Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "zalecenia"

ADD TO MY LIST
 
Postępy w leczeniu i diagnostyce cukrzycy typu 1 i typu 2 - część druga

Author(s): Aleksander Basiak | Renata B. Wąsikowa
Zasady tworzenia rekomendacji. Porównanie obecnych standardów postępowania w cukrzycy typu 1

Author(s): Lidia Groele | Ewa Pańkowska | Agnieszka Szypowska
Cyklosporyna A - znaczenie i zastosowanie w dermatologii

Author(s): Ewa Pierzchała | Ligia Brzezińska-Wcisło | Anna Lis-Święty | Karina Kozak-Gawron
Zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu 1

Author(s): Anna Noczyńska
Zalecenia postępowania diagnostycznego w guzach trzustki

Author(s): Jan Dzieniszewski | Grażyna Jurkowska
Profilaktyczna antybiotykoterapia w ostrym zapaleniu trzustki

Author(s): Jerzy Gil | Stanisław Wojtuń
Zasady żywienia w przewlekłym zapaleniu trzustki z uwzględnieniem okresów zaostrzeń

Author(s): Krzysztof Celiński | Agnieszka Mądro | Maria Słomka
Ostra niewydolność wątroby

Author(s): Tomasz Mach | Paweł Szulewski
Aktualne spojrzenie na zalecenia dotyczące dawkowania cholekalcyferolu

Author(s): Adrian Doroszko | Edyta Gronowicz | Ewa Niedzielska
Żywienie u pacjentów z nowotworami głowy i szyi

Author(s): Ewelina Swora | Katarzyna Derc | Marian Grzymisławski | Wojciech Golusiński
Nadzór endoskopowy w stanach przednowotworowych przewodu pokarmowego

Author(s): Abdulhabib Annabhani | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Rola leczenia żywieniowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Angelika Kargulewicz | Hanna Stankowiak-Kulpa | Marian Grzymisławski
Rola ochrony obuwia przed mikrobiologicznym skażeniem w profilaktyce grzybicy stóp

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik | Bolesław Pawlik | Anna B. Matura
Kiedy należy myśleć o zakażeniu HIV u dziecka?

Author(s): Magdalena Marczyńska
Prenatalne podejrzenie wady wrodzonej układu moczowego - zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej co do postępowania po urodzeniu

Author(s): Marcin Tkaczyk | Piotr Adamczyk | Michał Brzewski | Anna Cieślak-Puchalska | Piotr Czarniak | Lidia Hyla-Klekot | Piotr Gastoł | Andrzej Gołębiewski | Piotr Kaczmarek | Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Aktualne zasady postępowania diagnostycznego w pokrzywce

Author(s): Magdalena Czarnecka-Operacz
Klopidogrel i inhibitory pompy protonowej — czy interakcje mają znaczenie w praktyce klinicznej?

Author(s): Bartosz Lasota | Katarzyna Mizia-Stec | Zbigniew Gąsior
Pomiar sztywności tętnic jako element diagnostyki układu sercowo-naczyniowego

Author(s): Urszula Cieślik-Guerra | Małgorzata Kurpesa
Nutrigenetyka - perspektywy żywienia zindywidualizowanego

Author(s): Lucyna Kapka-Skrzypczak | Joanna Niedźwiecka | Małgorzata Cyranka | Marcin K. Kruszewski | Maciej Skrzypczak | Andrzej Wojtyła
Postępowanie u chorych z wadą mitralną serca

Author(s): Wiesława Tracz | Agata Leśniak-Sobelga | Maria Olszowska
Nagła śmierć sercowa: jak zapobiegać?

Author(s): Maria Trusz-Gluza | Artur Filipecki | Krystian Wita
Ocena perfuzji mięśnia sercowego w echokardiografii kontrastowej czasu rzeczywistego poprawia wartość diagnostyczną testu dipirydamolowego: doniesienie wstępne

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
10-letnie ryzyko zgonu sercowego-naczyniowego a opieka medyczna

Author(s): Aleksandra Pytlak | Walerian Piotrowski
Choroby układu krążenia w dąży - kardiomiopatie, arytmia, choroba niedokrwienna

Author(s): Maria Krzemińska-Pakuła | Małgorzata Kurpesa
Znaczenie heparyn drobnocząsteczkowych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST

Author(s): Ewa Rzewuska | Krzysztof Jankowski | Robert Królak | Michał Ciurzyński | Danuta Liszewska-Pfejfer
Choroby układu krążenia u kobiet w ciąży – wady serca

Author(s): Maria Krzemińska-Pakuła | Małgorzata Kurpesa
Dusznica oporna na leczenie - alternatywne metody terapii

Author(s): Karina Wierzbowska | Jarosław Kasprzak
Zaburzenia lipidowe u dzieci - czas na stosowanie terapii farmakologicznej?

Author(s): Piotr Dziechciarz | Andrea Horvath | Hanna Szajewska
Nowe zalecenia żywienia niemowląt w Polsce od roku 2007

Author(s): Janusz B. Książyk | Halina Weker
Zawartość wapnia w mleku kobiet karmiących piersią

Author(s): Maria Jolanta Piotrowska-Depta | Janina Piotrowska-Jastrzębska | Maria Borawska | Renata Markiewicz | Katarzyna Socha | Anna Malinowska
Nowe zalecenia żywienia niemowląt w Polsce od roku 2007

Author(s): Janusz B. Książyk | Halina Weker
Ocena sposobu żywienia dzieci w przedszkolu wegetariańskim

Author(s): Witold Klemarczyk | Małgorzata Strucińska | Halina Weker | Małgorzata Wiech
Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

Author(s): Jerzy Szaflik | Artur Bachta | Maciej Kulig | Mateusz Tłustochowicz | Andrzej Stankiewicz | Witold Tłustochowicz
Morfina w leczeniu bólu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. Czy dobrze znamy ten lek? Jak go bezpiecznie stosować?

Author(s): Aleksandra Kotlińska-Lemieszek | Ewa Bączyk | Aleksandra Ciałkowska-Rysz | Jacek Łuczak
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona