Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "A.A. Kudryavtsev"

ADD TO MY LIST
 
Recent Results from the KEDR Detector

Author(s): Anashin V.V. | Aulchenko V.M. | Baldin E.M. | Barladyan A.K. | Barnyakov A.Yu. | Barnyakov M.Yu. | Baru S. E. | Basok I.Yu. | Beloborodova O. L. | Blinov A. E. | Blinov V. E. | Bobrov A.V. | Bobrovnikov V. S. | Bogomyagkov A.V. | Bondar A. E. | Buzykaev A.R. | Eidelman S. I. | Grigoriev D.N. | Glukhovchenko Yu.M. | Gulevich V.V. | Gusev D.V. | Karnaev S. E. | Karpov G.V. | Karpov S.V. | Kharlamova T.A. | Kiselev V.A. | Kolmogorov V.V. | Kononov S.A. | Kotov K.Yu. | Kravchenko E.A. | Kudryavtsev V.N. | Kulikov V. F. | Kurkin G.Ya. | Kuper E.A. | Levichev E. B. | Maksimov D.A. | Malyshev V.M. | Maslennikov A. L. | Medvedko A. S. | Meshkov O. I. | Mishnev S. I. | Morozov I. I. | Muchnoi N.Yu. | Neufeld V.V. | Nikitin S.A. | Nikolaev I.B. | Okunev I.N. | Onuchin A. P. | Oreshkin S.B. | Orlov I.O. | Osipov A.A. | Peleganchuk S.V. | Pivovarov S.G. | Piminov P.A. | Petrov V.V. | Poluektov A.O. | Prisekin V.G. | Ruban A.A. | Sandyrev V.K. | Savinov G.A. | Shamov A.G. | Shatilov D.N. | Shwartz B.A. | Simonov E.A. | Sinyatkin S.V. | Skrinsky A.N. | Smaluk V.V. | Sokolov A.V. | Sukharev A.M. | Starostina E.V. | Talyshev A.A. | Tayursky V.A. | Telnov V. I. | Tikhonov Yu.A. | Todyshev K.Yu. | Tumaikin G.M. | Usov Yu.V. | Vorobiov A. I. | Yushkov A.N. | Zhilich V.N. | Zhulanov V.V. | Zhuravlev A.N.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions