Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "torbiel"

ADD TO MY LIST
 
Postraumatic (s) pancreatic cyst - case report --- Pourazowa (s) torbiel trzustki - przedstawienie przypadku

Author(s): Hanna Bulhak-Guz | Artur Kobielski | Ludomir Stefanczyk | Jerzy Klimczak | Andrzej Chilarski
20-letnie prospektywne obserwacje epidemiologiczno-kliniczne przewlekłego zapalenia trzustki

Author(s): Mirosław Jarosz | Jan Dzieniszewski | Maria Orzeszko
Trzustkowa torbiel rzekoma drenująca do śródpiersia - rzadki przypadek spontanicznej resorpcji

Author(s): Małgorzata Żejmo | Tomasz Miazgowski | Joanna Raszeja
Torbiel śledziony

Author(s): Zbigniew Krawczyk | Wiktor Bednarz | Dariusz Rychlewski | Grzegorz Bielicki
Chirurgiczne leczenie rzekomych torbieli trzustki

Author(s): Krystyna Markocka-Mączka | Krzysztof Grabowski | Renata Taboła
Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część pierwsza: opis stosowanych metod

Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska
Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część druga: algorytm diagnostyczny

Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska
Endoskopowy drenaż rzekomych torbieli trzustki - zastosowanie endosonografii do kwalifikacji chorych i ocena skuteczności

Author(s): Marian Smoczyński | Joanna Stankiewicz-Wróblewska | Stanisław Mittlener
Nietypowy przypadek olbrzymiej torbieli rzekomej trzustki leczonej drenażem przezskórnym

Author(s): Anna Jacyszyn | Wiesław Marcol | Wojciech Tokarzewski | Grzegorz Kielan | Marian Kuczia
Krwawienie z tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej do przewodu pokarmowego

Author(s): Janina Rybicka | Andrzej Nowak | Hubert Bołdys | Marek Hartleb | Paweł Lampe | Marek Smok | Krzysztof Januszewski
Krwawienie do torbieli rzekomej trzustki - opis przypadku.

Author(s): Paweł Jarmocik | Zbigniew Banaszkiewicz | Andrzej Świątkiewicz | Arkadiusz Jawień
?luzak rzekomy jamy otrzewnej z ogniskami zwapnienia.

Author(s): Zbigniew Dragan | Jerzy Rabczyński | Jerzy Moszczyński
Wrodzone torbiele skórne w okolicy łuku brwiowego

Author(s): Marcin Wiszniewski | Julia Kruk-Jeromin
Zmiany zapalne gruczołu piersiowego u dziewczynek w różnym wieku

Author(s): Ewa Krupińska | Ewa Kobrzyńska | Piotr Raczyński | Paweł Pawlak
Pourazowa (?) torbiel trzustki - przedstawienie przypadku

Author(s): Hanna Bułhak-Guz | Artur Kobielski | Ludomir Stefańczyk | Jerzy Klimczak | Andrzej Chilarski
Drenaż zewnętrzny torbieli rzekomej trzustki - powikłania stosowania l-asparaginazy u dzieci z chorobą nowotworową

Author(s): Anna Piotrowska | Krystyna Iwaszkiewicz | Barbara Sopyło | Małgorzata Arłukiewicz-Piwowar | Andrzej Gadomski
Pseudotorbiele trzustki u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki

Author(s): Grzegorz Oracz | Jan Pertkiewicz | Beata Oralewska | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś | Danuta Celińska-Cedro | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program