Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Dan Lin"

ADD TO MY LIST
 
Clinical trial registration in physical therapy journals: recommendations from the International Society of Physiotherapy Journal Editors

Author(s): Leonardo O. P. Costa | Chung-Wei Christine Lin | Debora Bevilaqua Grossi | Marisa Cota Mancini | Anne K. Swisher | Chad Cook | Dan Vaughn | Mark R. Elkins | Umer Sheikh | Ann Moore | Gwendolen Jull | Rebecca L. Craik | Christopher G. Maher | Rinaldo Roberto de Jesus Guirro | Amélia Pasqual Marques | Michele Harms | Dina Brooks | Guy G. Simoneau | John Henry Strupstad
Clinical trial registration in physiotherapy journals: recommendations from the International Society of Physiotherapy Journal Editors

Author(s): Leonardo O. P. Costa | Chung-Wei Christine Lin | Debora Bevilaqua Grossi | Marisa Cota Mancin | Anne K. Swisher | Chad Cook | Dan Vaughn | Mark R. Elkins | Umer Sheikh | Ann Moore | Gwendolen Jull | Rebecca L. Craik | Christopher G. Maher | Rinaldo Roberto de Jesus Guirro | Amélia Pasqual Marques | Michele Harms | Dina Brooks | Guy G. Simoneau | John Henry Strupstad
The Time Course Effects of Electroacupuncture on Promoting Skeletal Muscle Regeneration and Inhibiting Excessive Fibrosis after Contusion in Rabbits

Author(s): Rongguo Wang | Dan Luo | Cheng Xiao | Peng Lin | Shouyao Liu | Qianwei Xu | Yunting Wang
Characterizing Acupuncture De Qi in Mild Cognitive Impairment: Relations with Small-World Efficiency of Functional Brain Networks

Author(s): Lijun Bai | Ming Zhang | Shangjie Chen | Lin Ai | Maosheng Xu | Dan Wang | Fei Wang | Lihua Liu | Fang Wang | Lixing Lao
Diagnostic Value of Dynamics Serum sCD163, sTREM-1, PCT, and CRP in Differentiating Sepsis, Severity Assessment, and Prognostic Prediction

Author(s): Longxiang Su | Lin Feng | Qing Song | Hongjun Kang | Xingang Zhang | Zhixin Liang | Yanhong Jia | Dan Feng | Changting Liu | Lixin Xie
Public Place Smoke-Free Regulations, Secondhand Smoke Exposure and Related Beliefs, Awareness, Attitudes, and Practices among Chinese Urban Residents

Author(s): Tingzhong Yang | Abu S. Abdullah | Li Li | Ian R. H. Rockett | Yan Lin | Jun Ying | Wei Guo | Dan Wu | Mu Li
The Cardioprotective Effects of Citric Acid and L-Malic Acid on Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury

Author(s): Xilan Tang | Jianxun Liu | Wei Dong | Peng Li | Lei Li | Chengren Lin | Yongqiu Zheng | Jincai Hou | Dan Li
Evaluation of the Wound Healing Potential of Resina Draconis (Dracaena cochinchinensis) in Animal Models

Author(s): Huihui Liu | Shaohui Lin | Dan Xiao | Xiao Zheng | Yan Gu | Shanyu Guo
Establishment of norm of mental disorders predictive scale for chinese soldiers

Author(s): Li-yi ZHANG | Yu-hui WANG | Xiao-dong ZHOU | Han LIN | Ying-ying LIU | Zhi-xiong XU | Chun-xia CHEN | Li-zhi JIN | Zhong-wen REN | Peng XU | Dan DING | Long-yuan TIAN | Hong-bo XIE | Lan YOU | Zhi-qiang LIN
The Studies of Chlorogenic Acid Antitumor Mechanism by Gene Chip Detection: The Immune Pathway Gene Expression

Author(s): Tian Yi Kang | Hua Rong Yang | Jie Zhang | Dan Li | Jie Lin | Li Wang | XiaoPing Xu
One-pot synthesis of magnetic, macro/mesoporous bioactive glasses for bone tissue engineering

Author(s): Dan Wang, Huiming Lin, Jingjie Jiang, Xiao Han, Wei Guo, Xiaodan Wu, Yingxue Jin and Fengyu Qu
Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Author(s): Jiang Fuman | Ren Jinghui | Chen Fang | Zhou Yuqiu | Xie Jiansheng | Dan Shan | Su Yue | Xie Jianhong | Yin Baomin | Su Wen | Zhang Huakun | Wang Wei | Chai Xianghua | Lin Linhua | Guo Hui | Li Qiyun | Li Peipei | Yuan Yuying | Pan Xiaoyu | Li Yihan | Liu Lifu | Chen Huifei | Xuan Zhaoling | Chen Shengpei | Zhang Chunlei | Zhang Hongyun | Tian Zhongming | Zhang Zhengyu | Jiang Hui | Zhao Lijian | Zheng Weimou | Li Songgang | Li Yingrui | Wang Jun | Wang Jian | Zhang Xiuqing
The Effect of Glycyrrhetinic Acid on Pharmacokinetics of Cortisone and Its Metabolite Cortisol in Rats

Author(s): Dan Lin | Wei Sun | Zhe Wang | Lian-Guo Chen | Xiao-Le Chen | Shuang-Hu Wang | Wan-Shu Li | Ren-Shan Ge | Guo-Xin Hu
Optimization of Extraction Procedure for Chinese Truffle Tuber sinense Polysaccharides and Effect of the Polysaccharides on Phagocytosis of Macrophage in vivo

Author(s): Ling Zhao | Kaiyu Wang | Xun Wang | Dan Huang | Juchun Lin | Defang Chen | Gang Ye | Cheng Lv
Interferon-gamma ELISPOT for the screening and diagnosis of latent tuberculosis infection in healthy population of China

Author(s): Yi Peng | Fangfang Yang | Lin Zhou | Meigui Zhao | Yan Li | Yuhong Huang | Juan Wang | Lirong Huang | Dan Xie | Zhiquan Tu | Weiling Lin | Jinhong Liu | Qiu Zhong | Xiaomin Lai
The Research on the Soft Power of City Culture

Author(s): Dan LIN | Wenjuan LI | Xiaonan HONG
Vitamin D receptor gene polymorphisms and colorectal cancer risk: A systematic meta-analysis

Author(s): Yong-Heng Bai | Hong Lu | Dan Hong | Cheng-Cheng Lin | Zhen Yu | Bi-Cheng Chen
Ischemic postconditioning attenuates liver warm ischemia-reperfusion injury through Akt-eNOS-NO-HIF pathway

Author(s): Guo Jia | Yang Tong | Sun Xiang | Zhou Ni | Li Fu | Long Dan | Lin Tao | Li Ping | Feng Li
Location Privacy in Moving-Object Environments

Author(s): Dan Lin | Elisa Bertino | Reynold Cheng | Sunil Prabhakar
SunDial: embodied informal science education using GPS

Author(s): Megan K. Halpern | Max Evjen | Dan Cosley | Michael Lin | Stephen Tseou | Erica Horowitz | Tejaswi Peesapati | Geri Gay
The Expression and Prognostic Significance of ERCC1 and GST-pi in Lung Cancer

Author(s): Chong’an XU | Dan FENG | Lin LI | Ping YU | Xuejun HU | Yunpeng LIU
Health care utilisation amongst Shenzhen migrant workers: does being insured make a difference?

Author(s): Mou Jin | Cheng Jinquan | Zhang Dan | Jiang Hanping | Lin Liangqiang | Griffiths Sian
Characterization of subcellular localization of duck enteritis virus UL51 protein

Author(s): Shen Chanjuan | Guo Yufei | Cheng Anchun | Wang Mingshu | Zhou Yi | Lin Dan | Xin Hongyi | Zhang Na
Blockade of advanced glycation end product formation attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats

Author(s): Chen Lei | Wang Tao | Wang Xun | Sun Bei-Bei | Li Ji-Qiong | Liu Dai-Shun | Zhang Shang-Fu | Liu Lin | Xu Dan | Chen Ya-Juan | Wen Fu-Qiang
A New Atisane-Type Diterpene from the Bark of the Mangrove Plant Excoecaria Agallocha

Author(s): Zhan Chang Wang | Yi Ming Lin | Dan Qin Feng | Cai Huan Ke | Peng Lin | Chong Ling Yan | Jun De Chen
Antifouling Metabolites from the Mangrove Plant Ceriops tagal

Author(s): Jun De Chen | Dan Qin Feng | Zhi Wei Yang | Zhan Chang Wang | Yan Qiu | Yi Ming Lin
Value of serum glycated albumin and high-sensitivity C-reactive protein levels in the prediction of presence of coronary artery disease in patients with type 2 diabetes

Author(s): Pu Li | Lu Lin | Xu Xue | Zhang Rui | Zhang Qi | Zhang Jian | Hu Jian | Yang Zheng | Ding Feng | Chen Qiu | Lou Sheng | Shen Jie | Fang Dan | Shen Wei
Association of SARS susceptibility with single nucleic acid polymorphisms of OAS1 and MxA genes: a case-control study

Author(s): He Jing | Feng Dan | de Vlas Sake | Wang Hongwei | Fontanet Arnaud | Zhang Panhe | Plancoulaine Sabine | Tang Fang | Zhan Lin | Yang Hong | Wang Tianbao | Richardus Jan | Habbema J Dik | Cao Wuchun
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program