Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "wczesna diagnostyka"

ADD TO MY LIST
 
Zaburzenia wzrostu u dzieci z chorobą trzewną

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Izabela Zielińska
Ocena zmian w układzie krążenia u dzieci z chorobami tkanki łącznej

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Anna Rykała | Elżbieta Smolewska | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Henryka Brózik | Justyna Marciszewska | Jerzy Stańczyk
Przydatność tkankowej echokardiografii doplerowskiej w rozpoznawaniu zawału prawej komory

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions