Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "refluks żołądkowo-przełykowy"

ADD TO MY LIST
 
Refluks żołądkowo-przełykowy w patogenezie astmy oskrzelowej u dzieci

Author(s): Jarosław Kwiecień | Krystyna Karczewska
Próba identyfikacji alkalicznego refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci najmłodszych

Author(s): Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski | Jolanta Wasilewska | Elżbieta Maciorkowska
Korelacja wyników badań: pH-metrycznego i radiologicznego stosowanych u dzieci z podejrzeniem refluksu żołądkowo-przełykowego

Author(s): Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski | Jolanta Wasilewska | Irena Białokoz | Aleksander Krasnow
Refluks żołądkowo-przełykowy jako przyczyna przewlekłego zapalenia krtani

Author(s): Maria Janiak | Andrzej Kryszewski | Grażyna Urbańska | Czesław Stankiewicz
Szczytowy przepływ wydechowy i spirometria u pacjentów z chorobą refluksową przełyku

Author(s): Józef Bogdał | Paweł Szulewski | Danuta Owczarek | Dorota Cibor | Magdalena Garlicka
Aktywność autonomicznego układu nerwowego oceniana za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego serca u pacjentów z nietypowym bólem w klatce piersiowej

Author(s): Maria Kłopocka | Jacek Budzyński | Maciej Świątkowski | Grzegorz Pulkowski | Agnieszka Meder | Robert Bujak | Władysław Sinkiewicz
Jakość życia w chorobie refluksowej

Author(s): Krzysztof Przytulski
Wartość pH-impedancji w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci i młodzieży - badania wstępne

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Mierzwa | Grażyna Bała | Monika Parzęcka | Renata Kuczyńska
Wpływ chorób przełyku na przebieg choroby niedokrwiennej serca

Author(s): Agata Mulak | Małgorzata Manelska | Leszek Paradowski
Laparoskopowe leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego - wczesne wyniki

Author(s): Wiesław Tarnowski | Paweł Kamiński | Adam Ciesielski | Jan Pertkiewicz | Krzysztof Bielecki | Emila Michalik | Ewa Dynowska
Palenie tytoniu a choroby układu trawienia

Author(s): Janusz Ciok | Jan Dzieniszewski
Aspekty kliniczne refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci

Author(s): Maria Korzon | Jacek Brodzicki
Wymioty z domieszką krwi u 5-tygodniowego niemowlęcia – współistnienie refluksu żołądkowo-przełykowego i alergii pokarmowej – prezentacja przypadku

Author(s): Barbara Dobrowolska-Wiciak | Małgorzata Firek- Pędras | Marek Jaworski | Tomasz Lebda Wyborny
Znaczenie alergenów pokarmowych w etiopatogenezie astmy ze współistniejącym refluksem żołądkowo-przełykowym u dzieci

Author(s): Aneta Krogulska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jarosław Dynowski
Udział mediatorów reakcji zapalnej w chorobie refluksowej przełyku

Author(s): Małgorzata Modzelewska-Hołyńska | Ewa Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Częstość występowania i przebieg kliniczny alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Zawadzka-Gralec | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Swincow | Renata Kuczyńska
Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część II. Aspekty kliniczne alergii pokarmowej

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska | Anna Bobrus-Chociej
Objawy ze strony przewodu pokarmowego u dzieci z alergią wieloważną

Author(s): Beata Cudowska | Maciej Kaczmarski | Małgorzata Sawicka-Żukowska
Impedancja elektryczna w diagnostyce choroby refluksowej przełyku

Author(s): Anna Kofla-Dłubacz | Michał Grabiński | Barbara Iwańczak
Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Częstość występowania alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym potwierdzonym scyntygraficznie

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Aneta Gębala | Anna Korlatowicz-Bilar | Anna Woźniak-Prajwowska | Monika Jakubik | Marta Ogrodowska
Przydatność badań radioizotopowych w diagnostyce niemowląt i dzieci z klinicznymi objawami refluksu żołądkowo-przełykowego

Author(s): Aneta Gębala | Grażyna Czaja-Bulsa | Anna Korlatowicz-Bilar | Anna Woźniak-Prajwowska | Marta Ogrodowska
Halitoza - choroba gastroenterologiczna?

Author(s): Dziechciarz Piotr | Horvath Andrea
Objawy z układu oddechowego w patologicznym refluksie żołądkowo-przełykowym u niemowląt i dzieci do lat 6

Author(s): Agnieszka Kosmowska | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Analiza efektów leczenia choroby refluksowej przełyku u dzieci

Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Paweł Jakubczyk
Współwystępowanie u niemowląt refluksu żołądkowo-przełykowego z refluksem pęcherzowo-moczowodowym

Author(s): Jarosław Kwiecień | Franciszek Halkiewicz | Edyta Machura | Marcin Pięta
Ocena wiarygodności diagnostycznej ultrasonograficznych cech niewydolności połączenia żołądkowo-przełykowego

Author(s): Jarosław Kwiecień | Franciszek Halkiewicz | Edyta Machura | Krystyna Karczewska
Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Grażyna Mierzwa | Izabela Zielińska | Hanna Zielińska | Grażyna Bała | Monika Parzęcka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Izabela Zielińska | Maria Maćkowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy u dzieci z objawami choroby refluksowej przełyku

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Odległe efekty laparoskopowych operacji antyrefluksowych u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Author(s): Jarosław Kwiecień | Józef Dzielicki | Wojciech Korlacki | Jacek Ciekalski | Alicja Żabka | Agnieszka Krzywicka | Jacek Kasner | Wojciech Pieniążek | Jolanta Porębska | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego w alergii pokarmowej u niemowląt i małych dzieci

Author(s): Krystyna Wqsowska-Królikowska | Anna Plocek | Ewa Toporowska-Kowalska
Przydatność testu bilimetrycznego (Bilitec 2000 TM) w ocenie udziału refluksu dwunastniczo-żołądkowego w powstawaniu zmian zapalnych przełyku u dzieci - doniesienie wstępne

Author(s): Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski | Katarzyna Sidor | Elżbieta Maciorkowska | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Urszula Daniluk
Ocena pH-metryczna, bilimetryczna (Bilitec 2000TM) i endoskopowa u dzieci z objawami refluksu żołądkowo-przełykowego

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Rola składu treści refluksowej w patofizjogii choroby refluksowej

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska
Nowe metody w diagnostyce choroby refluksowej

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część III. Refluks żołądkowo-przełykowy (GER) jako powikłanie chemicznego oparzenia przewodu pokarmowego

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Kowalska | Ewa Kowalska
Wpływ przewlekłego stosowania teofiliny na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z astmą oskrzelową

Author(s): Jarosław Kwiecień | Edyta Machura | Anna Janicka | Krystyna Karczewska
Zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Małgorzata Sładek | Urszula Jedynak-Wąsowicz | Stanisław Pieczarkowski | Andrzej Wędrychowicz | Małgorzata Gruszka | Krzysztof Fyderek
Rola refluksu żołądkowo-przełykowego w patogenezie przewlekłej chrypki u dzieci

Author(s): Anna Kudlicka | Grażyna Niedzielska | Elżbieta Glijer | Grażyna Polkowska | Danuta Toman

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions