Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "terapia"

ADD TO MY LIST
 
Terapia fotodynamiczna w gastroenterologii

Author(s): Witold Zieleźnik | Aleksander Sieroń | Wojciech Cebula | Mariusz Adamek | Ewa Podwińska
Chłoniaki przewodu pokarmowego

Author(s): Anna Dziurkowska-Marek | Tomasz Marek
Wieloośrodkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia lanzoprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną wrzodu dwunastnicy u pacjentów z infekcją Helicobacter pylori

Author(s): Antoni Gabryelewicz | Andrzej Czajkowski | Dorota Skrodzka | Jan Dzieniszewski | Włodzimierz Janicki | Krzysztof Marlicz | Halina Jaroszewicz | Tadeusz Popiela | Janusz Legutko
Wyniki paliatywnego leczenia raka płaskonabłonkowego przełyku z uwzględnieniem terapii elektrochemicznej

Author(s): Marek Kamiński | Alina Jarema | Maciej Wójcicki | Tadeusz Sulikowski | Stanisław Zieliński
Rola leczenia żywieniowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Angelika Kargulewicz | Hanna Stankowiak-Kulpa | Marian Grzymisławski
Aspergiloza jako powikłanie chorób hematologicznych

Author(s): Jadwiga Nowicka | Grzegorz Mazur | Ewa Mędraś | Urszula Nawrot | Jerzy Rabczyński | Renata Wojtala
Nokardia i nokariozy

Author(s): Nadia Hidri | Claudia Farina | Halina Mordarska | Bogumiła Szponar | Mariola Paściak | Anna Grzegorzewicz | Andrzej Gamian | Patric Boiron
Nowe spojrzenie na grzybicę paznokci i terapię pulsową itrakonazolem

Author(s): Gérald E. Piérard | Jorge E. Arrese | Anne Theunis | Claudine Piérard-Franchimont
Skojarzona terapia grzybicy paznokci

Author(s): Jacek Szepietowski | Beata Różycka
Głęboka grzybica dermatofitowa. Opis dwóch przypadków

Author(s): Witold Kamil Jacyk | Victor Otho Karusseit | Suritha Kruger
Współistnienie grzybicy skóry gładkiej z zapaleniem atopowym skóry

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Joanna Maj | Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz | Bronisława Walów
Terapia skojarzona - zalecanie leczenie ciężkich postaci grzybicy paznokci

Author(s): Eugeniusz Baran | Zygmunt Adamski | Romuald Maleszka | Jacek Szepietowski | Roman Nowicki
Terapia skojarzona grzybicy paznokci amorolfiną w lakierze i doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi

Author(s): Eugeniusz Baran | Jacek Bocheński | Marek Duczkowski | Wojciech Baran
Zespół grzybicy dwóch stóp i jednej ręki

Author(s): Monika Kobierzycka
Miejscowe leczenie grzybic

Author(s): Romuald Maleszka | Violetta Rałajczak-Słefańska | Stanisława Bielecka-Grzela
Ocena skuteczności leczenia flukonazolem chorych na przewlekłe zapalenie zatok przynosowych

Author(s): Teresa Hofman | Wanda Skrobisz | Anna Maria Hofman
Grzybica dermatofitowa prącia

Author(s): Ewa Hrehorów | Jacek Szepietowski | Alina Proniewicz
Różne wskazania do stosowania itrakonazolu

Author(s): Zygmunt Adamski | Małgorzata Deja
Grzybicze zakażenia nosa i zatok przynosowych

Author(s): Alina Jankowska-Konsur | Krzysztof Preś | Eugeniusz Baran
Gatunkowe i genetyczne zróżnicowanie grzybów z rodzaju Candida izolowanych z dróg oddechowych pacjentów oddziału intensywnej terapii

Author(s): Barbara Krasnodębska-Szponder | Ludmiła Szymaniak | Iwona Wojciechowska-Koszko | Magdalena Mnichowska | Grażyna Michalska-Krzanowska | Stefania Giedrys-Kalemba
Przeciwgrzybicze działanie metody fotodynamicznej

Author(s): Jan Gawlik | Dorota Dąbrowska | Joanna Zychowicz | Halina Podbielska
Terapia itrakonazolem - szeroki zakres zastosowania

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda
Możliwości terapii fotodynamicznej w infekcjach grzybiczych

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Joanna Maj | Anna Czarnecka
Aspergiloza jam nosowych u psów

Author(s): Magdalena Żmudzka | Roman Lechowski
Rozsiana fuzarioza u pacjentki z ostrą białaczką limfoblastyczną grupy wysokiego ryzyka

Author(s): Tomasz Ociepa | Eliza Maloney | Karolina Zielezińska | Tomasz Urasiński
Ocena aktywności wskaźników tworzenia i resorpcji kości w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Author(s): K. Muszyńska-Rosłan | Maryna Krawczuk-Rybak | Magdalena Wiśniewska | Edyta Siedlecka | Piotr Protas | Sławomir Wołczyński
Zastosowanie miejscowej postaci takrolimusu w leczeniu wybranych chorób skóry

Author(s): Marcin Pełka | Anna Sysa-Jędrzejowska | Joanna Narbutt
Insulinoterapia u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Ostra białaczka promielocytowa (apl) powikłana ostrym zapaleniem trzustki i kątnicy

Author(s): Grażyna Sobol | Agnieszka Mizia | Halina Woś
Stłuszczenie wątroby ujawnione po leczeniu lamiwudyną przewlekłego zapalenia wątroby typu B u 15-letniego chłopca

Author(s): Barbara Kowalik-Mikołajewska | Małgorzata Aniszewska | Bożena Walewska-Zielecka
Kliniczna skuteczność Ribomunylu na podstawie doświadczeń własnych

Author(s): Adam Jankowski | Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska | Bożena Polańska | Grażyna Majkowska-Skrobek
Grypa zagrożeniem dla dzieci

Author(s): Lidia Bernadeta Brydak
Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN) a ruchomość stawów biodrowych u niemowląt

Author(s): Katarzyna Barczyk | Dorota Wojtowicz | Arletta Hawrylak | Małgorzata Mraz
PROMIENICA SZYJNA U 16-LETNIEGO CHŁOPCA

Author(s): Kamila Zyzak | Ernest Kuchar | Jadwiga Remion | Leszek Szenborn
Występowanie β-talasemii w populacji dziecięcej Podlasia

Author(s): Marta Poznańska | Anna Kitszel | Maryna Krawczuk-Rybak
Infliksymab w terapii nieswoistych zapaleń jelit

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska
Acute Myocardial Infarction. Clinical Practice Guidelines Infarto agudo de miocardio. Guía de práctica clínica

Author(s): Yanier Coll Muñoz | Francisco de Jesús Valladares Carvajal | Claudio M. González Rodríguez | Arelys Falcón Hernandez | Eddy Pereira Valdés
Regresja zmian skórnych w przebiegu stwardnienia guzowatego u chorej po przeszczepieniu nerki leczonej rapamycyną – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Joanna Renczyńska-Matysko | Beata Imko-Walczuk | Agnieszka Tarasewicz | Alicja Dębska-Ślizień | Bolesław Rutkowski | Maria Czubek
Współistnienie linijnej IgA dermatozy pęcherzowej z atopowym zapaleniem skóry. Trudności diagnostyczne. Opis przypadku

Author(s): Marcin Zakrzewski | Aleksandra Lesiak | Joanna Pietrzyk | Anna Sysa-Jędrzejowska | Joanna Narbutt
Zastosowanie inhibitorów mTOR w wybranych schorzeniach dermatologicznych

Author(s): Karolina Osiecka | Beata Imko-Walczuk | Sławomir Lizakowski | Alicja Dębska-Ślizień | Bolesław Rutkowski
Estudo da anatomia interna dos pré-molares – Revisão de literatura

Author(s): Cecília Peixoto Portela | Flares Baratto Filho | Flávia Sens Fagundes Tomazinho | Gisele Maria Correr | Alexandre Moro | Ricardo César Moresca
Evaluación del Manejo de Crisis Asmáticas en el Servicio de Urgencia del Hospital Base de Puerto Montt.

