Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Adam Reich"

ADD TO MY LIST
 
Nail Quality of Life (NailQoL) - a Polish language version WskaŸnik Wp³ywu Zmian Paznokciowych na Jakoœæ ¯ycia (Nail Quality of Life - NailQoL) - polska wersja jêzykowa

Author(s): Marta Wojciechowska-Zdrojowy | Natalia Zazulak | Katarzyna Gutfreund | Joanna Lis, Jacek Szepietowski | Adam Reich
Postać rozsiana ziarniniaka obrączkowatego: analiza spektrum klinicznego

Author(s): Marta Sędzielewska | Agnieszka Mazurek | Aleksandra Zamirska | Adam Reich
Nietypowy obraz niesztowic prowadzący do rozpoznania AIDS - opis przypadku

Author(s): Adam Reich | Weronika Chorążyczewska | Katarzyna Kowalska-Górska | Weronika Rymer
Ocena ekspresji wybranych miRNA w ziarniniaku grzybiastym

Author(s): Alina Jankowska-Konsur | Joanna Maj | Dagmara Baczyńska | Aleksandra Zamirska | Adam Reich | Rafał Białynicki-Birula | Andrzej Bieniek | Tadeusz Dobosz
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów)

Author(s): Jacek Szepietowski | Zygmunt Adamski | Grażyna Chodorowska | Wiesław Gliński | Andrzej Kaszuba | Waldemar Placek | Lidia Rudnicka | Adam Reich
Ocena wpływu promieniowania ultrafioletowego B na barierę naskórkową

Author(s): Katarzyna Postrzech | Kalina Welz | Joanna Kopyra | Adam Reich
Mediators of Pruritus in Psoriasis

Author(s): Adam Reich | Jacek C. Szepietowski
Polska wersja Międzynarodowego Kwestionariusza Jakości Życia Specyficznego dla Grzybicy Paznokci

Author(s): Jacek Szepietowski | Katarzyna Półgrabio-Szwedo | Adam Reich | Przemysław Pacan | Eugeniusz Baran
Rumień wielopostaciowy po leczeniu terbinafiną

Author(s): Monika I. Sidor | Adam Reich | Robert A. Schwartz | Jacek C. Szepietowski
Grzybica odzwierzęca skóry - aspekty terapeutyczne

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski | Larysa Hirschberg | Eugeniusz Baran
Czynniki predysponujące do rozwoju grzybicy paznokci stóp w populacji polskiej

Author(s): Jacek Szepietowski | Adam Reich | Emilia Garłowska | Marzena Kulig | Eugeniusz Baran
Nurtujące aspekty leczenia terbinafiną

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski | Eugeniusz Baran
Terbinafina w leczeniu niedermatofitowych i mieszanych zakażeń grzybiczych paznokci

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski | Eugeniusz Baran
Znaczenie emolientów w terapii a to po we go zapalenia skóry

Author(s): Adam Reich | Jolanta Szczepanowska | Jacek Szepietowski
Piorunujący przebieg krioglobulinemii - opis przypadku

Author(s): Adam Reich | Weronika Chorążyczewska | Jacek Szepietowski
Narzędzia do oceny stygmatyzacji u chorych na łuszczycę: polskie wersje językowe

Author(s): Ewa Hrehorów | Jacek Szepietowski | Adam Reich | Andrea W. M. Evers | Iona H. Ginsburg
Znaczenie wybranych neuropeptydów w neurogennym zapaleniu skóry

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski
Naciek nowotworowy skóry imitujący półpasiec

Author(s): Adam Reich | Zdzisław Woźniak | Jacek Szepietowski
Bezpieczeństwo leczenia miejscowymi inhibitorami kalcyneuryny

Author(s): Jacek Szepietowski | Adam Reich | Eugeniusz Baran
Jakość życia u młodych mężczyzn z łysieniem androgenowym

Author(s): Adam Reich | Danuta Nowicka | Jacek Szepietowski
Psychologiczne aspekty androgenowego łysienia męskiego

Author(s): Danuta Nowicka | Adam Reich | Jacek Szepietowski
Postać pęcherzowa liszaja twardzinowego i zanikowego

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski | Joanna Salomon | Maria Cisło
Paznokcie Beau u pacjenta z zespołem mielodysplastycznym

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski | Donata Urbaniak-Kujda | Maria Podolak-Dawidziak | Kazimierz Kuliczkowski
Zespół hipereozynofiłowy

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski | Maria Cisło
Świąd w atopowym zapaleniu skóry: obraz kliniczny, patogeneza oraz rola pimekrolimusu w redukcji świądu

Author(s): Jacek Szepietowski | Adam Reich | Rafał Białynicki-Birula
Czy łuszczyca może być fotodermatozą? - opis przypadku.

Author(s): Adam Reich | Kalina Welz | Katarzyna Postrzech | Eugeniusz Baran
Patients' satisfaction with antipsoriatic treatment: results of PSO Survey in Poland. Zadowolenie pacjentów z leczenia przeciwłuszczycowego: wyniki badania PSO Survey w Polsce.

Author(s): Jacek Szepietowski | Adam Reich | Tamás Palotai | Andrzej Kaszuba | Grażyna Chodorowska | Ligia Brzezińska-Wcisło | Lidia Rudnicka | Tomasy Giemza
Influence of washing agents on epidermis barrier Ocena wpływu środków myjących na barierę naskórkową

Author(s): Katarzyna Postrzech | Ewelina Pióro | Joanna Kopyra | Karolina Korfanty | Adam Reich
Lichen amyloidosus - case report. Liszaj amyloidowy - opis przypadku.

Author(s): Anna Wójcik-Maciejewicz | Piotr Nockowski | Zdzisław Woźniak | Adam Reich
Miejsce preparatu złożonego kalcypotriolu i dipropionianu betametazonu w maści w leczeniu zewnętrznym łuszczycy: opinia ekspercka

Author(s): Jacek Szepietowski | Andrzej Kaszuba | Grażyna Chodorowska | Zygmunt Adamski | Adam Reich
The lupus band test in systemic lupus erythematosus patients

Author(s): Adam Reich | Katarzyna Marcinow | Rafal Bialynicki-Birula
Enhanced Enzymatic Activity of Yeast-like Fungi Responsible for Onychomycosis in Renal Transplant Recipients

Author(s): Jolanta Węgłowska | Adam Reich | Bronisława Walów | Jacek C Szepietowski
Mediators of Pruritus in Psoriasis

Author(s): Adam Reich | Jacek C. Szepietowski

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program