Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Barbara Iwańczak"

ADD TO MY LIST
 
Występowanie zaburzeń układu hemostatycznego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Katarzyna Akutko | Agnieszka Borys-Iwanicka | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Wtórne zaburzenia motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Agnieszka Matkowska | Karol Kremens | Barbara Iwańczak
Ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci z niskim wzrostem

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Franciszek Iwańczak
Ocena leczenia behawioralnego "biofeedback" zaparć czynnościowych u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek | Elżbieta Krzesiek
Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helitobatter pylori u dzieci w Polsce

Author(s): Franciszek Iwańczak | Elżbieta Madorkowska | Maciej Kaczmarski | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Wrzesław Romańczuk | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Mierzwa | Wojciech Cichy | Iwona Ignyś | Danuta Dzierżanowska | Grażyna Gościniak | Ewa Vogtt
Objawy z układu oddechowego w patologicznym refluksie żołądkowo-przełykowym u niemowląt i dzieci do lat 6

Author(s): Agnieszka Kosmowska | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Ujawnienie się choroby trzewnej u dzieci w zależności od sposobu żywienia

Author(s): Krystyna Mowszet | Agata Piasecka | Magdalena Reich | Barbara Iwańczak
Współistnienie zarażenia Toxocara spp. z chorobami układu pokarmowego u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Krzesiek | Magdalena Reich | Barbara Iwańczak
Ocena zaburzeń motoryki przełyku w zapalnych układowych chorobach tkanki łącznej u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Krzysztof Matusiewicz | Teresa Olipra | Wiesław Prusek | Franciszek Iwańczak
Występowanie celiakii w Polsce - badanie wieloośrodkowe

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska | Krystyna Karczewska | Alicja Żabka | Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Piotr Albrecht | Jacek Brendze | Barbara Burda-Muszyńska | Bożena Cukrowska | Grażyna Czaja-Bulsa | Adam Daukszewicz | Agnieszka Gawrońska | Ewa Hapyn | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak | Monika Jakubik | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Jan Józefczuk | Bożena Kazimierczak | Ewa Kochańska | Piotr Konieczny | Bartosz Korczowski | Małgorzata Mokrzycka | Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz | Beata Oralewska | Andrzej Radzikowski | Wanda Reyman | Edyta Sienkiewicz | Kamila Skóra | Jadwiga Szymanowicz | Agata Szymańska | Marta Ślimok | Halina Woś | Aleksandra Zalewska | Jadwiga Zauska
Zapalenie końcowego odcinka jelita krętego u dzieci jako manifestacja jersiniozy - opis 3 przypadków

Author(s): Tomasz Hutyra | Elżbieta Krzesiek | Agnieszka Kosmowska-Miśków | Barbara Iwańczak
Zmienność epidemiologiczna i kliniczna nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Bakteryjny przerost flory jelita cienkiego u dzieci

Author(s): Tomasz Hutyra | Barbara Iwańczak
Trzustka obrączkowata jako przyczyna przewlekłego zapalenia trzustki u 4-letniego chłopca z trisomią 21, chorobą trzewną oraz późno rozpoznanym zwężeniem dwunastnicy

Author(s): Andrzej Stawarski | Elżbieta Krzesiek | Urszula Zaleska-Dorobisz | Mikołaj Pietkiewicz | Barbara Iwańczak
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych ? konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka | Bartosz Romańczuk | Franciszek Iwańczak | Leszek Paradowski
Guzy neuroendokrynne u dzieci ? opis 3 przypadków rakowiaka

Author(s): Tomasz Hutyra | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Ostre zapalenie trzustki wywołane zakażeniem wirusem Coxsackie B2, B3 u 15-letniego chłopca

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Małgorzata Ruczka | Agnieszka Borys-Iwanicka
Ocena częstości występowania chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy w cukrzycy typu 1 u dziecia

