Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Chen Xu"

ADD TO MY LIST
 
Effect of thermal treatment with methylolurea impregnated on poplar wood

Author(s): Heyu Chen | Qian Lang | Yilin Xu | Zifeng Feng | Guofeng Wu | Junwen Pu
A New in Vitro Anti-Tumor Polypeptide Isolated from Arca inflata

Author(s): Jian Xu | Zhiyan Chen | Liyan Song | Lili Chen | Jianhua Zhu | Shuangshuang Lv | Rongmin Yu
A Hybrid Multiobjective Differential Evolution Algorithm and Its Application to the Optimization of Grinding and Classification

Author(s): Yalin Wang | Xiaofang Chen | Weihua Gui | Chunhua Yang | Lou Caccetta | Honglei Xu
Comparison of User-Directed and Automatic Mapping of the Planned Isocenter to Treatment Space for Prostate IGRT

Author(s): Zijie Xu | Ronald Chen | Andrew Wang | Andrea Kress | Mark Foskey | An Qin | Timothy Cullip | Gregg Tracton | Sha Chang | Joel Tepper | Di Yan | Edward Chaney
Electroacupuncture-Induced Neuroprotection against Cerebral Ischemia in Rats: Role of the Dopamine D2 Receptor

Author(s): Ming-Shu Xu | Shu-Jing Zhang | Dan Zhao | Cheng-Yong Liu | Chang-Zhi Li | Chun-Yan Chen | Li-Hui Li | Ming-Zhe Li | Jia Xu | Lin-Bao Ge
Uptake and Distribution of Cd in Sweet Maize Grown on Contaminated Soils: A Field-Scale Study

Author(s): Wending Xu | Guining Lu | Zhi Dang | Changjun Liao | Qiangpei Chen | Xiaoyun Yi
N-n-Butyl Haloperidol Iodide Ameliorates Cardiomyocytes Hypoxia/Reoxygenation Injury by Extracellular Calcium-Dependent and -Independent Mechanisms

Author(s): Yanmei Zhang | Gaoyong Chen | Shuping Zhong | Fuchun Zheng | Fenfei Gao | Yicun Chen | Zhanqin Huang | Wenfeng Cai | Weiqiu Li | Xingping Liu | Yanshan Zheng | Han Xu | Ganggang Shi
Dynamic Ride Height Adjusting Controller of ECAS Vehicle with Random Road Disturbances

Author(s): Xing Xu | Long Chen | Liqin Sun | Xiaodong Sun
Improved Methane Sensing Properties of Co-Doped SnO2 Electrospun Nanofibers

Author(s): Weigen Chen | Qu Zhou | Lingna Xu | Fu Wan | Shudi Peng | Wen Zeng
Jiao Tai Wan Attenuates Hepatic Lipid Accumulation in Type 2 Diabetes Mellitus

Author(s): Zhaoyi Huang | Xiaohu Xu | Fuer Lu | Nan Wang | Guang Chen | Yan Zhao | Xin Zou | Kaifu Wang | Hui Dong | Lijun Xu
Study of RNA Interference Targeting NET-1 Combination with Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma Therapy In Vitro and In Vivo

Author(s): Song He | Ying-ze Wei | Gui-lan Wang | Yu-yin Xu | Jia-ming Zhou | Yi-xin Zhang | Li Chen
Application of Genetic Algorithm for Discovery of Core Effective Formulae in TCM Clinical Data

Author(s): Ming Yang | Josiah Poon | Shaomo Wang | Lijing Jiao | Simon Poon | Lizhi Cui | Peiqi Chen | Daniel Man-Yuen Sze | Ling Xu
Overexpression of HIF-2α, TWIST, and CXCR4 Is Associated with Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Carcinoma

Author(s): Ni Wang | Hao-Jun Luo | Guo-Bing Yin | Chao-Ran Dong | Man Xu | George G. Chen | Zhi-Min Liu
Application of Meshless Natural Neighbour Petrov-Galerkin Method in Temperature Field

Author(s): Dongmei Li | Maohui Xia | Yu Chen | Zitao Xu
Comparative observation of lacrimal probing through upper and lower lacrimal punctum in neonatal dacryocystitis

Author(s): Li-Hua Chen | Xue-Fen Wu | Wei-Lan Yao | Fu-Rong Xu | Yan-Hong Luo
Clinical analysis on the treatment and prognosis of secondary glaucoma

Author(s): Xiao-Li Chen | Zhi-Ke Xu | Li Bin | Zong-Shun Liu
Clinical observation of two operation methods for neovascular glaucoma

Author(s): Jin-Peng Chen | Rong Wang | Hui-Yong Xu | Peng Zhang | Jian Zhang
Paragonimiasis in Chinese Children: 58 Cases Analysis

Author(s): Hong Zhen Xu | Lan Fang Tang | Xiao Ping Zheng | Zhi Min Chen
Multivariable Fuzzy Control of CFB Boiler Combustion System

Author(s): Yu-Fei Zhang | Li-Wei Xu | Pei Chen | Xiao-Chen Guan | Geng-Jie Wang
Laparoscopic transduodenal local resection of periampullary neuroendocrine tumor: A case report

Author(s): Ren-Chao Zhang | Xiao-Wu Xu | Di Wu | Yu-Cheng Zhou | Harsha Ajoodhea | Ke Chen | Yi-Ping Mou
Moving Target Detection and Tracking

Author(s): Zhan Xu | Du Lingyan | Lei Yuerong | Zeng Huiming | Chen jianling
Synthesis and Biological Evaluation of RGD-Conjugated MEK1/2 Kinase Inhibitors for Integrin-Targeted Cancer Therapy

Author(s): Xiaoxiao Li | Jianjun Hou | Chao Wang | Xinjie Liu | Hongyan He | Ping Xu | Zhenjun Yang | Zili Chen | Yun Wu | Lihe Zhang
The accuracy of warfarin dosage based on VKORC1 and CYP2C9 phenotypes in a Chinese population

Author(s): Agustinus Wijaya | Jiang T. Bo | He Jun | Jiang W. Ping | Jiang Bin | Chen H. Jie | Yang B. Wen | Xu M. Zhu | Qiu Q. Cheng
Study on the Occurrence Regularity of Invasive Whitefly Bemisia Tabaci Population

Author(s): Xu Senfu | Wang Huifu | Chen Weiqiang | Wang Enguo | Hu Yang | Li JunMin | Zhao Guofu
The accuracy of warfarin dosage based on VKORC1 and CYP2C9 phenotypes in a Chinese population

Author(s): Agustinus Wijaya | Jiang T. Bo | He Jun | Jiang W. Ping | Jiang Bin | Chen H. Jie | Yang B. Wen | Xu M. Zhu | Qiu Q. Cheng
A new type of artificial structure to achieve broadband omnidirectional acoustic absorption

Author(s): Li-Yang Zheng | Ying Wu | Xiao-Liu Zhang | Xu Ni | Ze-Guo Chen | Ming-Hui Lu | Yan-Feng Chen
catena-Poly[2-methylpyridinium [tungstate-di-μ-selenido-silver-di-μ-selenido] 2-methylpyridine monosolvate]

Author(s): Lu-Jun Zhou | Hua-Tian Shi | Chao Xu | Qun Chen | Qian-Feng Zhang
Intravenous microemulsion of docetaxel containing an anti-tumor synergistic ingredient (Brucea javanica oil): formulation and pharmacokinetics

Author(s): Ma S | Chen F | Ye X | Dong Y | Xue Y | Xu H | Zhang W | Song S | Ai L | Zhang N | Pan W
Differentiation of human amniotic epithelial cells into corneal epithelial-like cells in vitro

Author(s): Min Yao | Jian Chen | Xiao-Xi Yang | Xiao-Ling Zhang | Qing-Shan Ji | Qing Zhou | Jin-Tang Xu
Synthesis and Protective Effect of New Ligustrazine-Benzoic Acid Derivatives against CoCl2-Induced Neurotoxicity in Differentiated PC12 Cells

Author(s): Penglong Wang | Honggui Zhang | Fuhao Chu | Xin Xu | Jinxuan Lin | Chunxiao Chen | Guoliang Li | Yatao Cheng | Lin Wang | Qiang Li | Yuzhong Zhang | Haimin Lei
Sum-of-Sinusoids Based Fading Channel Simulator for Non-Isotropic Scattering Environments

Author(s): Qiuming Zhu | Dazhuan Xu | Xiaomin Chen | Weihua Lv
Astragaloside IV Stimulates Angiogenesis and Increases Nitric Oxide Accumulation via JAK2/STAT3 and ERK1/2 Pathway

