Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "rak trzustki"

ADD TO MY LIST
 
Odmiana hiperkeratotyczna liszaja płaskiego dłoni i stóp u pacjentki z rakiem trzustki. Dermatoza wskaźnikowa czy przypadkowe współistnienie?

Author(s): Rafał Białynicki-Birula | Joanna Maj | Tomasz Kołodziej | Zdzisław Woźniak | Anil Kumar Agrawal
Molekularne podłoże raka trzustki

Author(s): Renata Talar-Wojnarowska | Ewa Małecka-Panas
Lity pseudobrodawkowaty guz trzustki współistniejący z łagodnym guzem stromalnym żołądka: analiza immunohistochemiczna. Opis przypadku i przegląd literatury

Author(s): Barbara Górnicka | Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska | Maciej Otto | Grzegorz Szostek | Łukasz Koperski | Małgorzata Krasnodębska | Jacek Szmidt | Janusz Nauman | Aleksander Wasiutyński
20-letnie prospektywne obserwacje epidemiologiczno-kliniczne przewlekłego zapalenia trzustki

Author(s): Mirosław Jarosz | Jan Dzieniszewski | Maria Orzeszko
Rola wybranych białek regulujących proces apoptozy w raku trzustki

Author(s): Renata Talar-Wojnarowska | Ewa Małecka-Panas
Kliniczna przydatność oznaczenia antygenu Ca 19-9 w surowicy i soku trzustkowym w diagnostyce różnicowej raka trzustki

Author(s): Marian Smoczyński | Anna Drobińska-Jurowiecka | Joanna Wypych | Jerzy Wegner
Wpływ torakoskopowej splanchnicektomii na natężenie bólu i codzienne życie u chorych z przewlekłym bólem trzustkowym

Author(s): Krzysztof Leksowski | Sebastian Tomaszewski | Piotr Sokala | Robert Szyca | Cezary Ostrowski
Postępy w diagnostyce i leczeniu raka trzustki

Author(s): Krzysztof Celiński | Agnieszka Mądro
Peroksydacja lipidów w surowicy krwi chorych z zapaleniem i rakiem trzustki

Author(s): Hanna Czeczot | Dorota ?cibior | Michał Skrzycki | Małgorzata Podsiad
System renina-angiotensyna w trzustce oraz jego znaczenie w fizjologii i patologii tego narządu

Author(s): Agnieszka Mądro | Krzysztof Celiński | Maria Słomka
Rak trzustki w Japonii

Author(s): Masao Tanaka
Historia naturalna przewlekłego zapalenia trzustki

Author(s): Elżbieta Poniewierka | Katarzyna Neubauer
Analiza trendów czasowych u chorych na raka trzustki i raka brodawki Vatera leczonych w latach 1972-2003

Author(s): Tadeusz Popiela | Jan Kulig | Marek Sierżęga | Piotr Richter | Janusz Legutko
Rak trzustki a palenie tytoniu, żywienie oraz przewlekłe zapalenie trzustki w Polsce w latach 1960-2004

Author(s): Mirosław Jarosz | Włodzimierz Sekuła | Katarzyna Figurska | Ewa Rychlik
Czynniki ryzyka raka trzustki

Author(s): Grażyna Rydzewska
Guz trzustki - rozpoznanie, ocena stopnia zaawansowania i resekcyjności - stanowisko chirurga

Author(s): Rafał Paluszkiewicz | Marek Krawczyk | Piotr Kalinowski
Rak dróg żółciowych - aktualne możliwości leczenia

Author(s): Krzysztof Gutkowski | Alina Chwist | Marek Hartleb
Przypadek dodatkowego przewodu wątrobowego współistniejącego z rakiem głowy trzustki

Author(s): Paweł Lampe | Wiesław Marcol | Anna Jacyszyn | Piotr Drenda | Wojciech Śliwiński
Leczenie skojarzone raka przełyku, raka żołądka i raka trzustki. Aktualny stan wiedzy

Author(s): Andrzej W. Szawłowski | Krzysztof Jeziorski | Zuzanna Guzel | Jakub Radziszewski
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona