Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "zapadalność"

ADD TO MY LIST
 
Epidemiologia cukrzycy typu 1 w regionie bydgoskim w latach 1997-2002

Author(s): Olgierd Pilecki | Katarzyna Robak-Kontna | Dariusz Jasiński | Zofia Boguń-Reszczyńska | Maria Bojko-Żbikowska
Epidemiologia cukrzycy typu 1 na Dolnym ?ląsku w latach 2000-2005

Author(s): Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska | Anna Noczyńska
Mesalazyna w chemoprewencji raka jelita grubego

Author(s): Michał Spychalski | Adam Dziki
Występowanie grzybicy stóp u studentów akademii medycznej uprawiających sport

Author(s): Agata Juskowiak | Anna Muszyńska | Paulina Sozi | Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski
Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Wpływ wybranych czynników ryzyka na rozwój chorób atopowych w pierwszych 12 miesiącach życia dziecka

Author(s): Adam Jerzy Sybilski | Anna Doboszyńska | Bolesław Samoliński
Epidemiologia cukrzycy typu 1

Author(s): Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto-Buczkowska
Zmienność epidemiologiczna i kliniczna nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Karmienie naturalne a zdrowie dziecka

Author(s): Hanna Krauss | Iwona Ignyś | Przemysław Sosnowski | Jerzy T. Marcinkowski | Izabela Śliwińska | Beata Klincewicz
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w młodzieńczej chorobie Behçeta – opis dwóch przypadków

Author(s): Dorota Turowska-Heydel | Zbigniew Żuber | Małgorzata Sobczyk | Bożena Pilch
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?