Author(s): José Luis Cuevas S. | Carlos Troll R. | Claudia Díaz C. | Pamela Silva Z. | Mauricio Riquelme O.
Efecto terapéutico en el tratamiento del Acné Vulgar usando principios activos de melissa officinalis l. y plantago lanceolata

Author(s): Noelia Carvajal Yañez | Deysi Canaviri | Marizol Callejas | Paola Carrasco
Stężenie białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (hs-CRP), jako wysokoczułego markera dysfunkcji śródbłonka w pomenopauzalnej hormonoterapii

Author(s): Agnieszka Rajtar-Ciosek | Olga Kacalska-Janssen | Jakub Wyroba | Andrzej Zmaczyński | Tomasz Milewicz | Józef Krzysiek
Terapia resynchronizująca - przegląd piśmiennictwa

Author(s): Andrzej Cacko | Marcin Grabowski
Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej

Author(s): Aleksandra Wieczorek | Alicja Żarkowska | Beata Radzymińska-Chruściel | Piotr Kaczmarek | Przemysław Oszukowski | Ewa Gulczyńska | Iwona Maroszyńska | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Maria Respondek-Liberska
Kardiomiopatia takotsubo - obecny stan wiedzy

Author(s): Marcin Michalak | Zenon Huczek
Znaczenie czasu w leczeniu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

Author(s): Agata Bielecka-Dąbrowa | Magdalena Wierzbicka
Wrodzone złożone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych (ccTGA) - trudności w postępowaniu

Author(s): Julita Niewiadomska | Marcin Demkow | Jacek Różański | Mariusz Kuśmierczyk | Mirosław Kowalski | Piotr Hoffman
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
Zasady postępowania w bloku całkowitym serca płodu opracowane przez zespół specjalistów Instytutu Centrum Zdrowia Matki w Łodzi (rok 2007)

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Alicja Żarkowska | Przemysław Oszukowski | Grzegorz Krasomski | Jan Wilczyński | Ewa Gulczyńska | Andrzej Sysa | Henryk Tchórzewski
Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Katarzyna Jarosik | Katarzyna Janiak | Andrzej Sysa | Urszula Kowalska-Koprek | Jan Wilczyński | Jerzy Stańczyk
Nadciśnienie tętnicze - co nowego?

Author(s): Radosław Szczęch | Anna Szyndler | Marzena Chrostowska | Krzysztof Narkiewicz
Sprawozdanie z EuroEcho 9 - Dziewiątego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Florencja, 7-10.12.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Łukasz Chrzanowski | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Badanie wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej i ich znaczenie w kardiologii

Author(s): Marek Bronisz | Agata Bronisz | Roman Junik | Piotr Rozentryt
Terapia naczyniowa

Author(s): Ewa Rusiecka | Jarosław Drożdż
Statyny - coraz dalej od cholesterolu?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Michał Marchel | Arkadiusz Pietrasik
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Dusznica oporna na leczenie - alternatywne metody terapii

Author(s): Karina Wierzbowska | Jarosław Kasprzak
Przeszczepy komórkowe i terapia genowa. Nowe metody leczenia pozawałowej niewydolności krążenia

Author(s): Natalia Rozwadowska | Dorota Fiszer | Tomasz Siminiak | Ryszard Kalawski | Maciej Kurpisz
Choroby serca u kobiet

Author(s): Tomasz Jeżewski | Maria Krzemińska-Pakuła
Najnowsze osiągnięcia terapii genowej miażdżycy

Author(s): Karina Wierzbowska | Michał Żebrowski | Jan Z. Peruga
Łuszczyca paznokci

Author(s): Hanna Wolska
Rola terapii hormonalnej w życiu kobiet w okresie menopauzy

Author(s): Leszek Putyński | Karolina Janicka
Nowe aspekty leczenia osteoporozy pomenopauzalnej

Author(s): Anna Sobczuk | Katarzyna Sobczuk | Tomasz Pertyński
Późne rozpoznanie mukowiscydozy u 5-miesięcznego niemowlęcia z charakterystycznym obrazem klinicznym i fałszywie ujemnym badaniem przesiewowym - opis przypadku

Author(s): Sylwia Kołtan | Marlena Jakubczyk | Roman Kaźmirczuk | Krzysztof Kusza | Barbara Tejza | Beata Świerczyńska | Radosława Staszak-Kowalska
Czy dieta bezglutenowa i zastosowana terapia mają wpływ na mineralizację kości u dzieci z choroba trzewną?

