Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Beata Smolarz"

ADD TO MY LIST
 
Znaczenie mechanizmu naprawy DNA błędnie sparowanych zasad azotowych (MMR) w raku piersi

Author(s): Hanna Romanowicz | Beata Smolarz | Tomasz Fiks | Andrzej Kulig | Ireneusz Połać | Anna Sobczuk | Tomasz Pertyński
Genetyczna analiza polimorfizmów genów naprawy DNA przez rekombinację niehomologiczną Ku70 i Ligazy IV u kobiet z rakiem piersi w wieku pomenopauzalnym

Author(s): Hanna Romanowicz-Makowska | Beata Smolarz | Ireneusz Połać | Jakub Baszczyński | Bogusław Westfal | Rafał Maciejczyk | Marek Zadrożny
Polimorfizm hOGG1 Ser326Cys i XRCC1 Arg399Gln genów naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER) u kobiet w wieku pomenopauzalnym chorych na raka endometrium

Author(s): Hanna Romanowicz-Makowska | Beata Smolarz | Bożena Góralczyk | Kinga Mroziewicz | Ireneusz Połać | Krzysztof Szyłło | Andrzej Kulig
Polimorfizm pojedynczych nukleotydów w genach naprawy DNA przez rekombinację homologiczną (XRCC2 i RAD51) a ryzyko sporadycznego raka piersi w Polsce

Author(s): Hanna Romanowicz | Beata Smolarz | Jakub Baszczyński | Marek Zadrożny | Andrzej Kulig | Bożena Góralczyk | Ireneusz Połać | Tomasz Pertyński
Znaczenie polimorfizmu pojedynczych nukleotydów Arg399Gln genu XRCC1 w raku endometrium u polskich kobiet w wieku pomenopauzalnym

Author(s): Hanna Romanowicz-Makowska | Beata Smolarz | Amer Houli | Bożena Góralczyk | Ireneusz Połać | Krzysztof Szyłło
Role of cyclooxygenase-2 gene polymorphisms in pancreatic carcinogenesis

Author(s): Renata Talar-Wojnarowska | Anita Gasiorowska | Marek Olakowski | Pawel Lampe | Beata Smolarz | Hanna Romanowicz-Makowska | Ewa Malecka-Panas
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil