Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "wskaźnik masy ciała"

ADD TO MY LIST
 
Zespół metaboliczny w łuszczycy

Author(s): Olivia Komorowska | Kamila Grabińska | Aneta Szczerkowska-Dobosz | Agata Maciejewska
Częstość występowania niskiej urodzeniowej masy ciała w populacji studiującej młodzieży

Author(s): Anna Kęska | Joanna Tkaczyk | Anna Czajkowska | Andrzej Wiśniewski
Sprawność fizyczna i postawa ciała 7-letnich dzieci o skrajnych parametrach somatycznych

Author(s): Dorota Trzcińska | Elżbieta Olszewska | Piotr Tabor
Zdrowotna gotowość szkolna dzieci z nadwagą i otyłością na tle grupy rówieśniczej

Author(s): Dorota Trzcińska | Elżbieta Olszewska | Piotr Tabor
Ocena prawidłowej masy ciała dziewcząt z zespołem Turnera za pomocą wskaźnika masy ciała

Author(s): Paweł Tomaszewski | Katarzyna Milde | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Romuald Stupnicki
Wpływ urodzeniowej masy ciała na dojrzewanie płciowe 14-letnich dzieci

Author(s): Marzena Nordyńska-Sobczak | Ewa Małecka-Tendera | Katarzyna Klimek | Joanna Lewin-Kowalik
Czy nadwaga u pacjentów z cukrzycą typu 1 w okresie dojrzewania jest problemem?

Author(s): Anna Noczyńska | Henryk Filipowski | Renata Wąsikowa
Wskaźnik insulinooporności u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 – uproszczony sposób oceny

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Leszek Markuszewski
Ocena związku insulinooporności z wybranymi adipocytokinami u dzieci z otyłością prostą – badania wstępne

Author(s): Agnieszka Rudzka-Kocjan | Maria Szarras-Czapnik | Janusz B. Książyk | Maria Ginalska-Malinowska
Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Elżbieta Czerniawska | Joanna Bodalska-Lipińska | Sławomir Chrul | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Wybrane proporcje ciała dziewcząt z zespołem Turnera

Author(s): Katarzyna Milde | Anna Majcher | Paweł Tomaszewski | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Andrzej Wiśniewski
Niskorosłość u dzieci z niektórymi schorzeniami przewlekłymi

Author(s): Wioleta Umławska | Anna Prusek-Dudkiewicz
Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Badania antropometryczne u chorych leczonych chirurgicznie z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Author(s): Krzysztof Sułkowski | Wiktor Bednarz | Robert Olewiński | Dorota Mrozowska
Ocena stężenia wybranych adipohormonów w ostrym zapaleniu trzustki

Author(s): Bartosz Leśniowski | Anna Kumor | Piotr Daniel | Mirosława Pietruczuk | Ewa Małecka-Panas
The frequency of neoplastic colon lesions in obese patients

Author(s): Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Przemysław Krasnodębski | Piotr Nehring | Paweł Stelmasiak | Waldemar Karnafe
Zakażenia grzybicze pochwy u kobiet ciężarnych, u kobiet leczonych z powodu nowotworów łagodnych i złośliwych macicy

Author(s): Krzysztof Drews | Anna Markowska | Agata Kuszerska | Janina Markowska
Insulinoopornosc u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 w poszczególnych stadiach dojrzewania płciowego

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Insulinosekrecja i insulinooporność u pacjentów z cukrzycą typu lada

Author(s): Joanna Bodalska-Lipińska | Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski
Otyłość jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych

Author(s): Justyna Domienik | Piotr Pruszczyk
Zaburzenia metaboliczne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zależności od stopnia i rodzaju otyłości

Author(s): Anna Szyndler | Marzena Chrostowska | Anna Lakowska | Katarzyna Śmiałek | Radosław Szczęch | Krzysztof Narkiewicz
Wpływ zabiegu hemodializy na czas trwania i dyspersję odstępu QT oraz elektrokardiograficzne cechy przerostu lewej komory

Author(s): Andrzej Minczykowski | Danuta Zaremba-Drobnik | Irena Pietrzak | Stanisław Czekalski | Henryk Wysocki
Pierwotna angioplastyka w zawale serca - wyniki leczenia u chorych z cukrzycą

Author(s): Jolanta B. Prokop | Włodzimierz J. Musiał | Elżbieta Skibińska | Anna Lewczuk | Robert Sawicki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Sławomir Dobrzycki
Ocena wpływu krótkotrwałej, głębokiej niedoczynności tarczycy na funkcję skurczową i rozkurczową serca

Author(s): Andrzej Minczykowski | Katarzyna Ziemnicka | Jerzy Sowiński | Henryk Wysocki
Nowe aspekty leczenia osteoporozy pomenopauzalnej

Author(s): Anna Sobczuk | Katarzyna Sobczuk | Tomasz Pertyński
Wpływ 24-miesięcznej diety laktoowowegetariańskiej i wegańskiej na stan odżywienia oraz spożycie energii i makroskładników pokarmowych

Author(s): Aleksandra Lisowska | Małgorzata Chabasińska | Juliusz Przysławski | Małgorzata Schlegel-Zawadzka | Edyta Mądry | Jarosław Walkowiak
Wpływ hospitalizacji na stan odżywienia dzieci i młodzieży

Author(s): Magda Kopaczewska | Bartłomiej Kopaczewski | Iwona Ignyś | Wojciech Cichy
Nieswoiste zapalenia jelit jako przyczyna niedożywienia u dzieci i młodzieży

Author(s): Grażyna Bała | Aurelia Sielużycka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Ocena stanu odżywienia u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu mukowiscydozy

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Jarosław Kierkuś | Beata Oralewska | Jerzy Socha
Stan odżywienia dzieci z mukowiscydozą z województwa wielkopolskiego

Author(s): Mariusz Szczepanik | Marian Krawczyński | Wojciech Cichy
Jakość życia zależna od zdrowia u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Author(s): Małgorzata Wisłowska | Krzysztof Kanecki | Piotr Tyszko | Aleksandra Kapała
Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Elżbieta Dobreńko | Andrzej Hryniewicz | Joanna Tołwińska | Beata Żelazowska-Rutkowska | Magdalena Wojciuk | Włodzimierz Łuczyński | Janina Piotrowska-Jastrzębska | Artur Bossowski
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?