Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Anna Zaremba-Woroniecka"

ADD TO MY LIST
 
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Pierwotna amyloidoza żołądka

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Wiktor Łaszewicz
Przerzutowy czerniak złośliwy żołądka jako przyczyna krwawienia z przewodu pokarmowego. Opis przypadku

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Wiktor Łaszewicz
Guz Abrikossoffa w przełyku - opis dwóch przypadków

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Andrzej Kemona | Wiktor Łaszewicz
Leczenie endoskopowe przetok przełykowych – opis dwóch przypadków

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Cezary Popławski | Wiktor Łaszewicz
Trzustkowa przewodowa śluzowa ektazja – opis przypadku, przegląd literatury

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Adam Chwieśko | Wiktor Łaszewicz
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil