Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Da-Wei Zhang"

ADD TO MY LIST
 
Traditional Chinese Medicine Tang-Luo-Ning Ameliorates Sciatic Nerve Injuries in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

Author(s): Da-Wei Zou | Yan-Bin Gao | Zhi-Yao Zhu | Hui Zhou | Tao-Jing Zhang | Bu-Man Li | Jin-Yang Wang | Min-Zhou Li | Ming-Fei Ma | Na Zhang
Expression of granulocyte colony-stimulating factor and its receptor in childhood neuroblastoma

Author(s): Xin WU | Da-wei HE | Yong-bo ZHANG | Wen-fei HE | Ze-dong BIAN | Qin-jun YI | Guang-hui WEI
MicroRNA and histopathological characterization of pure mucinous breast carcinoma

Author(s): Ju-Wei Mu | Gui-Yu Chen | Ke-Lin Sun | Da-Wei Wang | Bai-Hua Zhang | Ning Li | Fang Li | You-Sheng Mao et al.
Characteristic of the Pepper CaRGA2 Gene in Defense Responses against Phytophthora capsici Leonian

Author(s): Ying-Li Zhang | Qing-Li Jia | Da-Wei Li | Jun-E Wang | Yan-Xu Yin | Zhen-Hui Gong
Alpha B-crystallin is a new prognostic marker for laryngeal squamous cell carcinoma

Author(s): Mao Yuan | Zhang Da-Wei | Lin Hong | Xiong Lin | Liu Ying | Li Qing-Dong | Ma Jun | Cao Qing | Chen Ren-Jie | Zhu Jin | Feng Zhen-Qing
A Novel Peroxidase CanPOD Gene of Pepper Is Involved in Defense Responses to Phytophtora capsici Infection as well as Abiotic Stress Tolerance

Author(s): Jun-E Wang | Ke-Ke Liu | Da-Wei Li | Ying-Li Zhang | Qian Zhao | Yu-Mei He | Zhen-Hui Gong
Effect of Annealing on the Structure and Photoluminescence of Eu-Doped ZnO Nanorod Ordered Array Thin Films

Author(s): Wen-Wu Zhong | Da-Wei Guan | Yue-Lin Liu | Li Zhang | Yan-Ping Liu | Zhi-Gang Li | Wei-Ping Chen
Characterization of the Active Constituents in Shixiao San Using Bioactivity Evaluation Followed by UPLC-QTOF and Markerlynx Analysis

Author(s): Wei Zhou | Shu-Lan Su | Jin-Ao Duan | Jian-Ming Guo | Da-Wei Qian | Er-Xin Shang | Jin Zhang
UV-B Induced Changes in the Secondary Metabolites of Morus alba L. Leaves

Author(s): Xi-Da Gu | Ming-Yao Sun | Lin Zhang | Hong-Wei Fu | Lei Cui | Run-Ze Chen | Da-Wei Zhang | Jing-Kui Tian
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil