Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Christos Mavroudis"

ADD TO MY LIST
 
Perioperative intraperitoneal chemotherapy for advanced gastric cancer

Author(s): Antonios-Apostolos Tentes | Nicolaos Pallas | Dimitrios Kyziridis | Georgios Zorbas | Stephanos Popidis | Odysseas Korakianitis | Christos Mavroudis | Aliki Spyridonidou
Peritoneal Colorectal Carcinomatosis Treated with Cytoreductive Surgery and Perioperative Intraperitoneal Chemotherapy

Author(s): Antonios-Apostolos K. Tentes | Odysseas Korakianitis | Nikolaos Pallas | Christos Mavroudis | Panagiotis Sarlis | Anastasios Liberis | Athanasios Pagalos | Stephanos Popidis
Peritoneal Colorectal Carcinomatosis Treated with Cytoreductive Surgery and Perioperative Intraperitoneal Chemotherapy

Author(s): Anastasios Liberis | Panagiotis Sarlis | Stephanos Popidis | Athanasios Pagalos | Odysseas Korakianitis | Antonios-Apostolos K. Tentes | Christos Mavroudis | Nikolaos Pallas
Peritoneal Colorectal Carcinomatosis Treated with Cytoreductive Surgery and Perioperative Intraperitoneal Chemotherapy

Author(s): Anastasios Liberis | Panagiotis Sarlis | Stephanos Popidis | Athanasios Pagalos | Odysseas Korakianitis | Antonios-Apostolos K. Tentes | Christos Mavroudis | Nikolaos Pallas
Front-line Bevacizumab in combination with Oxaliplatin, Leucovorin and 5-Fluorouracil (FOLFOX) in patients with metastatic colorectal cancer: a multicenter phase II study

Author(s): Emmanouilides Christos | Sfakiotaki Georgia | Androulakis Nikolaos | Kalbakis Kostas | Christophylakis Charalambos | Kalykaki Antonia | Vamvakas Lambros | Kotsakis Athanasios | Agelaki Sofia | Diamandidou Eleni | Touroutoglou Nikolaos | Chatzidakis Adam | Georgoulias Vassilis | Mavroudis Dimitris | Souglakos John

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions