Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Aleksandra Suwalska"

ADD TO MY LIST
 
Ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Dorota Łojko | Justyna Janik | Wiktor Pałys | Janusz Rybakowski
Zaburzenia ciągłości uwagi u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Dorota Łojko | Justyna Janik | Janusz Rybakowski

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program