Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Beata Paziak-Domańska"

ADD TO MY LIST
 
Przypuszczalna rola białka CagA w hamowaniu aktywności limfocytów na drodze apoptozy w zakażeniach wywołanych przez pałeczki Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Wiesława Rudnicka
Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions