Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Agnieszka Rusińska"

ADD TO MY LIST
 
PROBLEMY Z OCENĄ GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U MAŁYCH DZIECI - DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU KLINIKI

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Izabela Michałus | Danuta Chlebna-Sokół
Analiza zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu wybranych chorób kości o podłożu genetycznym - obserwacje własne

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Ocena zależności między densytometrycznymi i ultradźwiękowymi wskaźnikami gospodarki mineralnej kości a występowaniem złamań u dzieci

Author(s): Agnieszka Rusińska | Danuta Chlebna-Sokół | Andrzej Lewiński | Joanna Golec | Elżbieta Woźniak | Arkadiusz Zygmunt
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Kiliańska | Agnieszka Rusińska | Elżbieta Loba-Jakubowska
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?