Author(s): Małgorzata Szumera | Grażyna Sikorska-Wiśniewska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Landowski | Maria Korzon
Przyczyny niepowodzenia eradykcuji Helicobatter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka
Nowości w gastroenterologii - wybrane zagadnienia

Author(s): Maria Słomka | Beata Kasztelan-Szczerbińska | Krzysztof Celiński
Badania prospektywne nad skutecznością endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Ocena skuteczności terapii biofeedback w leczeniu czynnościowych zaparć u dzieci

Author(s): Grzegorz Oracz | Maciej Dądalski | Józef Ryżko
Rola refluksu żołądkowo-przełykowego w patogenezie przewlekłej chrypki u dzieci

Author(s): Anna Kudlicka | Grażyna Niedzielska | Elżbieta Glijer | Grażyna Polkowska | Danuta Toman
Skuteczność powtórnej terapii interferonowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B

Author(s): Barbara Schneiberg | Wojciech Pieniążek | Tatiana Augustyn-Iwachów | Jolanta Porębska | Antoni Dyduch | Krystyna Karczewska
Ustekinumab – nowy lek biologiczny w leczeniu łuszczycy

Author(s): Joanna Salomon | Jacek Szepietowski
Aplicação de rede social no manejo da hipertensão Applying social network in the management of hypertension

Author(s): Angela Beatriz Papaleo Wagner | Hamilton Lima Wagner | Yves R. Talbot | Anousca E. do Carmo
Tratamento da Obesidade: Modelo de Grupo Baseado em Terapia Cognitivo Comportamental

Author(s): Júlia Berger Guimarães | Mário Roberto Garcia Tavares | Cristina Rolim Neumann
El fracaso del neoliberalismo y su modelo de desarrollo

Author(s): Édgar Villamizar Marulanda | Martín Uribe Arbeláez
Economía institucional de un bien mayor

Author(s): Óscar A. Alfonso Roa
BH3 mimetics as a strategy to complement anticancer therapies

Author(s): Mariusz Ł. Hartman | Małgorzata Czyż
Tratamento cirúrgico para correção de hérnia perineal em cão com saculação retal coexistente: (Relato de caso)

Author(s): João Moreira Costa Neto | Vanessa Pedroza Menezes | Júlia Morena Miranda de Leão Toríbio | Érica Cristina Souza de Oliveira | Márcio Carvalho Anunciação | Raquel Graça Teixeira | Mario Jorge Melhor Heine D'Assis | Ailton Silva Vieira Júnior
Rotura de aneurisma de aorta abdominal: su importancia como diagnostico diferencial en abdomen agudo

Author(s): Vanessa Orellana-Villazón | Mónica Ortiz-Cossio | Cecilia Castellón-Rocha | Soria César Miguel
Herramienta para el cálculo de personal de cuidado intensivo neonatal

Author(s): Juan Guillermo Rojas | Natalia Andrea Henao Murillo | Alexandra Quir s Jaramillo
Distribución del Poder en Tres Etapas de la Vida de la Pareja

Author(s): Noemí Díaz-Marroquín | Graciela Rodríguez-Ortega | Roberta Liliana Flores-Angeles
Inpatient psychosomatic treatment of anxiety disorders: Comorbidities, predictors, and outcomes

Author(s): Manfred E. Beutel | Franz Bleichner | Friedrich von Heymann | Karin Tritt | Jochen Hardt
Biotecnología en salud: versiones y dimensiones

Author(s): Reguero Reza María Teresa
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program