Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Bing Sun"

ADD TO MY LIST
 
Transcriptional Control of Monocyte Gene Expression in Post-Traumatic Stress Disorder

Author(s): Aoife O’Donovan | Bing Sun | Steve Cole | Hans Rempel | Maryann Lenoci | Lynn Pulliam | Thomas Neylan
Integrative TCM Conservative Therapy for Low Back Pain due to Lumbar Disc Herniation: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Wei An Yuan | Shi Rong Huang | Kai Guo | Wu Quan Sun | Xiao Bing Xi | Ming Cai Zhang | Ling Jun Kong | Hua Lu | Hong Sheng Zhan | Ying Wu Cheng
Proteomic analysis of energy metabolism and signal transduction in irradiated melanoma cells

Author(s): Lu-Bin Yan | Kai Shi | Zhi-Tong Bing | Yi-Lan Sun | Yang Shen
Effects of phenotype transformation of receptors of triple-negative breast cancer(TNBC) on clinical prognosis of patients with breast cancer

Author(s): Xin ZHAO | Shi-kai WU | Xiang-ying MENG | Bing SUN | Meng DU | Shao-hua ZHANG | Tao WANG | Ze-fei JIANG | San-tai SONG
Effects of Nanotoxicity on Female Reproductivity and Fetal Development in Animal Models

Author(s): Jianling Sun | Qiu Zhang | Zhiping Wang | Bing Yan
Gene Cloning, Expression and Characterization of a Novel Xylanase from the Marine Bacterium, Glaciecola mesophila KMM241

Author(s): Bing Guo | Ping-Yi Li | Yong-Sheng Yue | Hui-Lin Zhao | Sheng Dong | Xiao-Yan Song | Cai-Yun Sun | Wei-Xin Zhang | Xiu-Lan Chen | Xi-Ying Zhang | Bai-Cheng Zhou | Yu-Zhong Zhang
Transcriptome Analysis Reveals Putative Genes Involved in Iridoid Biosynthesis in Rehmannia glutinosa

Author(s): Peng Sun | Shuhui Song | Lili Zhou | Bing Zhang | Jianjun Qi | Xianen Li
EFFECT OF CATALYSTS ON 5-LUMP DISTRIBUTION OF CORNSTALK LIQUEFACTION IN SUB-CRITICAL ETHANOL

Author(s): Hua Min Liu | Xin An Xie | Bing Feng | Run Cang Sun
ZnO Nano-arrays on High Power Blue LED Chip for Enhanced Light Extraction Efficiency

Author(s): XU Bing, ZHAO Jun-Liang, ZHANG Jian-Ming, SUN Xiao-Wei, ZHUGE Fu-Wei, LI Xiao-Min
Genotyping analysis of Helicobacter pylori using multiple-locus variable-number tandem-repeats analysis in five regions of China and Japan

Author(s): Guo Chunliang | Liao Yaling | Li Yan | Duan Jun | Guo Ying | Wu Yuqian | Cui Yujun | Sun Hongwu | Zhang Jinyong | Chen Bing | Zou Quanming | Guo Gang
Relationship of carotid intima-media thickness and duration of vegetarian diet in Chinese male vegetarians

Author(s): Yang Shu-Yu | Zhang Hui-Jie | Sun Su-Yun | Wang Li-Ying | Yan Bing | Liu Chang-Qin | Zhang Wei | Li Xue-Jun
Radiotherapy may improve overall survival of patients with T3/T4 transitional cell carcinoma of the renal pelvis or ureter and delay bladder tumour relapse

Author(s): Chen Bing | Zeng Zhao-Chong | Wang Guo-Min | Zhang Li | Lin Zong-Ming | Sun Li-An | Zhu Tong-Yu | Wu Li-Li | Zhang Jian-Ying | Ji Yuan
Seroprevalence and Risk Factors for Hepatitis B Infection in an Adult Population in Northeast China

Author(s): Hong Zhang, Qingmei Li, Jie Sun, Chunyan Wang, Qing Gu, Xiangwei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiaodong Shi, Siqi Zhang, Wanyu Li, Yanfang Jiang, Junyan Feng, Shumei He, Junqi Niu
MicroRNA profiling of rhesus macaque embryonic stem cells

Author(s): Sun Zhenghua | Wei Qiang | Zhang Yanfeng | He Xiechao | Ji Weizhi | Su Bing
Prevalence and Etiology of Abnormal Liver Tests in an Adult Population in Jilin, China

Author(s): Hong Zhang, Shu Mei He, Jie Sun, ChunYan Wang, Yan Fang Jiang, Qing Gu, Xiang Wei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiao Dong Shi, Si Qi Zhang, Wan Yu Li, Jun Qi Niu
Does Helicobacter pylori infection play a role in iron deficiency anemia? A meta-analysis

Author(s): Xin-Hua Qu, Xiao-Lu Huang, Ping Xiong, Cui-Ying Zhu, You-Liang Huang, Lun-Gen Lu, Xu Sun, Lan Rong, Liang Zhong, Da-Yu Sun, Hai Lin, Ming-Ci Cai, Zhi-Wei Chen, Bing Hu, Lian-Ming Wu, Yi-Bin Jiang, Wei-Li Yan
A Novel Video Content Understanding Scheme Based on Feature Combination Strategy

Author(s): Xinghao Jiang | Tanfeng Sun | Bin Chen | Rongjie Li | Bing Feng
Involvement of an alternatively spliced mitochondrial oxodicarboxylate carrier in adipogenesis in 3T3-L1 cells

Author(s): Niimi Masashi | Tao Lian | Lin Shi-Hua | Yin Jun | Wu Xiaoyun | Fukui Hiroyuki | Kambayashi Junichi | Ye Jianping | Sun Bing
Potassium aquaterbium(III) oxalate sulfate

Author(s): Ya-Guang Sun | Mei-yan Guo | Gang Xiong | Bing Jiang | Lei Wang
GJB2 mutation spectrum in 2063 Chinese patients with nonsyndromic hearing impairment

Author(s): Dai Pu | Yu Fei | Han Bing | Liu Xuezhong | Wang Guojian | Li Qi | Yuan Yongyi | Liu Xin | Huang Deliang | Kang Dongyang | Zhang Xin | Yuan Huijun | Yao Kun | Hao Jinsheng | He Jia | He Yong | Wang Youqin | Ye Qing | Yu Youjun | Lin Hongyan | Liu Lijia | Deng Wei | Zhu Xiuhui | You Yiwen | Cui Jinghong | Hou Nongsheng | Xu Xuehai | Zhang Jin | Tang Liang | Song Rendong | Lin Yongjun | Sun Shuanzhu | Zhang Ruining | Wu Hao | Ma Yuebing | Zhu Shanxiang | Wu Bai-lin | Han Dongyi | Wong Lee-Jun
tert-Butyl 2-borono-1H-pyrrole-1-carboxylate

Author(s): Zheng Zhong | Guo-Qiang Lin | Zhi-Hua Sun | Bing Wang
Complete genome of Phenylobacterium zucineum – a novel facultative intracellular bacterium isolated from human erythroleukemia cell line K562

Author(s): Luo Yingfeng | Xu Xiaoli | Ding Zonghui | Liu Zhen | Zhang Bing | Yan Zhiyu | Sun Jie | Hu Songnian | Hu Xun
Involvement of P311 in the affective, but not in the sensory component of pain

Author(s): Sun Yan-Gang | Gao Yong-Jing | Zhao Zhong-Qiu | Huang Bing | Yin Jun | Taylor Gregory | Chen Zhou-Feng
Drosophila Spastin Regulates Synaptic Microtubule Networks and Is Required for Normal Motor Function

Author(s): Sherwood Nina Tang | Sun Qi | Xue Mingshan | Zhang Bing | Zinn Kai
The Genomes of Oryza sativa: A History of Duplications

Author(s): Yu Jun | Wang Jun | Lin Wei | Li Songgang | Li Heng | Zhou Jun | Ni Peixiang | Dong Wei | Hu Songnian | Zeng Changqing | Zhang Jianguo | Zhang Yong | Li Ruiqiang | Xu Zuyuan | Li Shengting | Li Xianran | Zheng Hongkun | Cong Lijuan | Lin Liang | Yin Jianning | Geng Jianing | Li Guangyuan | Shi Jianping | Liu Juan | Lv Hong | Li Jun | Wang Jing | Deng Yajun | Ran Longhua | Shi Xiaoli | Wang Xiyin | Wu Qingfa | Li Changfeng | Ren Xiaoyu | Wang Jingqiang | Wang Xiaoling | Li Dawei | Liu Dongyuan | Zhang Xiaowei | Ji Zhendong | Zhao Wenming | Sun Yongqiao | Zhang Zhenpeng | Bao Jingyue | Han Yujun | Dong Lingli | Ji Jia | Chen Peng | Wu Shuming | Liu Jinsong | Xiao Ying | Bu Dongbo | Tan Jianlong | Yang Li | Ye Chen | Zhang Jingfen | Xu Jingyi | Zhou Yan | Yu Yingpu | Zhang Bing | Zhuang Shulin | Wei Haibin | Liu Bin | Lei Meng | Yu Hong | Li Yuanzhe | Xu Hao | Wei Shulin | He Ximiao | Fang Lijun | Zhang Zengjin | Zhang Yunze | Huang Xiangang | Su Zhixi | Tong Wei | Li Jinhong | Tong Zongzhong | Li Shuangli | Ye Jia | Wang Lishun | Fang Lin | Lei Tingting | Chen Chen | Chen Huan | Xu Zhao | Li Haihong | Huang Haiyan | Zhang Feng | Xu Huayong | Li Na | Zhao Caifeng | Li Shuting | Dong Lijun | Huang Yanqing | Li Long | Xi Yan | Qi Qiuhui | Li Wenjie | Zhang Bo | Hu Wei | Zhang Yanling | Tian Xiangjun | Jiao Yongzhi | Liang Xiaohu | Jin Jiao | Gao Lei | Zheng Weimou | Hao Bailin | Liu Siqi | Wang Wen | Yuan Longping | Cao Mengliang | McDermott Jason | Samudrala Ram | Wang Jian | Wong Gane Ka-Shu | Yang Huanming

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program