Author(s): Shi-Guang Wang | Yan Xu | Jian-Dong Chen | Chuan-Hua Yang | Xiao-Hu Chen
Low-Temperature Annealing Induced Amorphization in Nanocrystalline NiW Alloy Films

Author(s): Z. Q. Chen | F. Wang | P. Huang | T. J. Lu | K. W. Xu
Identification of a novel circularized transcript of the AML1 gene

Author(s): Ai-ning Xu | Xiu-hua Chen | Yan-hong Tan | Xi-ling Qi | Zhi-fang Xu | Lin-lin Zhang | Fang-gang Ren | Si-cheng Bian | Yi Chen | Hong-wei Wang
Effects of titanium nanoparticles on adhesion, migration, proliferation, and differentiation of mesenchymal stem cells

Author(s): Hou Y | Cai K | Li J | Chen X | Lai M | Hu Y | Luo Z | Ding X | Xu D
Force and Influencing Factors Analysis for Bottomhole Assembly with Two Stabilizers and One Bend

Author(s): Wanlong Huang | Yishan Lou | Haimin Xu | Qiang Wang | Yan Chen
Synthesis of Glycyrrhetinic Acid-Modified Chitosan 5-Fluorouracil Nanoparticles and Its Inhibition of Liver Cancer Characteristics in Vitro and in Vivo

Author(s): Mingrong Cheng | Xiaoyan Gao | Yong Wang | Houxiang Chen | Bing He | Hongzhi Xu | Yingchun Li | Jiang Han | Zhiping Zhang
Ghost Imaging Lidar via Sparsity Constraints in Real Atmosphere

Author(s): Mingliang Chen | Enrong Li | Wenlin Gong | Zunwang Bo | Xuyang Xu | Chengqiang Zhao | Xia Shen | Wendong Xu | Shensheng Han
Coverage of Femoral Head at Weight-Bearing Interface of the Hip Joint in Children: An MRI Analysis

Author(s): Si-Hui Zeng | Hong-Sheng Liu | Hong-Wen Xu | Yuan-Kai Chen | Ding-Qiang Miao | Li-Yi Nie
Influence of meteorological factors on the seasonal onset of esophagogastric variceal bleeding

Author(s): Jun Chen | Donghua Li | Shaoyong Xu | Zequn Sun | Bin Wang | Changsheng Deng
Opportunistic Unicast and Multicast Routing Protocol for VANET

Author(s): Zhizhong Jie | Chuanhe Huang | Liya Xu | Bo Wang | Wenzhong Yang | Xi Chen
Discrete Symmetry in Relativistic Quantum Mechanics

Author(s): Guang-jiong Ni | Suqing Chen | Jianjun Xu
A Case of Ewing’s Sarcoma of the Clavicle in Adults

Author(s): Yijun Zhou | Zheng Tian | Akbar Yunus | Jiangtao Chen | Chong Wang | Leilei Xu | Xinghua Song
Mathematical Modeling of Hot Air Drying Kinetics of Momordica Charantia Slices and Its Color Change

Author(s): Jie Chen | Ying Zhou | Sheng Fang | Yuecheng Meng | Xin Kang | Xuejiao Xu | Xiaobo Zuo
Molecular Cloning and Functional Analysis of the Duck TLR4 Gene

Author(s): Wenming Zhao | Zhengyang Huang | Yang Chen | Yang Zhang | Guanghui Rong | Chunyu Mu | Qi Xu | Guohong Chen
Landslide Investigation with Remote Sensing and Sensor Network: From Susceptibility Mapping and Scaled-down Simulation towards in situ Sensor Network Design

Author(s): Gang Qiao | Ping Lu | Marco Scaioni | Shuying Xu | Xiaohua Tong | Tiantian Feng | Hangbin Wu | Wen Chen | Yixiang Tian | Weian Wang | Rongxing Li
Function of the CaMK II on LTP of Exercise Learning

Author(s): Xiyan Xie | Dan Xu | Shun Li | Yanfen Chen | Lijuan Hou
Adaptive evolution of the vertebrate skeletal muscle sodium channel

Author(s): Jian Lu | Jianzhou Zheng | Qinggang Xu | Keping Chen | Chiyu Zhang
A Two-Tube Multiplex Reverse Transcription PCR Assay for Simultaneous Detection of Sixteen Human Respiratory Virus Types/Subtypes

Author(s): Jin Li | Shunxiang Qi | Chen Zhang | Xiumei Hu | Hongwei Shen | Mengjie Yang | Ji Wang | Miao Wang | Wenbo Xu | Xuejun Ma
Synthesis and Characterization of Pyrochlore Bi2Sn2O7 Doping with Praseodymium by Hydrothermal Method and Its Photocatalytic Activity Study

Author(s): Weicheng Xu | Guangyin Zhou | Jianzhang Fang | Zhang Liu | YunFang Chen | Chaoping Cen
CTAB-Assisted Hydrothermal Synthesis of Bi2Sn2O7 Photocatalyst and Its Highly Efficient Degradation of Organic Dye under Visible-Light Irradiation

Author(s): Weicheng Xu | Zhang Liu | Jianzhang Fang | Guangyin Zhou | Xiaoting Hong | Shuxing Wu | Ximiao Zhu | YunFang Chen | Chaoping Cen
Navigating Traditional Chinese Medicine Network Pharmacology and Computational Tools

Author(s): Ming Yang | Jia-Lei Chen | Li-Wen Xu | Guang Ji
Connective tissue diseases in primary biliary cirrhosis: A population-based cohort study

Author(s): Li Wang | Feng-Chun Zhang | Hua Chen | Xuan Zhang | Dong Xu | Yong-Zhe Li | Qian Wang | Li-Xia Gao | Yun-Jiao Yang | Fang Kong | Ke Wang
Valproic acid-associated low fibrinogen and delayed intracranial hemorrhage: case report and mini literature review

Author(s): Chen HF | Xu LP | Luo ZY | Yu ZQ | Li ZY | Cui QY | Qin LM | Ren YY | Shen HS | Tang JQ | Jin LJ | Zhu JJ | Wang J | Wang KY | Wu TQ | Wang ZY
Delivery system for DNAzymes using arginine-modified hydroxyapatite nanoparticles for therapeutic application in a nasopharyngeal carcinoma model

Author(s): Chen Y | Yang LF | Huang SP | Li Z | Zhang L | He J | Xu ZJ | Liu LY | Cao Y | Sun LQ
Nasopharyngeal carcinoma incidence and mortality in China in 2009

Author(s): Zhi-Jian Xu | Rong-Shou Zheng | Si-Wei Zhang | Xiao-Nong Zou | Wan-Qing Chen
Stepwise sedation for elderly patients with mild/moderate COPD during upper gastrointestinal endoscopy

Author(s): Can-Xia Xu | Xiong Chen | Yan Jia | Ding-Hua Xiao | Hui-Fang Zou | Qin Guo | Fen Wang | Xiao-Yan Wang | Shou-Rong Shen | Ling-Ling Tong | Ke Cao | Xiao-Ming Liu
IMPACT OF THERMOMECHANICAL REFINING CONDITIONS ON FIBER QUALITY AND ENERGY CONSUMPTION BY MILL TRIAL

Author(s): Jun Hua, | Guangwei Chen, | Dapeng Xu | , Sheldon Q. Shi
Roles of BN52021 in platelet-activating factor pathway in inflammatory MS1 cells

Author(s): Shi-Hai Xia | Xiao-Hui Xiang | Kai Chen | Wei Xu
Results of a randomized and controlled clinical trial evaluating the efficacy and safety of combination therapy with Endostar and S-1 combined with oxaliplatin in advanced gastric cancer

Author(s): Xu R | Ma N | Wang F | Ma L | Chen R | Chen R | Kebinu M | Ma LL | Han ZC | Ayixiamu | Mayier M | Su PC | Naman YM | Jieensi H | Yang HX | Adili A | Aili S | Liu J
Characterizing Acupuncture De Qi in Mild Cognitive Impairment: Relations with Small-World Efficiency of Functional Brain Networks

Author(s): Lijun Bai | Ming Zhang | Shangjie Chen | Lin Ai | Maosheng Xu | Dan Wang | Fei Wang | Lihua Liu | Fang Wang | Lixing Lao
Long-Term Impact of Immunosuppressants at Therapeutic Doses on Male Reproductive System in Unilateral Nephrectomized Rats: A Comparative Study

Author(s): Yehui Chen | Zhi Zhang | Yun Lin | Huaxin Lin | Miaoyuan Li | Pin Nie | Lizhong Chen | Jiang Qiu | Yanmeng Lu | Linqiang Chen | Banglao Xu | Wuzhou Lin | Jing Zhang | Hong Du | Jianjian Liang | Zhiwei Zhang
Therapeutic efficacy of baclofen in refractory gastroesophageal reflux-induced chronic cough

Author(s): Xiang-Huai Xu | Zhong-Min Yang | Qiang Chen | Li Yu | Si-Wei Liang | Han-Jing Lv | Zhong-Min Qiu
Investigation on Dynamic Calibration for an Optical-Fiber Solids Concentration Probe in Gas-Solid Two-Phase Flows

Author(s): Guiling Xu | Cai Liang | Xiaoping Chen | Daoyin Liu | Pan Xu | Liu Shen | Changsui Zhao
Combination of Chinese Herbal Medicines and Conventional Treatment versus Conventional Treatment Alone in Patients with Acute Coronary Syndrome after Percutaneous Coronary Intervention (5C Trial): An Open-Label Randomized Controlled, Multicenter Study

Author(s): Shao-Li Wang | Cheng-Long Wang | Pei-Li Wang | Hao Xu | Hong-Ying Liu | Jian-Peng Du | Da-Wu Zhang | Zhu-Ye Gao | Lei Zhang | Chang-Geng Fu | Shu-Zheng Lü | Shi-Jie You | Jun-Bo Ge | Tian-Chang Li | Xian Wang | Guan-Lin Yang | Hong-Xu Liu | Jing-Yuan Mao | Rui-Jie Li | Li-Dian Chen | Shu Lu | Da-Zhuo Shi | Ke-Ji Chen
Hepatitis B or C viral infection and risk of pancreatic cancer: A meta-analysis of observational studies

Author(s): Jian-Hua Xu | Jin-Jian Fu | Xiao-Li Wang | Jia-Yong Zhu | Xiao-Hua Ye | Si-Dong Chen
Effects of propranolol or propranolol plus isosorbide-5-mononitrate on variceal pressure in schistosomiasis

Author(s): De-Run Kong | Chao Ma | Min Wang | Jing-Guang Wang | Chen Chen | Lei Zhang | Jia-Hu Hao | Pan Li | Jian-Ming Xu
A compact radiation system for L band magnetically insulated transmission line oscillator

Author(s): Dong Wang | Fen Qin | Mei-you Shi | Dai-Bing Chen | Jie Wen | Xiao Jin | Sha Xu
Control of two-dimensional growth of AlN and high Al-content AlGaN-based MQWs for deep-UV LEDs

Author(s): Weihuang Yang | Jinchai Li | Wei Lin | Shuping Li | Hangyang Chen | Dayi Liu | Xu Yang | Junyong Kang
Preliminary study of steep pulse irreversible electroporation technology in human large cell lung cancer cell lines L9981

Author(s): Song Zuoqing | Pan Zhenhua | Xu Xiaohong | Wang Weiqiang | Zu Lingling | Wang Jing | Song Zhitao | Liu Hongyu | Li Zhigang | Li Chengxiang | Chen Jun | Yao Chenguo | Zhou Qinghua
Chronic Vascular Complications in Diabetes

Author(s): Weiping Jia | Aimin Xu | Alex Chen | Jiarui Wu | Jianping Ye
Hu-Lu-Ba-Wan Attenuates Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetic Rats through PKC-α/NADPH Oxidase Signaling Pathway

Author(s): Lishan Zhou | Hui Dong | Yi Huang | Lijun Xu | Xin Zou | Kaifu Wang | Guang Chen | Fuer Lu
Statistical Texture Modeling for Medical Volume Using Linear Tensor Coding

Author(s): Junping Deng | Xu Qiao | Yen-Wei Chen
Copper-Catalyzed Allylic Oxidation of Cyclohexene with Molecular Oxygen

Author(s): Xu Zhang | Rong Yi | Tian Chen | Shichun Ni | Genlin Wang | Lei Yu
Fault-tolerant for Electric Vehicles Drive System Sensor Failure

Author(s): Zhang Liwei | Xu Chen | Liu Jie | Wu Jialong
Fabrication and Characterization of n-ZnO/n-Si Heterojunction

Author(s): Chao Xiong | Weihong Li | Hailin Xu | Lei Chen | Hongchun Yuan | Xifang Zhu | Yan Zhang | Xiangcai Zhou
Linear Modelling for Spectral Images Based on Truncated Fourier Series

Author(s): Qiao Chen | Songhua He | Xiangyang Xu | Bo Li
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions