Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Beata Mianowska"

ADD TO MY LIST
 
Multicenter cross-sectional analysis of values of glycated haemoglobin (HbA1c) in Polish children and adolescents with long-term type 1 diabetes in Poland: PolPeDiab study group Wielooœrodkowa analiza wartoœci hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w populacji dzieci polskich z d³ugim okresem trwania cukrzycy typu 1: badanie grupy PolPeDiab

Author(s): Przemys³awa Jarosz-Chobot | Joanna Polañska | Ma³gorzata Myœliwiec | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Fendler, Halla Kamiñska | Miron Chumiecki | Beata Mianowska | Ilona Techmañska | Beata Sztangierska | Wojciech M³ynarski on behalf PolPeDiab study group
Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Wojciech Fendler | Anna Ciepiela | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Beata Orawiec | Anna Niwald | Jerzy Bodalski
Cukrzyca noworodkowa u dzieci z Polski centralnej - wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała po zastosowaniu insulinoterapii

Author(s): Agnieszka Gach | Olga Wegner | Beata Mianowska | Krystyna Wyka | Małgorzata Zawodniak-Szałapska | Joanna Nazim | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Glargina obniża stężenie glukozy na czczo u dzieci z niezadowalająco wyrównaną metabolicznie cukrzycą typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Elżbieta Czerniawska | Iwona Pietrzak | Jerzy Bodalski
Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Elżbieta Czerniawska | Joanna Bodalska-Lipińska | Sławomir Chrul | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Wskaźnik insulinooporności u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 – uproszczony sposób oceny

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Leszek Markuszewski
Ciężkie hipoglikemie a poziom przeciwciał przeciwinsulinowych u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Małgorzata Perenc | Agnieszka Heinrich | Jerzy Bodalski
Częstość i warunki występowania ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu I

Author(s): Beata Mianowska | Pierre François Bougneres | Jerzy Bodalski
Blood pressure in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus - the influence of body mass index and fat mass

Author(s): Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska
Zmienność stężeń HbA1c w populacji dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Beata Mianowska | Wojciech Fendler | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Anna Iza Baranowska | Wojciech Młynarski
Free fatty acids level may effect a residual insulin secretion in type 1 diabetes

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions