Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Barbara Kassur-Siemieńska"

ADD TO MY LIST
 
Zakażenie wirusem cytomegalii u rodzeństwa- opis przypadków

Author(s): Barbara Kassur-Siemieńska | Joanna Żebrowska | Anita Rajchel | Dorota Dunin-Wąsowicz | Bożena Lipka | Mirosława Idzik | Ewa Świercz | Bogumiła Milewska-Bobula
Choroba Pelizaeusa-Merzbachera - opis przypadku

Author(s): Barbara Kassur-Siemieńska | Hanna Mierzewska | Anita Rajchel | Waldemar Szapłyko | Dorota Dunin-Wąsowicz | Elżbieta Jurkiewicz | Bogumiła Milewska-Bobula
Rozsiane i pozapłucne postacie pneumocystozy u dzieci ze skrajnym zanikiem grasicy

Author(s): Wiesław T. Dura | Anna Dobrzańska | Krystyna Rowecka-Trzebicka | Wiesława Grajkowska | Jacek M. Witwicki | Barbara Kassur-Siemieńska | Ewa Augustynowicz | Dariusz Gruszfeld
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program