Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Bo Xiang"

ADD TO MY LIST
 
A TDL Based Non-WSSUS Vehicle-to-Vehicle Channel Model

Author(s): Yan Li | Bo Ai | Xiang Cheng | Siyu Lin | Zhangdui Zhong
Estrogen Inhibits Colon Polyp Formation by Reducing Angiogenesis in a Carcinogen-Induced Rat Model

Author(s): Jia Yang | Li-juan Xiong | Fei Xu | Xiang Zhao | Bo Liu | Kai-Lin Cai | Guo-bin Wang
Characteristics of Nitrogen Removal from Old Landfill Leachate by Sequencing Batch Biofilm Reactor

Author(s): Long Tengrui | Anas F. Al-Harbawi | Lin M. Bo | Zhai Jun | Xiang Y. Long
Effects of different resuscitation fluid on severe acute pancreatitis

Author(s): Gang Zhao | Jun-Gang Zhang | He-Shui Wu | Jin Tao | Qi Qin | Shi-Chang Deng | Yang Liu | Lin Liu | Bo Wang | Kui Tian | Xiang Li | Shuai Zhu | Chun-You Wang
A Multibeam Antenna Array Based on Printed Rotman Lens

Author(s): Wang Zongxin | Xiang Bo | Yang Fei
Daily Commute Time Prediction Based on Genetic Algorithm

Author(s): Fang Zong | Haiyun Lin | Bo Yu | Xiang Pan
Effects of Sangu Decoction on Osteoclast Activity in a Rat Model of Breast Cancer Bone Metastasis

Author(s): Bo Deng | Li-qun Jia | Huang-ying Tan | Xuan Yao | Fu-yun Gao | Lin Pan | Jian Cui | Qing Xiang
Quantitative Genomics of 30 Complex Phenotypes in Wagyu x Angus F1 Progeny

Author(s): Lifan Zhang, Jennifer J. Michal, James V. O'Fallon, Zengxiang Pan, Charles T. Gaskins, Jerry J. Reeves, Jan R. Busboom, Xiang Zhou, Bo Ding, Michael V. Dodson, Zhihua Jiang
Investigation of Stator Wake Variability in Single Stage Axial-Compressor

Author(s): Xiaorong Xiang | Bo Liu | Liqing Qiao | Qingwei Wang
Experimental Investigation of Unsteady Pressure on an Axial Compressor Rotor Blade Surface

Author(s): Qingwei Wang | Bo Liu | Xiaorong Xiang | Xiangfeng Bo | Weimin Hou
Quality of life and psychological outcome of donors after living donor liver transplantation

Author(s): Shu-Guang Jin | Bo Xiang | Lu-Nan Yan | Zhe-Yu Chen | Jia-Ying Yang | Ming-Qing Xu | Wen-Tao Wang
3-(2-Chlorophenyl)-4-hydroxyfuran-2(5H)-one

Author(s): Zhu-Ping Xiao | Li-Cheng Yi | Jia-Liang Li | Kai-Shuang Xiang | Bo Zhang
Fasting plasma glucose is an independent predictor for severity of H1N1 pneumonia

Author(s): Wang Wei | Chen Hong | Li Qiang | Qiu Bo | Wang Jiajun | Sun Xiwen | Xiang Ying | Zhang Jinchao
Human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells inhibit C6 glioma via downregulation of cyclin D1

Author(s): Jiao Hongliang | Guan Fangxia | Yang Bo | Li Jianbin | Shan Hong | Song Laijun | Hu Xiang | Du Ying
Serial observations on an orthotopic gastric cancer model constructed using improved implantation technique

Author(s): Yan Li, Bo Li, Yu Zhang, Chun-Ping Xiang, Yuan-Yuan Li, Xiao-Ling Wu
Tacrolimus dosage requirements in living donor liver transplant recipients with small-for-size grafts

Author(s): Fei Liu, Ya Li, Xiang Lan, Yong-Gang Wei, Bo Li, Lv-Nan Yan, Tian-Fu Wen, Ji-Chun Zhao, Ming-Qing Xu, Wen-Tao Wang, Jia-Yin Yang
Transcriptional regulation of BRD7 expression by Sp1 and c-Myc

Author(s): Liu Huaying | Zhou Ming | Luo Xiaomin | Zhang Liming | Niu Zhaoxia | Peng Cong | Ma Jian | Peng Shuping | Zhou Houde | Xiang Bo | Li Xiayu | Li Shufang | He Jiajin | Li Xiaoling | Li Guiyuan
Chlorido[6-phenyl-4-(p-tolyl)-2,2′-bipyridyl-κ2N,N′]platinum(II)

Author(s): Hong Bo Lu | Guo Qiang Lv | Jin Lin Zuo | Jia Xiang Yang
Promoter Hypermethylation-mediated Inactivation of LRRC4 in Gliomas

Author(s): Zhang Zuping | Li Dan | Wu Minghua | Xiang Bo | Wang Li | Zhou Ming | Chen Pan | Li Xiaoling | Shen Shourong | Li Guiyuan

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program