Author(s): Franciszek Iwańczak | Anna Noczyńska | Krzysztof Matusiewicz | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka metodą elektrogastrografii u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Anna Noczyńska | Franciszek Iwańczak
Eozynofilowe choroby zapalne przewodu pokarmowego

Author(s): Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Hiperamylazemia i hiperlipazemia - przyczyny i znaczenie diagnostyczne

Author(s): Krzysztof Matusiewicz | Barbara Iwańczak
Zmiany okołoodbytnicze u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Krzesiek | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Manifestacje pozajelitowe i powikłania nieswoistych zapaleń jelit dotyczące skóry i błon śluzowych u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Elżbieta Krzesiek | Franciszek Iwańczak
Impedancja elektryczna w diagnostyce choroby refluksowej przełyku

Author(s): Anna Kofla-Dłubacz | Michał Grabiński | Barbara Iwańczak
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka
Czas pasażu jelitowego znacznika w diagnostyce czynnościowego zaparcia stolca u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Urszula Zaleska-Dorobisz | Franciszek Iwańczak
Apoptoza w błonie śluzowej żołądka

Author(s): Maciej Potyrała | Barbara Iwańczak | Marta Rzeszutko
Ocena leczenia farmakologicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

Author(s): Franciszek Iwańczak | Elżbieta Krzesiek | Barbara Iwańczak | Andrzej Stawarski
Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u gastroenterologów dziecięcych w Polsce

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Andrzej Stawarski | Maciej Potyrała | Tomasz Pytrus | Leszek Noga | Krystyna Laszki-Szcząchor | Michael Paul
Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Maciej Potyrała | Barbara Iwańczak | Grażyna Gościniak | Franciszek Iwańczak | Anna Gaszewska-Mastalarz
Helicobacter heilmannii w patologii chorób żołądka i dwunastnicy u dzieci

Author(s): Franciszek Iwańczak | Grażyna Gościniak | Barbara Iwańczak
Zespół Peutza-Jeghersa u matki i czworga jej dzieci

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Elżbieta Poniewierka | Aleksander Blitek | Maciej Potyrała
Cholecystektomia laparoskopowa u dzieci

Author(s): Bogdan Łazarkiewicz | Franciszek Iwańczak | Wojciech Kielan | Andrzej Stawarski | Wojciech Kwarciński | Barbara Iwańczak
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki

Author(s): Agnieszka Kosmowska | Andrzej Stawarski | Barbara Iwańczak
Aktualny stan wiedzy na temat epidemiologii i patomechanizmu choroby trzewnej

Author(s): Barbara Iwańczak | Krzysztof Matusiewicz
Zakażenie Helicobacter heilmannii w chorobach żołądka i dwunastnicy u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Grażyna Gościniak | Franciszek Iwańczak | Michał Grabiński
Rola środowiskowego zakażenia Helicobacter heilmannii w etiopatogenezie chorób żołądka

Author(s): Grażyna Gościniak | Jacek Skała | Krzysztof Kubiak | Barbara Iwańczak | Monika Biernat | Joanna Grabińska
Badanie czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Dziesięcioletnia ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori i oporności na metronidazol oraz klarytromycynę u dzieci

Author(s): Franciszek Iwańczak | Grażyna Gościniak | Barbara Iwańczak | Joanna Grabińska
Znaczenie elektrogastrografii w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Ocena przeciwciał przeciwko gliadynie, endomyzjum i transglutaminazie tkankowej w surowicy w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Krzysztof Matusiewicz | Krystyna Mowszet
?ródścienny rzekomy uchyłek przełyku u chłopca z zapaleniem skórnomięśniowym i posteroidową cukrzycą

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek | Franciszek Iwańczak | Józef Wawro
Dziedziczne polipowatości przewodu pokarmowego u dzieci

Author(s): Maciej Potyrała | Barbara Iwańczak
Przewlekłe wapniejące zapalenie trzustki u dzieci. Materiał własny

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Andrzej Stawarski | Maciej Potyrała | Aleksander Blitek

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions