Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "D. Gu"

ADD TO MY LIST
 
EVALUACIÓN DEL FRIJOL TERCIOPELO (STIZOLOBUIM DEERINGIANUM) REMOJADO, EN DIETAS PARA CERDOS EN CRECIMIENTO

Author(s): B Ruu00EDz-Sesma | FR Belmar-Casso | P Mendoza-Nazar | JA Rivera-Lorca | W Trejo-Lizama | JG Herrera-Haro | RI Rojas-Martu00EDnez | MA Oliva-Llaven | GU Bautista-Trujillo | M Pu00E9rez-Sato
Reliability analysis of wood-plastic planks based on predicted modulus of rupture

Author(s): Guiwen Yu | Yingcheng Hu | Jiyou Gu | Qingwen Wang
Phenolic Esters of O-Desmethylvenlafaxine with Improved Oral Bioavailability and Brain Uptake

Author(s): Yang Zhang | Yan Yang | Sen Zhao | Zhichao Yang | Hong Yang | J. Paul Fawcett | Youxin Li | Jingkai Gu | Tiemin Sun
ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF REHMANNIA GLUTINOSA LIBOSCH BASED ON ISSR MARKERS

Author(s): YANQING ZHOU, WUJUN GAO, HONGYING DUAN, FENGPING GU
Preparation and retention performance of crosslinked and hydrophobically associating cationic polyacrylamide

Author(s): Wei-Bing Wu | Jun Gu | Yi Jing | Xiao-Fan Zhou | Hong-Qi Dai
Metric Ricci Curvature for Manifolds

Author(s): David Xianfeng Gu | Emil Saucan
Peak Power Demand and Energy Consumption Reduction Strategies for Trains under Moving Block Signalling System

Author(s): Qing Gu | Tao Tang | Fang Cao | Hamid Reza Karimi | Yongduan Song
An Improved Moving Least Squares Method for Curve and Surface Fitting

Author(s): Lei Zhang | Tianqi Gu | Ji Zhao | Shijun Ji | Ming Hu | Xiangbo Li
Relevance of Plasma Obestatin and Early Arteriosclerosis in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Author(s): Peng-ying Gu | Dong-mei Kang | Wei-dong Wang | Yan Chen | Zhi-hong Zhao | Hui Zheng | Shan-dong Ye
Evaluation of the Association of Plasma Pentraxin 3 Levels with Type 2 Diabetes and Diabetic Nephropathy in a Malay Population

Author(s): Norhashimah Abu Seman | Anna Witasp | Wan Nazaimoon Wan Mohamud | Björn Anderstam | Kerstin Brismar | Peter Stenvinkel | Harvest F. Gu
Phase Transition and Optical Properties for Ultrathin KNbO3 Nanowires

Author(s): Shulin Yang | Yongming Hu | Shengfu Wang | Haoshuang Gu | Yu Wang
Experimental Study of Aerodynamic Damping of Typical Tall Buildings

Author(s): Peng Huang | Yong Quan | Ming Gu
Antidiabetic Effect of Oral Borapetol B Compound, Isolated from the Plant Tinospora crispa, by Stimulating Insulin Release

Author(s): Faradianna E. Lokman | Harvest F. Gu | Wan Nazaimoon Wan Mohamud | Mashitah M. Yusoff | Keh Leong Chia | Claes-Göran Östenson
Identification of Immunomodulatory Signatures Induced by American Ginseng in Murine Immune Cells

Author(s): Jian Yan | Yonghui Ma | Fusheng Zhao | Weikuan Gu | Yan Jiao
Fourteen Limit Cycles in a Seven-Degree Nilpotent System

Author(s): Wentao Huang | Ting Chen | Tianlong Gu
Helicobacter pylori Infection in Dialysis Patients: A Meta-Analysis

Author(s): Min Gu | Shuping Xiao | Xiaolin Pan | Guoxin Zhang
A Fast Optimization Method for Reliability and Performance of Cloud Services Composition Application

Author(s): Zhao Wu | Naixue Xiong | Yannong Huang | Qiong Gu | Chunyang Hu | Zhongbo Wu | Bo Hang
Profile of Cognitive Complaints in Vascular Mild Cognitive Impairment and Mild Cognitive Impairment

Author(s): Jenny Gu | Corinne E. Fischer | Gustavo Saposnik | Tom A. Schweizer
Trends in Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Diabetes Mellitus in Mainland China from 1979 to 2012

Author(s): Min-zhi Li | Li Su | Bao-yun Liang | Jin-jing Tan | Qing Chen | Jian-xiong Long | Juan-juan Xie | Guang-liang Wu | Yan Yan | Xiao-jing Guo | Lian Gu
Different Effects of Androgen on the Expression of Fut1, Fut2, Fut4 and Fut9 in Male Mouse Reproductive Tract

Author(s): Chun-Mei Wang | Shuang-Gang Hu | Yan-Fei Ru | Guang-Xin Yao | Wu-Bin Ma | Yi-Hua Gu | Chen Chu | Shou-Lin Wang | Zuo-Min Zhou | Qiang Liu | Yu-Chuan Zhou | Yong-Lian Zhang
Development of our laser fusion integration simulation

Author(s): Li Jinghong | Zhai Chuanlei | Li Shuanggui | Li Xin | Zheng Wudi | Yong Heng | Zeng Qinghong | Hang Xudeng | Qi Jin | Yang Rong | Cheng Juan | Song Peng | Gu Peijun | Zhang Aiqing | An Hengbin | Xu Xiaowen | Guo Hong | Cao Xiaolin | Mo Zeyao | Pei Wenbing | Jiang Song | Zhu Shao-ping
Some recent studies on hohlraum physics

Author(s): Lan Ke | Huo Wen Yi | Li Xin | Ren Guoli | Li Yongsheng | Meng Xujun | Wu Changshu | Zou Shiyang | Qiao Xiumei | Gu Peijun | Zheng Wudi | Lai Dongxian | Feng Tinggui
Importance of b value in diffusion weighted imaging for the diagnosis of pancreatic cancer

Author(s): Jin-Gang Hao | Jia-Ping Wang | Ya-Lv Gu | Ming-Liang Lu
Old age mortality in Eastern and South-Eastern Asia

Author(s): Danan Gu | Patrick Gerland | Kirill F. Andreev | Nan Li | Thomas Spoorenberg | Gerhard Heilig
Research on the Design of an Optical Information Storage Sensing System Using a Diffractive Optical Element

Author(s): Xuemin Cheng | Qun Hao | Jianbo Hou | Xiangping Li | Jianshe Ma | Min Gu
An Analysis Methodology for Stochastic Characteristic of Volumetric Error in Multiaxis CNC Machine Tool

Author(s): Qiang Cheng | Can Wu | Peihua Gu | Wenfen Chang | Dongsheng Xuan
Relationship between core temperature change during recovery and prognosis in classic heat stroke rat models

Author(s): Ya-nan LIU | Yan GENG | Wei FU | Na PENG | Zheng-tao GU | Lei SU
Multiple-interface tracking of degradation process in organic photovoltaics

Author(s): Cindy X. Zhao | Lucy L. Deng | Matthew Y. Ma | Joseph R. Kish | Gu Xu
Preparation and Optimization of Triptolide-Loaded Solid Lipid Nanoparticles for Oral Delivery with Reduced Gastric Irritation

Author(s): Cong Zhang | Conghui Gu | Fan Peng | Wei Liu | Jiangling Wan | Huibi Xu | Christopher Waikei Lam | Xiangliang Yang
Molecular mechanism of intracellular lipid accumulation: Suppressive effect of PycnogenolR in liver cells

Author(s): Shoichiro Ikuyama | Bin Fan | Jian-Qiu Gu | Kumiko Mukae | Hideyuki Watanabe
The Anti-Lung Cancer Activities of Steroidal Saponins of P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara through Enhanced Immunostimulation in Experimental Lewis Tumor-Bearing C57BL/6 Mice and Induction of Apoptosis in the A549 Cell Line

Author(s): Yu Li | Jun-Fei Gu | Xi Zou | Jian Wu | Ming-Hua Zhang | Jun Jiang | Dong Qin | Jin-Yong Zhou | Bao-Xin-Zi Liu | Yun-Tao Zhu | Xiao-Bin Jia | Liang Feng | Rui-Ping Wang
Targeting hedgehog signaling in cancer: research and clinical developments

Author(s): Xie J | Bartels CM | Barton SW | Gu D
RETRACTED: ANALYSIS OF INTERFERING SUBSTANCES IN THE MEASUREMENT OF MALONDIALDEHYDE CONTENT IN PLANT LEAVES

Author(s): YunSheng Wang | MaoDi Ding | XunGang Gu | JinLong Wang | Yunli Pang | LiPing Gao | Tao Xia
Hypermethylated FAM5C and MYLK in Serum as Diagnosis and Pre-Warning Markers for Gastric Cancer

Author(s): Lu Chen | Liping Su | Jianfang Li | Yanan Zheng | Beiqin Yu | Yingyan Yu | Min Yan | Qinlong Gu | Zhenggang Zhu | Bingya Liu
Clinicopathological Significance of microRNA-31, -143 and -145 Expression in Colorectal Cancer

Author(s): Chao-Jie Wang | Zong-Guang Zhou | Ling Wang | Lie Yang | Bin Zhou | Jun Gu | Hong-Ying Chen | Xiao-Feng Sun
Zero Index Metamaterial for Designing High-Gain Patch Antenna

Author(s): Yahong Liu | Xiaojing Guo | Shuai Gu | Xiaopeng Zhao
p53/p21 Pathway Involved in Mediating Cellular Senescence of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells from Systemic Lupus Erythematosus Patients

Author(s): Zhifeng Gu | Jinxia Jiang | Wei Tan | Yunfei Xia | Haixia Cao | Yan Meng | Zhanyun Da | Hong Liu | Chun Cheng
Basic Characteristics of Road Traffic Deaths in China

Author(s): Xujun Zhang | Hongyan Yao | Guoqing Hu | Mengjing Cui | Yue Gu | Huiyun Xiang
Study on Semi-Parametric Statistical Model of Safety Monitoring of Cracks in Concrete Dams

Author(s): Chongshi Gu | Dong Qin | Zhanchao Li | Xueqin Zheng
Characteristics Analysis of Chemical Concentration Sensor Based on Three-layer FBG

Author(s): Zhaoxia Wu | Xinyan Yu | Erdan Gu | Zhi Kong | Wenchao Li
Diet creates metabolic niches in the "immature gut" that shape microbial communities La dieta crea nichos metabólicos en el "intestino inmaduro" que da forma a comunidades microbianas

Author(s): V. Poroyko | M. Morowitz | T. Bell | A. Ulanov | M. Wang | S. Donovan | N. Bao | S. Gu | L. Hong | J. C. Alverdy | J. Bergelson | D. C. Liu
Schizophrenia is not associated with the ERBB3 gene in a Han Chinese population sample: results from case-control and family-based studies

Author(s): Dawei Li | Guang He | Yifeng Xu | Yun Duan | Niufan Gu | Xingwang Li | Yongyong Shi | Wei Qin | Guoyin Feng | Lin He
Evaluation of gene expression profiling in a mouse model of L-gulonolactone oxidase gene deficiency

Author(s): Jian Yan | Yan Jiao | Xinmin Li | Feng Jiao | Wesley G. Beamer | Cliff J. Rosen | Weikuan Gu
Anti-Lung Cancer Activity through Enhancement of Immunomodulation and Induction of Cell Apoptosis of Total Triterpenes Extracted from Ganoderma luncidum (Leyss. ex Fr.) Karst.

Author(s): Liang Feng | Ling Yuan | Meng Du | Yan Chen | Ming-Hua Zhang | Jun-Fei Gu | Jun-Jie He | Ying Wang | Wei Cao
Towards Efficient and Secure Geographic Routing Protocol for Hostile Wireless Sensor Networks

Author(s): Chen Lyu | Dawu Gu | Yuanyuan Zhang | Tingting Lin | Xiaomei Zhang
Association of a Common Variant at 10q26 and Benign Prostatic Hyperplasia Aggressiveness in Han Chinese Descent

Author(s): Xin Gu | Tao Huang | Ding Xu | Liujian Duan | Yang Jiao | Jian Kang | S. Lilly Zheng | Jianfeng Xu | Jielin Sun | Jun Qi
ANALYSIS OF INTERFERING SUBSTANCES IN THE MEASUREMENT OF MALONDIALDEHYDE CONTENT IN PLANT LEAVES

Author(s): YunSheng Wang | MaoDi Ding | XunGang Gu | JinLong Wang | Yunli Pang | LiPing Gao | Tao Xia
Melaleuca Alternifolia Concentrate Inhibits in Vitro Entry of Influenza Virus into Host Cells

Author(s): Xinghua Li | Songwei Duan | Cordia Chu | Jun Xu | Gucheng Zeng | Alfred King-Yin Lam | Junmei Zhou | Yue Yin | Danyun Fang | Maxwell John Reynolds | Huaiyu Gu | Lifang Jiang
Novel intravaginal nanomedicine for the targeted delivery of saquinavir to CD4+ immune cells

Author(s): Yang S | Chen Y | Gu K | Dash A | Sayre CL | Davies NM | Ho EA
The System of Demand Analysis for URAV Based on Offense and Defense

Author(s): Guodong Jin | Libin Lu | Liangxian Gu | Juan Liang | Xiaofei Zhu
Orthodromic Transfer of the Temporalis Muscle in Incomplete Facial Nerve Palsy

Author(s): Jae Ho Aum | Dong Hee Kang | Sang Ah Oh | Ja Hea Gu
Leaf Trait Related to Growth in 61 Catalpa bungei Clones

Author(s): Wan Wang | Shenhua Gu | Yi Dong | Qianting Wu | Mukui Yu | Xiangrong Cheng | Tonggui Wu
Effect of heat stress on intestinal barrier function of human intestinal epithelial Caco-2 cells

Author(s): Gui-zhen XIAO | Fang-fang YUAN | Zheng-tao GU | Zhi-feng LIU | Ya-li ZHANG | Lei SU
Labisia pumila Upregulates Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Expression in Rat Adipose Tissues and 3T3-L1 Adipocytes

Author(s): Fazliana Mansor | Harvest F. Gu | Claes-Göran Östenson | Louise Mannerås-Holm | Elisabet Stener-Victorin | Wan Nazaimoon Wan Mohamud
Correlation of Increased Blood Levels of GITR and GITRL with Disease Severity in Patients with Primary Sjögren’s Syndrome

Author(s): Xiaoxia Gan | Xiaoke Feng | Lei Gu | Wenfeng Tan | Xiaoxuan Sun | Chengyin Lv | Miaojia Zhang
Pulmonary Blastoma: Long-term Tracking Report in A Case with Literature Review

Author(s): Zhiming MAO | Xiaohua GU | Jian SUN | Wangshan MAO | Dongbing ZHU | Taifeng SHI
Magnified and enhanced computed virtual chromoendoscopy in gastric neoplasia: A feasibility study

Author(s): Chang-Qing Li | Ya Li | Xiu-Li Zuo | Rui Ji | Zhen Li | Xiao-Meng Gu | Tao Yu | Qing-Qing Qi | Cheng-Jun Zhou | Yan-Qing Li
The over-step coalescence of carbon atoms on copper surface in the CVD growth of graphene: density functional calculations

Author(s): Yingfeng Li | Meicheng Li | TianSheng Gu | Fan Bai | Yue Yu | Trevor Mwenya | Yangxin Yu
A Long Gravity-Piston Corer Developed for Seafloor Gas Hydrate Coring Utilizing an In Situ Pressure-Retained Method

Author(s): Jia-Wang Chen | Wei Fan | Brian Bingham | Ying Chen | Lin-Yi Gu | Shi-Lun Li
Facile Synthesis of FeCo/Fe3O4 Nanocomposite with High Wave-Absorbing Properties

Author(s): Yu Gu | Yang Cao | Huijuan Chi | Qing Liang | Yongji Zhang | Youyi Sun
Development of Efficient Screening Method for Resistance of Cabbage Cultivars to Black Rot Disease Caused by Xanthomonas campestris pv. campestris

Author(s): Ji Hyun Lee | Jin-Cheol Kim | Kyoung Soo Jang | Yong Ho Choi | Kyoung Gu Ahn | Gyung Ja Choi
Maximum Power Point Tracking Control of Direct Methanol Fuel Cell

Author(s): Zhang Mingbo | Yan Ting | Gu Jinguang
Analysis of Impact Fatigue Life for Valve Leaves in Small Hermetic Reciprocating Compressors

Author(s): Dong Zhang | Ming Xu | Jiang-Ping Gu | Yue-Jin Huang | Xi Shen
Moving Vehicle Detection and Tracking Algorithm in Traffic Video

Author(s): Shisong Zhu | Min Gu | Jing Liu
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions