Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Alicja Chybicka"

ADD TO MY LIST
 
Ocena przydatności galaktomannanu Aspergillus w diagnostyce inwazyjnej aspergilozy u pacjentów po przeszczepie komórek hematopoetycznych

Author(s): Urszula Nawrot | Marek Ussowicz | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Magdalena Pajączkowska
Wybrane zagadnienia diagnostyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci z chorobą nowotworową

Author(s): Katarzyna Juszczak | Krzysztof Szmyd | Alicja Chybicka
Inwazyjna postać zakażenia Aspergillus u pacjentów po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych

Author(s): Krzysztof Szmyd | Dorota Wójcik | Małgorzata Słociak | Grażyna Wróbel | Jadwiga Węcławek-Tompol | Katarzyna Juszczak | Grzegorz Dobaczewski | Alicja Chybicka
c.1810C>T Polymorphism of NTRK1 Gene is associated with reduced Survival in Neuroblastoma Patients

Author(s): Lipska Beata | Drożynska Elżbieta | Scaruffi Paola | Tonini Gian | Iżycka-Świeszewska Ewa | Ziętkiewicz Szymon | Balcerska Anna | Perek Danuta | Chybicka Alicja | Biernat Wojciech | Limon Janusz
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona