Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Łukasz Chrzanowski"

ADD TO MY LIST
 
Wyboista droga do ostatecznego rozpoznania tętniczego nadciśnienia płucnego z dalszymi wyzwaniami terapeutycznymi

Author(s): Karolina Frynas | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Michał Plewka | Jarosław D. Kasprzak
Niewydolność serca - przegląd aktualnych doniesień

Author(s): Marta Nowakowska | Łukasz Chrzanowski
Sprawozdanie z "Euroecho 8". Ateny, 1-4.12.2004 r.

Author(s): Michał Ciesielczyk | Łukasz Chrzanowski
Echokardiograficzne rozpoznanie rakowiaka - opis przypadku

Author(s): Beata Westfal | Łukasz Chrzanowski | Michał Plewka | Jarosław Drożdż | Wojciech Biernał | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z EuroEcho 9 - Dziewiątego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Florencja, 7-10.12.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Łukasz Chrzanowski | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Echokardiograficzna ocena odkształcenia lewej komory przy zastosowaniu techniki doplera tkankowego oraz śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking)

Author(s): Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Aleksandra Jasińska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Obraz echokardiograficzny i rokowanie u pacjentów z ropniami okołopierścieniowymi w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Author(s): Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Łukasz Figiel | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z "Euroecho 11". Lizbona, 5-8 grudnia 2007 roku

Author(s): Karina Wierzbowska-Drabik | Łukasz Chrzanowski
Echokardiograficzna ocena rotacji lewej komory przy zastosowaniu techniki śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking)

Author(s): Ewa Szymczyk | Łukasz Chrzanowski | Maria Krzemińska-Pakuła | Barbara Uznańska | Michał Plewka | Jarosław D. Kasprzak
Assessment of left atrial function using velocity vector imaging in patients with coronary artery disease and healthy subjects - relationship with mitral inflow and mitral annular velocities

Author(s): Karina Wierzbowska-Drabik | Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Radosław Kręcki | Michał Plewka | Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński | Ewa Trzos | Edyta Płońska | Jarosław D. Kasprzak

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program