Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Agnieszka Zmysłowska"

ADD TO MY LIST
 
ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Izabela Klich | Krystyna Wyka | Filip Pierlejewski | Jerzy Bodalski
Wrażliwość na insulinę - znaczenie w remisji klinicznej cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Agnieszka Zmysłowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Jerzy Bodalski
Analiza alleli HLA klasy 2 i przeciwciał przeciw antygenom komórek B jako dowód na nieautoimmunologiczną patogenezę cukrzycy w zespole Wolframa

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Maciej Borowiec | Karolina Antosik | Krystyna Wyka | Agnieszka Cieślik-Heinrich | Izabela Klich | Wojciech Młynarski
Przewidywanie wystąpienia remisji klinicznej na podstawie stężenia peptydu C u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Witalij Andrzejewski | Olga Wegner | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Jerzy Bodalski
Wartość prognostyczna humoralnych i metabolicznych markerów w ocenie ryzyka rozwoju klinicznej postaci cukrzycy typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Krystyna Wyka | Joanna Bodalska-Łipińska | Witalij Andrzejewski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Czynniki warunkujące wystąpienie kwasicy ketonowej w momencie klinicznego rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Izabela Kubryn | Małgorzata Perenc | Jerzy Bodalski
Remisja kliniczna w przebiegu cukrzycy typu 1

Author(s): Marcin Krokowski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Rzadko występujące zespoły cukrzycy monogenowej w wieku rozwojowym

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Free fatty acids level may effect a residual insulin secretion in type 1 diabetes

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions