Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Agnieszka Kiliańska"

ADD TO MY LIST
 
Osteoporoza wtórna o ciężkim przebiegu u dwojga dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Kiliańska | Joanna Golec
Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym - składniki podstawowe

Author(s): Agnieszka Kiliańska | Danuta Chlebna-Sokół | Katarzyna Kulińska-Szukalska
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Kiliańska | Agnieszka Rusińska | Elżbieta Loba-Jakubowska
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?