Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Andrzej Sysa"

ADD TO MY LIST
 
Odległe wyniki korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych

Author(s): Katarzyna Młudzik | Jadwiga A. Moll | Andrzej Sysa | Jacek J. Moll
Późne rozpoznanie wrodzonej wady sercowo-naczyniowej z obrazem przerwania ciągłości łuku aorty

Author(s): Radosław Zwoliński | Piotr Kula | Marek Maciejewski | Anna Adamek-Kośmider | Bogdan Klotz | Andrzej Sysa | Marian Zwoliński | Jerzy Bobiarski | Janusz Zasłonka
Zabiegi kardiologii interwencyjnej w skojarzonym wieloetapowym leczeniu zespołu hipoplazji lewego serca

Author(s): Tomasz Moszura | Anna Mazurek-Kula | Paweł Dryżek | Jadwiga Moll | Jacek Moll | Andrzej Sysa
Diagnostyka i leczenie przetok tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne

Author(s): Katarzyna Ostrowska | Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Jadwiga A. Moll | Jacek J. Moll | Andrzej Sysa
Leczenie zwężenia cieśni aorty pierwotnego lub wtórnego u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wykorzystaniem stentów typu Cheatham-Platinum

Author(s): Paweł Dryżek | Tomasz Moszura | Beata Politowska | Jadwiga A. Moll | Shakeel A. Qureshi | Andrzej Sysa
Ocena skuteczności wieloetapowego leczenia interwencyjnego wielopoziomowych zwężeń tętnic płucnych u dzieci

Author(s): Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Jadwiga Moll | Anna Mazurek-Kula | Andrzej Sysa
Zabiegi w 1 dobie życia w przypadku prenatalnej diagnozy krytycznego zwężenia zastawki aortalnej szansą na przeżycie noworodków

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Krzysztof Szaflik | Grzegorz Krasomski | Przemysław Oszukowski | Jan Wilczyński | Andrzej Sysa | Jadwiga Moll | Jacek Moll | Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Katarzyna Janiak
Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Katarzyna Jarosik | Katarzyna Janiak | Andrzej Sysa | Urszula Kowalska-Koprek | Jan Wilczyński | Jerzy Stańczyk
Zasady postępowania w bloku całkowitym serca płodu opracowane przez zespół specjalistów Instytutu Centrum Zdrowia Matki w Łodzi (rok 2007)

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Alicja Żarkowska | Przemysław Oszukowski | Grzegorz Krasomski | Jan Wilczyński | Ewa Gulczyńska | Andrzej Sysa | Henryk Tchórzewski
Postępowanie interwencyjne u dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca i podwyższonym ciśnieniem płucnym - doświadczenia jednoośrodkowe

Author(s): Tomasz Moszura | Anna Mazurek-Kula | Paweł Dryżek | Jacek Moll | Jadwiga Moll | Andrzej Sysa
Rokowanie u płodów z całkowitym blokiem serca z uwzględnieniem okresu noworodkowego - analiza 45 przypadków

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Alicja Żarkowska | Jadwiga Moll | Andrzej Sysa
Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej

Author(s): Aleksandra Wieczorek | Alicja Żarkowska | Beata Radzymińska-Chruściel | Piotr Kaczmarek | Przemysław Oszukowski | Ewa Gulczyńska | Iwona Maroszyńska | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Maria Respondek-Liberska
Ciężkie powikłania cewnikowania serca i zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci - retrospektywna analiza jednoośrodkowa

Author(s): Tomasz Moszura | Małgorzata Świątnicka-Lutnicka | Paweł Dryżek | Wojciech Krajewski | Michał Markiewicz | Jacek Moll | Jadwiga Moll | Andrzej Sysa
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu Blanda-White'a-Garlanda u 3-miesięcznego niemowlęcia

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Beata Kierzkowska | Andrzej Sysa | Jadwiga Moll | Tomasz Moszura | Piotr Jarosik | Jacek Moll | Jerzy Stańczyk
Przetoki tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Dominika Stańczyk-Tomecka | Anna Rykała-Piotrowska | Paweł Dryżek | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Jerzy Stańczyk

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program