologiczny

Author(s): Jerzy Rabczyński | Piotr Dzięgiel | Piotr Ziółkowski
Kandydozy u dzieci w dzisiejszej praktyce pediatrycznej

Author(s): Adnan Bajraktarevic | Aida Semic Jusufagic | Hakam Khatib | Aida Djurdjevic-Djulepa | Faruk Alendar
Ocena zagrożeń grzybami drożdżopodobnymi na oddziałach intensywnego nadzoru neonatologicznego

Author(s): Zygmunt Adamski | Janusz Gadzinowski | Agnieszka Zawirska | Anna Szumała-Kąkol | Dorota Pietrzycka | Honorata Kubisiak-Rzepczyk
Niedrożność dróg łzowych u dzieci - patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie

Author(s): Ewa Lipiec | Mirosława Grałek | Anna Niwald
Białaczka wrodzona u noworodków

Author(s): Grażyna Sobol | Agnieszka Mizia | Joanna Wilk-Tyl | Ewa Musialik- Świetlińska | Halina Woś
Wyniki oceny fotoantropometrycznej twarzy w grupie zdrowych noworodków

Author(s): Iwona Chomczyk | Ewa Burak | Ewa Hubert | Wojciech Maciej Szeląg | Walentyna Iwaszko-Krawczuk | Ewa Wasilewska | Alina Teresa Midro
Ocena stanu pourodzeniowego noworodków matek młodocianych

Author(s): Małgorzata Pokrzywnicka | Maria Kwiatkowska | Paweł Krajewski
Spostrzeżenia dotyczące hiperbilirubinemii u hospitalizowanych noworodków i niemowląt

Author(s): Katarzyna Haładaj | Iwona Ligenza | Danuta Chlebna-Sokół
Leczenie przepukliny pępowinowej i wytrzewienia wrodzonego - 30-letnie doświadczenie

Author(s): Jadwiga Szczepińska-Sobutka | Paweł Osemlak | Jerzy Osemlak
Zmiany zapalne gruczołu piersiowego u dziewczynek w różnym wieku

Author(s): Ewa Krupińska | Ewa Kobrzyńska | Piotr Raczyński | Paweł Pawlak
Przedłużająca się żółtaczka u noworodków i niemowląt - o czym należy myśleć?

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Aleksandra Nowak
Niedożywienie u noworodków i niemowląt karmionych piersią

Author(s): Anna Borkowska | Anna Delińska-Galińska | Grażyna Łuczak | Ewa Kozielska
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 9-dniowego noworodka

Author(s): Ewa Kozielska | Jacek Brodzicki | Anna Borkowska
Stężenie czynnika wzrostu nabłonka (EGF) w krwi pępowinowej noworodków urodzonych przedwcześnie oraz w mleku ich matek

Author(s): Beata Pawlus | Mieczysław Walczak | Krystyna Pilarska | Maria Giżewska | Teresa Wesołowska | Beata Łoniewska | Ryszard Czajka
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions