Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "wirusowe zapalenie wątroby"

ADD TO MY LIST
 
Znaczenie apoptozy w wybranych chorobach wątroby

Author(s): Krzysztof Simon | Aleksandra Szymczak
Ostra niewydolność wątroby

Author(s): Tomasz Mach | Paweł Szulewski
Zaburzenia metaboliczne u chorych przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C

Author(s): Łukasz Laurans | Igor Miroszniczenko | Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Współczesna terapia przewlekłego zapalenia wątroby typu B

Author(s): Magdalena M. Dąbrowska | Robert Flisiak
Wielokierunkowa broń wirusa HBV – białko X

Author(s): Joanna Kozłowska | Joanna Jabłońska | Alicja Wiercińska-Drapało
Zmiany immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B leczonych interferonem-alfa 1n

Author(s): Jadwiga Daniluk | Cezary T. Łozowski | Beata Kasztelan | Anna Dmoszyńska | Jacek Roliński | Dariusz Jawniak | Mirosław Kłos | Jan Pokora
Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby w rodzinach dzieci chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C - obserwacje własne

Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Anna Szaflarska-Szczepanik | Agnieszka M. Chrobot | Sylwia Kołtan | Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Rola adipokin w przewlekłych chorobach wątroby

Author(s): Anna Piekarska | Kamila Wójcik
Odległe wyniki szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym

Author(s): Anna Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Janusz Kozłowski | Jerzy Bodalski
Epidemiologia chorób wątroby u dzieci w Polsce

Author(s): Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak | Walentyna Chlebcewicz-Szuba | Teresa Chmurska-Motyka | Anna Gorczyca | Bartosz Korczowski | Agnieszka Krzywicka | Dariusz Lebensztejn | Anna Liberek | Ewa Majda-Stanisławska | Maria Rokitka | Elżbieta Strawińska
Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C

Author(s): Inga Adamska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Chrobot | Arleta Kulwas | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C

Author(s): Kinga Michalska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Grażyna Dymek | Maria Kotschy | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Częstość zakażenia hbv i hcv u dzieci ze schorzeniami serca

Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Andrzej Nowak | Grażyna Swincow
Gorączka chikungunya

Author(s): Ilona Cebula-Byrska | Eugeniusz J. Kucharz
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona