Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "posocznica"

ADD TO MY LIST
 
Etiologia i ocena ciężkości posocznicy u noworodków i niemowląt w i kwartale życia

Author(s): Janusz Piotr Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Róża Kwiatkowska | Anna Sikora
POSOCZNICA PACIORKOWCOWA (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) O CIĘŻKIM PRZEBIEGU U 3-LETNIEGO CHŁOPCA

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Ewa Szynczewska | Izabela Michałus
POSOCZNICA Z ROPNIAMI MNOGIMI U NOWORODKA - OPIS PRZYPADKU

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Balbina Dzwonek | Danuta Chlebna-Sokół
Interleukina-6 i prokalcytonina – wartość prognostyczna i dyskryminacyjna oznaczeń u pacjentów oddziału intensywnej terapii i poddanych rozległym zabiegom operacyjnym

Author(s): Małgorzata Lipińska-Gediga | Magdalena Mierzchała | Andrzej Kübler | Wojciech Kustrzycki | Marek Pelczar
Rola i miejsce leczenia chirurgicznego w nieswoistych przewlekłych zapaleniach jelit

Author(s): Adam Dziki | Radzisław Trzciński | Andrzej Sygut
Porównanie przydatności diagnostycznej prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w biegunkach o różnej etiologii

Author(s): Bartosz Korczowski | Waldemar Szybist | Wrzesław Romańczuk | Jerzy Sieklucki | Józef Rusin
Patogeneza galaktozemii

Author(s): Joanna Gajewska
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program