Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Anna Borkowska"

ADD TO MY LIST
 
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 9-dniowego noworodka

Author(s): Ewa Kozielska | Jacek Brodzicki | Anna Borkowska
Niedożywienie u noworodków i niemowląt karmionych piersią

Author(s): Anna Borkowska | Anna Delińska-Galińska | Grażyna Łuczak | Ewa Kozielska
Przełyk Barretta u T2-letniej dziewczynki z zespołem Cornelii de Lange

Author(s): Anna Borkowska | Grażyna Łuczak | Anna Delińska-Galińska
Trudności w opiece pediatrycznej nad dziećmi po całkowitej korekcji wrodzonego zarośnięcia przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową

Author(s): Wojciech Radys | Anna Borkowska | Piotr Landowski | Barbara Kamińska | Jacek Brodzicki
Stężenie neopteryny w surowicy dzieci z przewlekłymi nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Katarzyna Plata-Nazar | Grażyna Łuczak | Ewa Kozielska | Anna Delińska-Galińska | Anna Borkowska | Sylwia Zalewska-Jędryczka | Krzysztof Marek | Zbigniew Bohdan | Maria Korzon
Żywienie dojelitowe dzieci w warunkach domowych - doświadczenia kliniczne

Author(s): Anna Borkowska | Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz | Maciej Zagierski | Paweł Zagożdżon | Katarzyna Plata-Nazar | Barbara Kamińska
Zespół Munchausen by proxy

Author(s): Anna Borkowska | Anna Galińska | Maria Korzon
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions