Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Danuta Celińska-Cedro"

ADD TO MY LIST
 
Test oddechowy z metacetyną w zależności od stopnia zapalenia i włóknienia wątroby w przebiegu autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby u dzieci

Author(s): Karolina Piwczyńska | Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak | Maciej Dądalski | Danuta Celińska-Cedro | Józef Ryżko
Postępy w hepatologii dziecięcej

Author(s): Jerzy Socha | Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Danuta Celińska-Cedro | Jolanta Rujner | Józef Ryżko | Piotr Socha | Elżbieta Świątkowska | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak
Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska
Wpływ leczenia olejem rybim na profil wielonienasyconych kwasów tluszczowych u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit

Author(s): Piotr Socha | Józef Ryżko | Berthold Koletzko | Piotr Czubkowski | Danuta Korszyńska | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Jerzy Socha
Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii w pediatrii

Author(s): Małgorzata Łyszkowska | Krzysztof Bogucki | Danuta Celińska-Cedro | Andrzej Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Janusz Książyk | Jarosław Kierkuś | Katarzyna Popińska | Jerzy Socha
Badania prospektywne nad skutecznością endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Analiza efektywności kosztów opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Gastroesophageal reflux in children with cystic fibrosis is more frequent in postprandial time

Author(s): Jaroslaw Walkowiak | Beata Oralewska | Danuta Celińska-Cedro | Tomasz Songin | Bartosz Bychowiec | Mikolaj Teisseyre | Marian Krawczyński | Jerzy Socha
Krwawienia z przewodu pokarmowego u dzieci

Author(s): Danuta Celińska-Cedro
Powikłania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)

Author(s): Małgorzata Łyszkowskai | Katarzyna Popińskai | Janusz Książyki | Danuta Celińska-Cedro
Endoskopowe usuwanie polipów jelita grubego u dzieci - 28-letnie doświadczenie własne

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Józef Ryżko | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Tomasz Dzik | Hor Ismail
Zespół Peutza-Jeghersa. Możliwości leczenia endoskopowego

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Józef Ryżko | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Hor Ismail | Tomasz Dzik | Ewa Orłowska | Maria Szarras-Czapnik
Oparzenie kanału odźwiernika po połknięciu baterii u 10-miesięcznego chłopca - opis przypadku

Author(s): Karolina Piwczyńska | Marek Woynarowski | Paweł Nachulewicz | Michał Szczepański | Ewa Orłowska | Danuta Celińska-Cedro | Jarosław Kierkuś
Stan dziecięcej endoskopii w Polsce w 2007 r.

Author(s): Marek Woynarowski | Iwona Ignyś | Danuta Celińska-Cedro | Piotr Albrecht | Grażyna Czaja-Bulsa | Adam Daukszewicz | Krzysztof Fyderek | Ewa Hapyn | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Jan Józefczuk | Bartosz Korczowski | Ewa Kowalska-Toporowska
Powikłania endoskopii przewodu pokarmowego

Author(s): Danuta Celińska-Cedro
Analiza obrazu klinicznego i terapii nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w materiale Instytutu Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Author(s): Józef Ryżko | Michał Szczepański | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś | Jerzy Socha
Pseudotorbiele trzustki u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki

Author(s): Grzegorz Oracz | Jan Pertkiewicz | Beata Oralewska | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś | Danuta Celińska-Cedro | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Chłoniak Burkitta imitujący chorobę Leśniowskiego-Crohna o umiejscowieniu w przewodzie pokarmowym

Author(s): Irena Jankowska | Anna Wakulińska | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Kuszyk | Józef Ryżko
Porównawcza ocena gęstości kolonizacji Helicobacter pylori i stopnia zapalenia błony śluzowej części odźwiernikowej i trzonu żołądka u dzieci

Author(s): Elżbieta Rożynek | Danuta Dzierżanowska | Wiesław Dura | Bożena Murawska | Agnieszka Szmytkowska | Danuta Celińska-Cedro | Jerzy Socha
Analiza efektywności kosztów endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Jerzy Socha

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions